htekuuluvusfond n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ühtekuuluvusfond

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Ühtekuuluvusfond - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Ühtekuuluvusfond. Keskkonnaministeerium Strateegia ja Investeeringute osak. ISPA Büroo Aivar Küttim. ISPA/Ühtekuuluvusfond. EL ühtse poliitika elluviimise instrument suunatud sihipärasele valdkondade arendamisele - eeldab strateegiliste arengu- ja tegevuskavadele tuginevaid projekte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ühtekuuluvusfond' - valmai


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
htekuuluvusfond
Ühtekuuluvusfond

Keskkonnaministeerium

Strateegia ja Investeeringute osak.

ISPA Büroo

Aivar Küttim

ispa htekuuluvusfond
ISPA/Ühtekuuluvusfond
 • EL ühtse poliitika elluviimise instrument
 • suunatud sihipärasele valdkondade arendamisele - eeldab strateegiliste arengu- ja tegevuskavadele tuginevaid projekte
 • kapitalimahukad infrastruktuuri investeeringud
abim r kuni 75 erandina 85 min 5 mil eur el direktiivide t itmine vesi j tmed hk
abimäär kuni 75%, (erandina 85%)

min 5 mil. EUR

EL direktiivide täitmine (vesi, jäätmed,õhk)

ISPA
ispa cf keskkonnastrateegia kuni 2006
ISPA/CF keskkonnastrateegia kuni 2006
 • Katab Liitumispartnerluse, RAK ja VVTK määratletud prioriteetseil aladel: vesi, jäätmed, õhk.
 • Lisanduvad looduskaitse, jääkreostuse likvideerimise ja veekogude kaitse projektid
 • Esitab prioriteetsete keskkonnainfrastruktuuriprojektide nimekirja ISPA kaasrahastamiseks
htekuuluvusfond cohesion fund cf
Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund) CF
 • on kavandatud tugevdama EL majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning aitama vähem rikastel liikmesriikidel osaleda majandus- ja rahaliidus.
 • abimäär kuni 80% (erandina 85%).
 • Kuni 2006.a. keskkonnaprojektid 2,8 miljardit EEK
 • Projekt min 10 mil. EUR = 156 mil. EEK
cf toetab keskkonnaprojekte mis
CF toetab keskkonnaprojekte, mis :
 • aitavad saavutada Ühenduse keskkonnapoliitika eesmärke (EL Direktiivid, riiklikud arengukavad) ;
 • säilitavad keskkonda, kaitsevad seda ja tõstavad selle kvaliteeti ;
 • kaitsevad inimese tervist ;
 • kindlustavad loodusressursside ettenägelikku ja ratsionaalset kasutamist ;
 • Kõik projektid peavad vastama asutamislepingu ja Ühenduse seadusandluse sätetele.
ispa tehnilise abi projekti ldised lesanded 1
ISPA Tehnilise abi projekti üldised ülesanded 1
 • Üldine eesmärk:
  • lähtudes olemasolevatest kavadest, plaanidest ja uuringutest, määratleda investeerimisalased projektid/tegevused looduskaitse valdkonnas, mis on abikõlbulikud Ühtekuuluvusfondist rahastamiseks
 • Konsultantide peamised ülesanded (kitsam eesmärk):
  • valmistada ette ja arutada partneritega läbi ettepanek erinevate LK vajaduste rühmitamiseks suure, CF tingimustele vastava koondprojekti (programmi) tarvis (vajadusel alamprojektidena vms) - projekti piiritlemine
tehnilise abi projekti ldised lesanded 2
Tehnilise abi projekti üldised ülesanded 2
  • peale nn koondprojekti esialgset visandamist (piiritlemist) pakkuda välja projekti juhtimise ja järelevalve korraldus ning arutada see partneritega läbi
 • Tehnilise abi II etapp (projekti koostamine, hankedokumentatsioon)
j reldused htekuuluvusfondi raames 1
Järeldused Ühtekuuluvusfondi raames 1
 • Tegevuste planeerimiseks Ühtekuuluvusfondi raames on eeltingimuseks paiknemine LK-alal või Natura 2000 alal. Tegevused võib jaotada sisuliselt kaheks:
  • Kaitsemeetmed
  • Loodusharidus
 • Oluline vastavate alusdokumentide olemasolu!
j reldused htekuuluvusfondi raames 2
Järeldused Ühtekuuluvusfondi raames 2
 • Kaitsemeetmed:
  • Infrastruktuuri arendamine (keskused, sh. vajalikud seadmed ja varustus, funktsioonid, õpperajad, vaatetornid vms.)
   • Looduse mitmekesisuse seire korraldamine ja vastava infosüsteemi loomine (IT-komponent, ekspertide koolitusprogrammid, andmebaasid)
 • Loodusharidus:
  • Infrastruktuuri arendamine (välibaasid, õppekeskused vms.).
kokkuv te
Kokkuvõte
 • Looduskaitse arengukava/strateegia
 • Administratiivne jaotus (keskuste arv/paiknemine, funktsioonid, seosed loodusharidusega, jätkusuutlikkus)
 • Natura 2000 võrgustik
 • Elupaikade säilimise tagamiseks, koosluste taastamiseks vms. koostada vajalike tegevuste baasil lühikirjeldused (case by case lähenemine)
 • CF strateegia