Download
botero 1932 heden giacometti 1901 1966 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Botero 1932- heden Giacometti 1901-1966 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Botero 1932- heden Giacometti 1901-1966

Botero 1932- heden Giacometti 1901-1966

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Botero 1932- heden Giacometti 1901-1966

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Botero 1932- hedenGiacometti1901-1966

  2. BoteroGiacometti ‘Wandelende man’ ‘Wandelende man’

  3. BoteroGiacometti ‘Familie’ ‘Drie figuren’

  4. Inspiratie Botero Macht Kleuren Muziek Colombia Stierengevechten Drugsoorlog Bananenplantages

  5. Inspiratie Giacometti Derain Van Ruysdael Rembrandt Cezanne Hoofden Oude kunst Menselijke figuur Afrikaanse kunst Broer Diego Egyptische kunst Soemerische kunst

  6. BoteroGiacometti ‘Man op paard’ ‘Drie wandelende mannen’

  7. BoteroGiacometti ‘Man slaat op trommel’ ‘Zittende man’

  8. BoteroGiacometti ‘De kat’ ‘De kat’

  9. ‘Het stierengevecht’ door Botero

  10. ‘Man loopt door studio’ door Giacometti