Download
13 2014 i 2014 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните PowerPoint Presentation
Download Presentation
Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните

Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните

68 Views Download Presentation
Download Presentation

Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Семинар на Национална асоциация на зърнопроизводителите в с. Арбанаси на 13 януари 2014 г.I стълб на ОСП 2014 – 2020 г. Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните 13.01.2014 г.

  2. Среден размер на директните плащания за 2019 г. съгласно Регламент 1307/2013

  3. Национален таван за директни плащания в България Съгласно Регламент 1307/2013 за периода 2014-2020 г. Съгласно Регламенти 1782/2003 и 73/2009 за периода 2007-2013 г.

  4. Средства за развитие на селските райони в България (европейско финансиране) Съгласно Регламент 1305/2013 за периода 2014-2020 г. Съгласно Регламент 1698/2005 за периода 2007-2013 г.

  5. Размер на подпомагането без прехвърляне между стълбовете и преразпределителноплащане

  6. Анализ на възможностите по отношение на комбинация от гъвкавост между стълбовете и преразпределителноплащане • Вариант 1: Без прехвърляне между стълбовете и преразпределителноплащане; • Вариант 2: При прехвърляне от II към I стълб на 5 %; • Вариант 3: При прехвърляне от I към II стълб на 5 % ; • Вариант 4: При преразпределителноплащане в размер на 5.1 % за първи 30 ха; • Вариант 5: При прехвърляне от II към I стълб на 5 % и преразпределителноплащане в размер на 5.1 % за първи 30 ха; • Вариант 6: При прехвърляне от I към II стълб на 5 % и преразпределителноплащане в размер на 5.1 % за първи 30 ха

  7. Благодаря за вниманието! Въпроси? МЗХ, Дирекция „Директни плащания на площ“, тел. 02 985 11 444