slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
כללי הניקיון בשירותים: לשמור על רצפה נקייה. לזרוק נייר רק לפח. לא לסתום את השירותים והכיורים. PowerPoint Presentation
Download Presentation
כללי הניקיון בשירותים: לשמור על רצפה נקייה. לזרוק נייר רק לפח. לא לסתום את השירותים והכיורים.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

כללי הניקיון בשירותים: לשמור על רצפה נקייה. לזרוק נייר רק לפח. לא לסתום את השירותים והכיורים. - PowerPoint PPT Presentation

valentine-reilly
700 Views
Download Presentation

כללי הניקיון בשירותים: לשמור על רצפה נקייה. לזרוק נייר רק לפח. לא לסתום את השירותים והכיורים.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. כללי הניקיון בשירותים: לשמור על רצפה נקייה. לזרוק נייר רק לפח. לא לסתום את השירותים והכיורים. להוריד את המים לאחר השימוש שירותים. לא ללכלך את השירותים (אם קרה בטעות אז לקחת טישו ולנקות). לא להפיל את פחי האשפה. נציגי ההנהגה הבוגרת

 2. טיפות על האסלות- זה חיידקים ומחלות!

 3. נייר לפח- ויצאת תותח!!

 4. הנייר-מצרך יקר, אל תבזבז- זה מיותר!

 5. הנייר-מצרך יקר, אל תבזבז- זה מיותר!

 6. שטפת ידיים? תסגור את המים!!

 7. אל תמשכו אותי יותר מידי, זה כואב לסביבה!

 8. אל תשכחו ללחוץ עליי...

 9. את הנייר לפח- וחסל!!!

 10. שמרו על השירותים, הם עולים כספים אם היו שלכם לא הייתם הורסים.

 11. תורידו את המים, כשתכנסו יהיה לכם נקי כפליים.

 12. לשמור על שירותים נקיים וחייך יהיו מאושרים.

 13. צריך לשמור על המים, הכנרת מתייבשת!

 14. תשאירו אותי נקייה, נמאס לי להתקלח כל הזמן!

 15. בבקשה, שמור עליי נקי!