Download
kumpulan 8 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUMPULAN 8 PowerPoint Presentation

KUMPULAN 8

146 Views Download Presentation
Download Presentation

KUMPULAN 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KUMPULAN 8 ESEI BERFORMAT 910/4 MINIT MESYUARAT

  2. SOALAN YANG BETUL Persatuan Tingkatan 6 di sekolah anda telah mengadakan Mesyuarat Agung PERTENA bagi sesi 2012/2013. Sebagai setiausaha persatuan tersebut, anda diminta menyediakan minit mesyuarat untuk diserahkan kepada pengetua sekolah. Sediakan minit mesyuarat tersebut selengkapnya.

  3. SOALAN YANG SALAH Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah anda telah mengadakan Mesyuarat Agung bagi sesi 2012/2013. Sebagai pengerusi persatuan tersebut, anda diminta menyediakan minit mesyuarat untuk diserahkan kepada pengetua sekolah. Sediakan minit mesyuarat tersebut selengkapnya.

  4. PENULISAN ILMIAH910/5(WACANA)

  5. SOALAN YANG BETUL Penggunaan penanda wacana dalam penulisan ilmiah. SOALAN YANG BETUL Kohesi dan koheren mempengaruhi penggunaan penanda wacana dalam penulisan.