Vzw kinderdagverblijf de knuffelboom xl
Download
1 / 52

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL. Jaarverslag 2013 Ann Van de Cauter 7 juli 2014. 1. Algemene gegevens. 1. VZW KDV De Knuffelboom XL 01/01/12 100 erkende en gesubsidieerde plaatsen Op 01/04/2014 108 vergunde plaatsen 3 structurele plaatsen specifieke zorg sedert 01/07/2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL' - valarie-oral


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzw kinderdagverblijf de knuffelboom xl

VZW Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL

Jaarverslag 2013

Ann Van de Cauter

7 juli 2014


1 algemene gegevens
1. Algemene gegevens

1. VZW KDV De Knuffelboom XL

 • 01/01/12 100 erkende en gesubsidieerde plaatsen

 • Op 01/04/2014 108 vergunde plaatsen

 • 3 structurele plaatsen specifieke zorg sedert 01/07/2010

  2. Drie gebouwen

 • De Vlindertuin: 6u30 tot 23u

 • Het Fabeltjesbos en De Wijze Eik: 7u15 tot 18u30

Buiten
Buiten

Op stap met groot en klein

 • De tuin

 • Het bos

 • De buurt


2 bezettingsgegevens

1. Openingsdagen: 225

2. Nieuw ingeschreven kinderen: 55

33,6 % van de ouders hebben een plaats gekregen in de Knuffelboom voor hun kind.

3. Bezetting Kind en Gezin: 89,90 %

Absolute bezetting: 87,87 %

2. Bezettingsgegevens


Besluit

De vooropgestelde 80 % voor Kind en Gezin is bereikt (in kader van de enveloppefinanciering)

De vooropgestelde 85 % voor de Raad van Bestuur is bereikt door:

1. ouders hebben opvangplan goed nageleefd

2. slechts een afwezigheidscoëfficiënt van 22% door ziektes en verlof (er is tot 110% ingepland)

3. goede bezetting tijdens de vakantiemaanden


3 gegevens met betrekking tot de kinderen in 2013
3. Gegevens met betrekking tot de kinderen in 2013

1. Voorrangsgroepen

 • Alleenstaande ouders

 • Laag inkomen

 • Sociale en/of pedagogische motivatie

  Besluit

  De vooropgestelde doelstelling voor Kind en Gezin (20 %)

  is bereikt nl. 21,20 %


2. Verdeling UZ Gent – Stad Gent

Besluit

Plaatsen voor Stad Gent zijn 1,9 % hoger dan vooropgesteld.

(66,67 % UZ – 33,33 % Stad Gent, is 1,5% (36,8%) lager in vergelijking met vorig jaar)

Door: 1. broers/zussen

2. laatopvang

3. kinderen met een specifieke zorg


3. Overzicht per buurt, wijk en gemeente

Besluit

43,44 % van de kinderen wonen in de directe buurt van de opvang (Nieuw Gent, Zwijnaarde en stationsbuurt Zuid; is 9% lager in vergelijking met 2012)


4. Verdeling Gentenaar / niet – Gentenaar

Besluit

74,59 % van de gezinnen van de Knuffelboom XL zijn eind december woonachtig in Gent. Dit is ruim 4% meer in vergelijking met 2012.


5. Algemeen

 • Ruim 20 % van de kinderen wordt opgevoed in een gezin waar de thuistaal niet het Nederlands is (is vergelijkbaar met 2012)

 • 8,20% van de kinderen wordt opgevoed in een éénoudergezin (daling van 1,80%)

 • 50% van de nieuw gestarte kinderen, heeft reeds een broer of zus in de Knuffelboom. Dit is 10% meer in vergelijking met 2012.


4. laat- en vroegopvang


Besluit

 • Gemiddeld aantal kinderen voor 7u is gelijk gebleven t.o.v. 2012

 • Gemiddeld aantal kinderen na 18u is gedaald t.o.v. de vorige jaren

 • Lage bezetting vroeg/laat tijdens de vakantiemaanden

 • In het 4de kwartaal is er een stijging van de laatopvang


 • Besluit

  • 69,57 % zijn gebruikers van

  • UZ Gent (stijging van 7,31% t.o.v. 2012)

  • 30,43 % zijn gebruikers van

  • Stad Gent

2. Gebruikers laatopvang


Gebruikers Stad Gent

Besluit

28,57 % zijn ouders in avondonderwijs (is 12% minder t.o.v. 2012)


Gebruikers UZ Gent

Besluit

46,88 % zijn kinderen van ouders die verpleegkundigen of paramedici zijn. Dit is 4% hoger dan vorig jaar.


3. Kindaanwezigheid

 • Het aantal kindaanwezigheden op jaarbasis blijft dalen in vergelijking met vorige jaren

 • De drukste dagen zijn dinsdag en donderdag.

 • Het gebruik van avondopvang is hoger door de campuswerkenden

 • De meeste kinderen gaan naar huis tussen 19u en 20u30


5 subsidiegegevens kind en gezin
5. Subsidiegegevens Kind en Gezin

 • Enveloppefinanciering


Besluit enveloppefinanciering

Er is een stijging van de inkomsten in vergelijking met 2012 door een hogere bezetting ( + 89% ipv 84% => + 5%)


2. Ouderbijdragen

Vanaf 01/10/2013 minimale bijdragen: € 1,56

maximale bijdragen: € 27,71

Gemiddeld 2013: € 15,10 (2012: € 14,40)


6 personeelssituatie
6. Personeelssituatie

 • Algemeen

  • Het personeel van de Knuffelboom heeft een uitgesproken vrouwelijke samenstelling (3% mannelijk personeel).

  • Eind december waren 34 personeelsleden actief aan het werk in onze opvang.

  • Er zijn 5 medewerkers met een migratieachtergrond (14,7%)

  • De gemiddelde leeftijd is 34 jaar.

  • 11,76% van de medewerkers zijn ouder dan 50 jaar.


2. Dienststaat

Besluit

 • De tendens van deeltijds werken is ook duidelijk merkbaar in de personeelsequipe van de Knuffelboom. Dit vraagt als verantwoordelijke meer inspanningen om op een adequate wijze te communiceren naar de medewerker. Tevens heeft dit een invloed op de draagkracht van de voltijdse medewerkers aangezien het merendeel van de 50%-functies niet dagelijks aanwezig zijn (de medewerkers werken 10 dagen van 8u op 4 weken).

 • Bij de deeltijdse prestaties betreft het voornamelijk 50% functies.


3. Inzet personeel

Per werkjaar kan 27,9 VTQ personeel worden ingezet; 25,9 als vast

kader & 2 VTQ als vervanging bij langdurige afwezigheid (is bepaald

door de Raad van Bestuur).

In 2013 waren 3 medewerkers afwezig omwille van zwangerschap

en 5 medewerkers afwezig wegens langdurige ziekte of een medische ingreep.

(totaal van 1,46 VTQ; dit is ruim 1 VTQ minder in vergelijking met 2012)


4. Vormingen

Alle medewerkers hebben vormingen gevolgd:

 • Verplichte vormingen: brandblussen, evacuatie, realessen en HACCP

 • Pedagogische vormingen (opvolging voorlezen en vertellen, kiddodag, studiedag rond diversiteit)

 • Vormingen ter bevordering van de samenwerking (teamdag: kookworkshop + stadswandeling)


5. Overlegstructuren

 • In de Knuffelboom is een duidelijke vergaderstructuur & -cultuur aanwezig

 • Doelstelling:

  • Inspraak van de medewerker: kunnen zelf agendapunten aanbrengen en agenda wordt vooraf bezorgd

  • Organiseren tijdens de werkuren met respect voor arbeidstijden en pauzes

  • Zorgen dat zo weinig mogelijk meeruren worden gecreëerd


 • Interne overlegstructuren

  • Personeelsmeeting

  • Modulemeeting

  • Teammeeting / kindbespreking / Zig-Zagmeeting / vlinderoverleg

  • Feestcomité

  • Veiligheidsmeeting

  • Logistieke meeting & overleg met externe poetsfirma

  • Stafmeeting

  • Meeting met beheer, departementshoofd & sectoroverleg

  • Raad van Bestuur en Algemene Vergadering


 • Externe overlegstructuren

  • Overleg met Stad Gent:

   • Selectie kinderen (maandelijks)

 • LOK

 • Intervisie Zig-Zag:

  • Intern met verantwoordelijken & Annelies Roelandt (VCOK)

  • Extern met medewerkers van Stad Gent en PBD (Joke Van Belle)

 • Overleg met buurt (Nieuw-Gent)

 • Overleg in kader van kinderen met specifieke zorg


 • 6. Klachten medewerkers (4)

  • Infrastructurele klachten (veiligheid: vreemd voorwerp in de zandbak)

  • Personeelsbeleid (oncorrecte verloning, schending van de privacy)

   7. Opvolging tevredenheidsmeting personeel

  • Functioneringsgesprekken zijn gevoerd met alle medewerkers

  • Deelname aan infosessies georganiseerd door de Directie

  • Deelname aan intervisies


  7 ouders
  7. Ouders

  • Tevredenheidsonderzoek rond eerste ervaringen in de opvang (3 maanden na start)

   • 71,11 % vulden de enquête in (20% minder in vergelijking met 2012)

   • Goede resultaten (o.a. pedagogisch project, werken op maat van elk kind, aangepaste infrastructuur en professionele medewerkers)

   • Ontwikkelingskansen:

    • Teveel deeltijdse uurroosters bij de medewerkers

    • Klantgericht werken

    • Communicatiestoornis tussen vroeg- en dagopvang (info overdracht)


  2. Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek

  • 59% vulden deze enquête in

  • Goede resultaten:

   • Kind wordt als een volwaardig individu beschouwd

   • Ruim aanbod van spelmateriaal

   • Pedagogische meerwaarde door extra vlinderfunctie

  • Ontwikkelingskansen:

   • Stabiliteit in de personeelsequipe (veel afwezigheden door ziektes en zwangerschappen)

   • Communicatieve vaardigheden van de medewerkers

   • Aandacht voor verlies aan info door personeelswissels


  3. Klachten ouders (6)

  • Infrastructureel (parking, mobiliteit)

  • Pedagogisch (overdracht laatopvang en misverstand in kader van ziekte van een kind)


  8 kinderen
  8. Kinderen

  • Pedagogisch concept en begeleiding van de kinderen: Zig-Zag

   In het kader van het optimaliseren van welbevinden en betrokkenheid

   van de kinderen en zorgen voor kwaliteitsverbetering, gebruiken we als

   referentiekader de methodiek en visie van ReggioEmilia (Loris

   Malaguzzi) & de decetprincipes van diversiteit.

   Decetprincipes:

   • Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort

   • Iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen

   • Iedereen kan van elkaar leren, over culturele en andere grenzen heen

   • Iedereen kan participeren als actieve burger

   • Iedereen gaat bewust om met vooroordelen via open communicatie en leergierigheid

   • Iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden


  De belangrijkste principes van Reggio zijn:

  • het sterke competente kind

  • De 100 talen van kinderen

  • De 3 pedagogen (kinderen, volwassenen en omgeving)

  • De 4 participanten (kinderen, ouders, medewerkers, buurt & externen)

  • De pedagogiek van ‘kijken, luisteren & inspelen’ (pedagogische cirkel)

   Tevens zijn innovatie, hechting & geborgenheid een belangrijke waarde in de Knuffelboom.


  Zig-Zag legt de nadruk op ‘de begeleidersstijl’: de nieuwsgierige begeleiders die reflecteren & leren over hun eigen pedagogisch handelen (met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen).

  Op deze wijze worden medewerkers versterkt in de

  uitvoering van hun beroepsactiviteit.

  Doelstelling: realiseren van een zo optimaal mogelijk klimaat voor kinderen en ouders


  Medewerking aan het boek ‘Documenteren voor jonge kinderen’:

  • VCOK en VBJK: vertaling van een Italiaans boek over pedagogisch documenteren

  • De Knuffelboom XL is één van de geportretteerde kinderdagverblijven in het boek

  • Dit boek wordt gebruikt als leerstof in de opleiding ‘bachelor pedagogie van het jonge kind’


  2. Opvang kinderen met specifieke zorg kinderen’:

  • In 2013: opvang van 9 kinderen met specifieke zorg

  • Kindaanwezigheden

   Besluit

   Voor 2013 hebben we de doelstelling behaald voor Kind en Gezin

   (verwachting 60 %)

   Ruim 144 kindaanwezigheden meer in vergelijking met 2012 (verschil van 18%)


  3. Ongevallen in de opvang kinderen’:

  In 2013: 4 valaccidenten

  (daling van ruim 30%)


  9 infrastructuur
  9. Infrastructuur kinderen’:

  Acties zijn / zullen ondernomen worden:

  • Algemeen:

   • Afspraken rond het strooien bij gladde wegen in de winterperiode;

   • Een risico-analyse van de speelpleintjes werd uitgevoerd door de firma Vincotte op 12/06/2013.

   • Ten aanzien van het samenwerken met interimmedewerkers wordt een basislijst van afspraken rond veiligheid overlopen bij de start van een nieuwe uitzendkracht.

  • Bergruimte:

   • Zoals reeds gemeld in vorige jaarverslagen blijft er een tekort aan algemene bergruimte.

   • Nieuwbouw:

   • Plaatsen nieuwe achterdeuren in de Wijze Eik en de Vlindertuin;

   • Vervangen van gebarsten ramen in de veranda;

   • Plaatsen van een nieuwe veilige toegangspoort;

   • Voorzien van pc-aansluitingen in de leefruimtes.


  10 besluit
  10. Besluit kinderen’:

  1. Sterktes:

  • Zig-Zag zorgt ervoor dat:

   • de pedagogische praktijk zichtbaar en bespreek wordt gemaakt aan de hand van de methodiek pedagogisch documenteren

   • er continu reflectie is door medewerkers over pedagogisch handelen (doelstelling: kwaliteitsverbetering, welbevinden en betrokkenheid van de kinderen verhogen)

   • de ouderwerking wordt geoptimaliseerd. (ouders = gelijkwaardige partners)


  2. Goede samenwerking met diensten van Stad Gent (algemeen, Zig-Zag, in functie van selecties van kinderen & Centrum voor Inclusieve Opvang)

  Goede samenwerking met de buurtdiensten.

  Goede samenwerking met interne diensten UZ Gent (o.a. tuindienst, catering,…)

  3. Ondersteuning algemeen en financieel door het bestuur van de VZW wordt door alle betrokkenen zeer geapprecieerd.

  4. Gedreven en enthousiaste medewerkers


  2. Uitdagingen & spanningsvelden (algemeen,

  1. Algemeen

  • Stabiel houden van de vooropgestelde bezetting (85 %)

  • Laatopvang is een meerwaarde voor de ouders; niet altijd evident voor de medewerkers (combinatie werk & gezin)

  • Communicatie en digitalisering voor alle medewerkers

   2. Personeelsbeleid

  • Zorgen voor continuïteit in de groepen (moeilijk door zwangerschappen, ziektes, verlof, medische ingrepen en aanvragen deeltijdse tewerkstelling)

  • Optimaliseren personeelsinzet (decreet)

   3. Kwaliteitszorg

  • Implementatie van het nieuwe decreet en het herschrijven van het nieuwe kwaliteitshandboek

  • Implementatie van de risicoanalyse

  • Steeds voorbereid zijn op flitsinspecties

  • Financiële leefbaarheid onderzoeken van de erkende kinderopvang in kader van het nieuwe decreet voor de komende jaren.


  ad