Przygotowanie gry dla uczniów - PowerPoint PPT Presentation

valin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przygotowanie gry dla uczniów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przygotowanie gry dla uczniów

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Przygotowanie gry dla uczniów
89 Views
Download Presentation

Przygotowanie gry dla uczniów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przygotowanie gry dla uczniów

 2. Po zapisaniu w symulacji drużyn, możemy przygotować nową grę.

 3. Wprowadź nową grę.

 4. Zanim ustalisz parametry gry, dodaj do niej drużyny.

 5. Zaznacz drużyny, które chcesz dołączyć do gry. Można dołączyć maksymalnie 8 drużyn. Zatwierdź wybór przyciskiem Add Player(s). Gracze w danej chwili mogą być zalogowani do gry (On line) lub nie (Not Online).

 6. Wykaz drużyn dodanych do gry. Można także usunąć drużynę z gry – Remove Informacja o dostępności drużyny.

 7. Nadanie nazwy grze np. Klasa Titanów zamiastGame 400687. Ustalenie ilości grających drużyn. Jeśli dodałeś do gry 5 drużyn i zaznaczysz 8 graczy – komputer dołączy do gry 3 drużyny „komputerowe”. Możesz wybrać poziom gry dla komputera. Możesz ustalić minimalną cenę w danej grze.

 8. Wybierz rodzajscenariusza.

 9. Wybrano wszystkie decyzje dostępne w grze: Price – cena, Production – wielkość produkcji. Marketing- wydatki na marketing, Capital Investment – wydatki na inwestycje, R&D – wydatki na badania i rozwój, Charitable Giving – działalność charytatywna, Marketing Plan Detail – przeznaczenie wydatków marketingowych, R&D Plan Details – rezultaty wydatków na Badania i Rozwój.

 10. Ustal ilość etapów gry.

 11. Zdecyduj o sposobie zamykania etapów gry: • automatycznie po 5 minutach, godzinie, dniu lub tygodniu, • automatycznie, gdy wszystkie drużyny podejmą decyzje, • osobiście przez prowadzącego grę.

 12. Save– zatwierdza przyjęte ustawienia.

 13. Start Nowrozpoczyna utworzoną grę.

 14. Po zakończeniu grę można usunąć – Delete. Równocześnie można utworzyć nieograniczoną liczbę gier – New Game.