slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metody przygotowujące do nauki czytania i pisania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metody przygotowujące do nauki czytania i pisania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Metody przygotowujące do nauki czytania i pisania - PowerPoint PPT Presentation


 • 578 Views
 • Uploaded on

Metody przygotowujące do nauki czytania i pisania. Metoda Hanny Tymichowej. Cele: Zapobieganie trudnościom w rysowaniu i pisaniu. Zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej. Wyrabianie sprawności motorycznej rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody przygotowujące do nauki czytania i pisania' - valentine-reilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Metoda Hanny Tymichowej

Cele:

 • Zapobieganie trudnościom w rysowaniu i pisaniu.
 • Zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej.
 • Wyrabianie sprawności motorycznej rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Wspomaganie osiągania gotowości do nauki pisania.
 • Korygowanie nieprawidłowej techniki rysowania i pisania.
slide3

Metoda Hanny Tymichowej

Założenia:

„H. Tymichowa zaleca, aby ćwiczenia grafomotoryczne wykonywać w czterech różnych pozycjach:

 • postawa stojąca, wzór zamieszczony w płaszczyźnie pionowej;
 • postawa stojąca, wzór w płaszczyźnie poziomej;
 • postawa siedząca, łokcie uniesione;
 • postawa siedząca, przedramię podparte.”

Klim – Klimaszewska A., 2010, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa , str. 226.

slide4

Metoda Hanny Tymichowej

Założenia:

 • W sytuacji nieprawidłowego trzymania kredki i ołówka podczas rysowania lub pisania Tymichowa zaleca stosowanie nasadek korekcyjnych.
 • Celem stosowania nasadki jest utrwalenie nawyku prawidłowego trzymania ołówka podczas rysowania, a także zwolnienie mięśniowe całej ręki.
 • Wszystkie ćwiczenia grafomotoryczne powinny być prowadzone równolegle z zabawami usprawniającymi analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową.
slide5

Metoda Hanny Tymichowej

Autorka opracowała specjalny zbiór ćwiczeń

grafomotorycznych, na który składają się:

 • zestaw prostych wzorów do kalkowania (8 szlaczków i 16 rysunków figuralnych);
 • zestaw wzorów złożonych do kalkowania (22 rysunki);
 • zestaw wzorów do kopiowania (30 wzorów).
slide6

Program Marianne Frostig rozwijający percepcję wzrokową

Cele:

 • doskonalenie koncentracji uwagi dziecka,
 • ćwiczenie precyzji wykonywanych ruchów,
 • ćwiczenie wytrwałości w wykonywaniu zadań,
 • rozwijanie zdolności koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała,
 • doskonalenie umiejętności rysowania i pisania,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
 • rozwijanie dominacji ręki,
 • rozwijanie zręczności oraz siły mięśni.
slide7

Program Marianne Frostig rozwijający percepcję wzrokową

Założenia:

 • Ćwiczenia i zabawy są ukierunkowane na rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości i umiejętności dokonywania wyboru.
 • „Osiągnięcie odpowiedniego poziomu percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, pozwala na wykonanie zadań arytmetycznych oraz rozszerzania wszystkich umiejętności wymaganych od niego w trakcie nauki szkolnej.”

Klim – Klimaszewska A., 2010, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa – str. 228

slide8

Program Marianne Frostig rozwijający percepcję wzrokową

Program składa się z trzech zeszytów i trzech podręczników zatytułowanych „Wzory i obrazki.”

Podzielony jest na trzy zasadnicze poziomy:

 • Podstawowy – zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową
 • Średni – ćwiczenia rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych
 • Wyższy – ćwiczenia integrujące zdolności percepcyjne
slide9

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Cel:

 • wielozmysłowe poznanie wzorów graficznych oraz liter alfabetu

Założenia:

 • Jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego czyli integracji percepcyjno- motorycznej ważnej w procesie kształtowania u dzieci gotowości do czytania i pisania.
slide10

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu jest polską modyfikacją francuskiej metody „Le Bon Depart”, co oznacza: dobry odjazd, odlot, start.

Marta Bogdanowicz – autorka nowej wersji wprowadziła trzy warianty tej metody:

 • „Piosenki do rysowania”
 • „Piosenki i znaki”
 • „Piosenki na literki”
slide11

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Zajęcia prowadzone MDS mają stałą strukturę. Wyróżnia się:

1. Zajęcia wprowadzające – różne sposoby powitania, zabawy

ruchowe na orientację w schemacie ciała, wyjaśnianie trudnych słów,

rozmowa na temat treści piosenki itp.

2. Zajęcia właściwe

 • ćwiczenia ruchowe – zabawy ruchowe do treści piosenki,
 • ruchowo-słuchowe – ćwiczenia mające bardziej złożone formy aktywności, angażujące dwa analizatory: kinestetyczno-ruchowy i słuchowy
 • Ruchowo-słuchowo-wzrokowe – odtwarzanie wzorów graficznych oraz liter w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki

3. Zajęcia końcowe – ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, oddechowe i usprawniające artykulatory.

slide12

Naturalna Nauka Języka – metoda nowozelandzka

To nauka słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działania.

Twórcą naturalnej nauki języka jest B. Cutting, inicjatorką programu w Nowej Zelandii była Wendy Pye. 

W Polsce metodę naturalnej nauki języka wprowadziła Elżbieta Czerwińska.

slide13

Naturalna Nauka Języka – metoda nowozelandzka

Założenia:

 • Nauka pisania towarzyszy nauce czytania, a język odgrywa rolę czynnika integrującego różne dziedziny wiedzy i rodzaje aktywności dziecięcej w percepcji i poznawaniu przez dzieci rzeczywistości. 
 • Podstawowym kryterium nauki czytania jest rozwój procesów poznawczych, takich jak spostrzeganie i pamięć.
 • Naturalna nauka języka oparta jest na rozwijaniu i pogłębianiu chęci dziecka do nauki zarówno czytania, jak i kreślenia symboli graficznych. 
 • Punktem wyjścia w nauce czytania i pisania jest cały tekst (krótki i prosty, ale zrozumiały) i jego atrakcyjny kontekst a ilustracje stanowią jego integralną część.
 • Dziecko poznaje cały alfabet.
 • Ważna jest aranżacja sali, organizuje się kąciki zainteresowań, wyposażone w różne materiały do czytania i pisania.
slide14

Naturalna Nauka Języka – metoda nowozelandzka

W naturalnej metodzie nauki języka, nauka czytania i pisania przebiega w trzech etapach:

1. Zapoznanie dziecka z całością (tekst, zdanie, wyraz).

2. Zapoznanie dziecka ze szczegółami (budowa zdania, litery, znaki interpunkcyjne).

3. Przechodzenie do budowania całości z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

slide15

Metoda fonetyczno-literowo-barwna Bronisława Rocławskiego

Celem metody jest jednoczesne połączenie techniki płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania poprzez stosowanie zabawowych form pracy.

B. Rocławski jest też autorem klocków LOGO będących ruchomym alfabetem: „Są to plastikowe klocki, które zawierają cztery warianty każdej litery: wielką pisaną i drukowaną oraz małą pisaną i drukowaną.

Na każdym klocku wyraźnie został określony punkt odniesienia w postaci szlaczka, co umożliwia poprawną obserwację umieszczonej na niej literze.”

Klim – Klimaszewska A., 2010, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa – str. 247

slide16

Metoda fonetyczno-literowo-barwna Bronisława Rocławskiego

Koncepcję nauki czytania i pisania B. Rocławskiego można

ująć w następujące hasła:

 • Wydłużenie czasu przygotowania do czytania i pisania (można już zacząć od 3 roku życia dziecka).
 • Dbanie o osiągnięcie przez dziecko najwyższej sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego.
 • Efektywne i systematyczne doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej jako ważnego elementu w nauce czytania i pisania.
 • Przygotowanie do czytania i pisania rozpoczyna się od syntezy, a później analizy.
slide17

Metoda fonetyczno-literowo-barwna Bronisława Rocławskiego

 • Klasyfikowanie fonemów w grupy: fonemy samogłoskowe, fonemy półotwarte, fonemy trące, fonemy przytarte, fonemy wybuchowe.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw z dziećmi.
 • Doskonalenie poprawnego wymawiania głosek w izolacji.
 • Ćwiczenie odczytywania z ust głosek i prostych wyrazów.
 • Wydłużanie głosek „trwałych” w wyrazach jako pomoc w nauce czytania.
 • Wdrażanie do czytania metodą „ślizgania się” z litery na literę.
 • Wprowadzenie liter podstawowych i niepodstawowych.
 • Zastosowanie pisma węzełkowego.
 • Wyróżnienie lewej strony w zeszycie przez umieszczenie serduszka.
 • Kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej.
slide18

Odimienna metoda nauki czytania – Ireny Majchrzak

Cele:

 • obniżenie wieku, w którym dzieci spotykają się z pismem,
 • nacisk na wizualny aspekt nauki czytania,
 • dostarczenie dziecku jak najwięcej ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości, niezbędnej w dostrzeganiu drobnych różnic między literami.
slide19

Odimienna metoda nauki czytania – Ireny Majchrzak

Założenia:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
 • wprowadzanie dziecka w świat słów powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier przynoszących dziecku radość i satysfakcję
 • celem nauki czytania jest rozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a następnie litery, z których są one zbudowane
 • dziecko na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter – alfabet; wie, że wszystkie wyrazy można stworzyć wykorzystując znane mu już litery.
slide20

Odimienna metoda nauki czytania – Ireny Majchrzak

Założenia:

 • Swoją metodę dr Irena Majchrzak oparła na wykorzystaniu zmysłu wzroku, a nie słuchu, na rozwijaniu i pogłębianiu chęci dziecka do nauki mówienia, czytania oraz kreślenia symboli graficznych czemu towarzyszy szeroko rozumiana aktywność twórcza.
 • Autorka na podstawie własnych doświadczeń proponuje zmiany w metodach nauczania początkowej nauki czytania i pisania. Uważa, że pierwszym krokiem we wprowadzeniu dziecka w świat pisma powinno być zapoznanie go z literami własnego imienia (inicjacja imienia).
slide21

Odimienna metoda nauki czytania – Ireny Majchrzak

Etapy nauki czytania:

 • Inicjacja imienia. Wizytówka z imieniem wprowadza dziecko w świat znaczeń.
 • Ściana pełna liter. Obserwacja, porównywanie, liczenie, wyciąganie wniosków, zwrócenie uwagi na litery, które posiada dziecko w swoim imieniu, a których mu brak.
 • Prezentacje alfabetu. Poznawanie wszystkich liter wielkich i małych, drukowanych i pisanych.
 • Targ liter. Różne zabawy i gry prowadzone z wykorzystaniem liter własnego imienia.
 • Gra w sylaby. Układanie wyrazów z napisanych na kartonikach prostych sylab.
 • Nazywanie świata. Przyporządkowanie odpowiedniej nazwy do wszystkiego co znajduje się wokół nas.
slide22

Metody i techniki Celestyna Freineta

Ekspresja stanowi punkt wyjściowy w pedagogice Celestyna Freineta. Wywodzi się ona od aktywności i zainteresowań dziecka opartych na pracy i zabawie. 

Koncepcja pedagogiczna tego pedagoga-praktyka ma za zadanie:

 • rozbudzanie twórczej aktywności dziecka przez kontakt ze środowiskiem
 • wychowanie przez pracę dobrze zorganizowaną
 • włączanie w proces dydaktyczny form swobodnej ekspresji 

Halina Semenowicz była pierwszą animatorką ruchu freinetowskiego w Polsce.

slide23

Metody i techniki Celestyna Freineta

Celestyn Freinet odrzuca ocenę, konwencję podręcznika, uwzględnia indywidualne tempo pracy.

Inny jest sposób zdobywania wiedzy przez ucznia.

Szczególną uwagę zwracał na rozwój samorządności, czyli pracę w małych grupach.

slide24

Metody i techniki Celestyna Freineta

Założenia:

 • Nie ma podziału na dydaktykę i wychowanie.
 • Szkoła nie może selekcjonować dzieci na lepsze i gorsze, lecz powinna pracować z dziećmi o różnych możliwościach intelektualnych.
 • W pracy pedagogicznej najważniejszy jest rozwój osobowości każdego dziecka.
 • Pedagogika oparta jest na prawach dziecka, szacunku dla jego osoby, potrzeb i dążeń.
 • W rozwoju zawodowym nauczyciela ważna jest wymiana doświadczeń.
 • Założenia pedagogiczne realizowane są za pomocą technik, które ułatwiają pracę nauczyciela.
slide25

Metody i techniki Celestyna Freineta

Techniki, które opracował Freinet są podstawą jego pedagogiki.

 • Technika swobodnego tekstu.
 • Fiszki autokreatywne.
 • Korespondencja międzyszkolna.
 • Gazetka szkolna.
 • Swobodna ekspresja plastyczna, muzyczna i teatralna. Stanowi ona punkt wyjścia nauczania różnych przedmiotów szkolnych.
 • Doświadczenia poszukujące. Stosowane są zwłaszcza w środowisku społeczno - przyrodniczym.
slide26

Metody i techniki Celestyna Freineta

Wprowadzając dziecko w świat pisma i czytania Freinet proponuje „naturalną metodę czytania”:

 • Dzieci układają małe opowiadania, na podstawie swoich przeżyć, obserwacji i wzruszeń.
 • Nauczyciel zapisuje je na tablicy, a dzieci przepisują je, drukują i w krótkim czasie odkrywają w napisanych wyrazach elementy podobne, co do kształtu i dźwięku, litery i sylaby, stanowiące człony różnych wyrazów.
 • Pierwszym etapem jest pisanie bardzo krótkich tekstów, składających się z jednego lub dwóch zdań. Odczytywanie go jest całościowe, ale natychmiast musi nastąpić analiza i synteza.