Cold Response 2014 10-19 mars - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cold Response 2014 10-19 mars PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cold Response 2014 10-19 mars

play fullscreen
1 / 7
Cold Response 2014 10-19 mars
69 Views
Download Presentation
valiant
Download Presentation

Cold Response 2014 10-19 mars

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cold Response 2014 10-19 mars

  2. Cold Response 2014 • 10. – 19. mars • 4 flyperioder daglig: • 0800 – 1100Z • 1300 – 1600Z • 1800 – 2100Z • 2300 – 0600Z • Ingen flyging jagerfly mellom 15/3 2100Z og 17/3 0800Z • Flyging i FUA fra OL • Flyging med MC-130 fra ENEV i forkant av øvelsen

  3. Styrkeplassering

  4. Luftrom Alle områdene SFC-FL500. COLD 1* og 3: Bunn FL120 *SFC west of AN TMA COLD 5, 8 og 9: Heves til FL120 ved trafikk COLD7: Heves til 7000 fot ved trafikk til NK COLD 4, 5 og 10: Senkes ved trafikk på P853

  5. Luftrom B6D: Tanking Begrenset vertikalt T01: FL155-FL255 Transit South FL155-FL255 KORR BODØ: FL105-FL255

  6. Cold Response 2014 • Det er ifm avvikling av øvelsen etablert 9 fareområder på norsk side og 3 restriksjonsområder på svensk side. Ikke- deltagende VFR trafikk forholder seg til gjeldende regler. • Sivile brukere kan forhåndskoordinere med Forsvaret angående bruk av aktiviserte fareområder. LTT er ikke ansvarlig for flyginger som koordineres innenfor fareområdene når disse er aktivisert. • Forsvaret vil innenfor øvelsesområdet primært gjennomføre at helikopter holder SFC-2000ft AGL og fixedwing 2500ft AGL og over. Planlagt aktivitet innenfor øvelsesområdet vil whitecell på Sørreisa kjenne til og kan formidle til sivile instanser. Utenfor treningsområdet vil ATC gi trafikkinformasjon som vanlig

  7. Cold Response 2014 • Når ikke-deltagende luftfartøyer fra 139. luftving og UTSA har behov for øvingsområder som er publisert som fareområder(COLD5/6) settes det en nedre grense for relevant(e) COLD-område(r), normalt bunnen av kontrollert luftrom. 139. luftving opererer på ATC-frekvens under COLD-området