slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s. Přednášející: Mgr. Gustav Charouzek – ředitel MAS KS Bc. Andrea Stará – administrativní pracovník MAS KS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s.' - valentino-dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS

MAS Královská stezka o.p.s.

Přednášející: Mgr. Gustav Charouzek – ředitel MAS KS

Bc. Andrea Stará – administrativní pracovník MAS KS

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

program akce
Program akce
 • Na co lze žádat?
 • FICHE č.2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS
 • FICHE č.4 – Zemědělství v území MAS KS
 • Kdo může žádat?
 • Důležité odkazy, orientace na webu
 • Ukončení školení
projekty 4 v zvy mas ks
Projekty 4 Výzvy MAS KS
 • Zveřejnění výzvy: počátek dubna 2011 až 13. května 2011
 • Informační semináře pro žadatele: Seminář (Habry, Vilémov)
 • Konzultace pro žadatele je:

od zveřejnění výzvy do 16. května 2011 v kanceláři Habry, nebo na domluvené schůzce

 • Příjem žádostí: 25. dubna 2011 až 13. květen 2011, 12:00
 • Kontrola žádostí MAS: 16. květen až 15. červen 2011
slide4

Výběr projektů Výběrovou komisí MAS:

1. června až 7. června 2011

 • Registrace žádostí na RO SZIF:

pravděpodobně  8. června. – 17.června 2011 (možná i déle, dle výzvy SZIF)

 • Kontrola žádostí RO SZIF:

červenec 2011 – listopad 2011

 • Podpis Dohody na RO SZIF:

cca od prosince 2011

 • Zahájení realizace projektů:

nejdříve od data registr. žádosti na RO SZIF, červen 2011, nejdéle 24 , resp. 36 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF ve stanoveném termínu).

na co p jde dat
Na co půjde žádat?
 • Fiche – podporované aktivity, na které mohou žadatelé žádat o dotaci
 • Vždy ve výzvě jsou vyvěšeny na www - Fiche podporované v daném kole
 • www.szif.cz
fiche 2 ob ansk vybaven a slu by v mas ks
Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby v MAS KS
 • LIMITY – min. 100 000 Kč max. 450 000 Kč
 • Kdo může žádat:
 • obce, svazek obcí
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti aj.)
 • zájmová sdružení právnických osob
 • církve a jejich organizace
slide10

Na co lze žádat:

Záměr a) občanské vybavení a služby

 • stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti:

školství, sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení

slide11

stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií)

 • nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem nebo v souladu s cíly SPL
 • nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní

 • aktivity

- investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské,

 • spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity

- nákup hardware a software souvisejících s projektem

fiche 4 zem d lstv v mas ks
Fiche č.4 – Zemědělství v MAS KS
 • LIMITY –min. 100 000 Kč max. 450 000 Kč
 • Kdo může žádat:
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě
slide13

Na co lze žádat:

Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže)

Např.

 • Stáje pro krávy, jalovice, býky (např. výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační nebo kafilérní boxy a klece atp.)
 • Stáje pro plemenné býky v produkci (např. výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační nebo kafilérní boxy a klece atp.)
 • Boudy pro telata
 • Pastevní areály včetně doprovodných staveb (např. budování pastevních areálů – oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných plochatp.)
slide14

Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

 • Sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin (např. výstavba a rekonstrukce sil/hal pro obiloviny a olejniny, technologie čištění pro obiloviny a olejniny (včetně mobilních čističek)
 • Sklady pro ovoce a zeleninu
 • Sklady pro chmel
 • Zpracování biomasy
 • Malá plnící stanice na bioplyn
 • Nosné konstrukce trvalých kultur
 • Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny
 • Další zahradnické stavby
obce a podnikatel lesn ci nno
Obce a podnikatelé, lesníci, NNO
 • Obce mohou v rámci této výzvy žádat v rámci Fiche č.2- Občanské vybavení a služby MAS KS
 • V rámci 4 výzvy jsou podporovány podnikatelské aktivity - Fiche č.4 Zemědělství v území MAS KS
 • V rámci 4 výzvy nejsou podporováni lesníci
 • NNO - cílem projektů realizovaných v rámci fiche je modernizace jejich zázemí
slide16

Děkujeme za účast MAS Královská stezka o.p.s.Tel: 774 489 322, 774 709 322Mail: kralovska-stezka@centrum.czwww.kralovska-stezka.cz