slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013. Misyon ve Vizyon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD 2009-2013' - vala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD

2009-2013

misyon ve vizyon

Misyon ve Vizyon

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nin ülkemizde ve Dünya’da akademik olarak en iyi şekilde temsil edilmesi için, gerek bilimsel araştırmalar gerekse lisans, lisansüstü ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim çalışmalarını yürütmek, uzmanlık sonrası eğitim çalışmaları ile farklı disiplinlerdeki hekimlerin Tıbbi Genetik alanındaki gelişmeler konusunda bilgilendirilmesini sağlamak, aynı zamanda toplumdaki genetik hastalıklar açısından riskli birey/aileleri belirleyerek, toplum sağlığını korumak ve tedavi etmektir.

stanbul t p fak ltesi t bbi genetik ana bilim dal tarih esi
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Tarihçesi
 • İ.Ü. İTF. İç Hastalıkları AD,

Tıbbi Genetik BD –1982

 • İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ve Enstitüsü, Pediatrik Genetik BD –1985
 • Tıbbi Genetik AD –2004
stanbul t p fak ltesi t bbi genetik anabilim dal retim yeleri
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 • Kurucu Başkan Prof. Dr. Memnune Yüksel-Apak (emekli)
 • Tıbbi Genetik AD – 2004 kadrolu öğretim üyeleri;

Prof. Dr. Seher Başaran (Başkan)

Prof. Dr. Hülya Kayserili

Prof. Dr. Z. Oya Uyguner

Doç. Dr. Birsen Karaman

 • Tıbbi Genetik AD – 2004 görevlendirmeli öğretim üyeleri;

Prof. Dr. Şükrü Palanduz

Prof. Dr. Şükrü Öztürk

Prof. Dr. Kıvanç Cefle

stanbul t p fak ltesi t bbi genetik anabilim dal yap lanmas
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yapılanması
 • Klinik Genetik ve Genetik Danışma – Poliklinik (Monoblok binasında)
 • Laboratuarlar (Temel Bilimler -2)

Postnatal Sitogenetik Laboratuarı

Prenatal Tanı Laboratuarı

Moleküler Sitogenetik Laboratuarı

Moleküler Genetik Laboratuarı

stanbul t p fak ltesi t bbi genetik ad nc lemler
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ADÖncü İşlemler

Türkiye’de,

 • ilk prenatal tanı testleri
 • ilk FISH tanı testleri
 • ilk Frajil X moleküler testleri
 • ilk Sağırlıkla ilişkili GJB2 gen analizleri
 • ilk Uzun QT sendromu ile ilişkili gen testleri
 • ilk Konjenital adrenal hiperplazi gen testleri
 • nadir görülen bir çok tek gen hastalıkları ile ilişkili gen analizleri (CADASIL, çoğul hipofizer enzim eksiklikleri, vd)
stanbul t p fak ltesi t bbi genetik ad temsil g revleri
Uluslar arası Meslek Kuruluşlarında Yöneticilik;

Prof. Dr. Seher Başaran;

EuropeanCytogeneticistsAssociation (ECA) yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Temsilcisi (1997-2013), Prenatal Tanı Çalışma Grubu Başkanı (2013- )

Prof. Dr. Hülya Kayserili;

ESHG Alt komitesi Publicand Professional PolicyKomity (PPHC) 2011-2017

Ulusal Delegelik

Prof. Dr. Hülya Kayserili;

Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Eğitimi Çalışma Kurulu

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)

Prof. Dr. Z. Oya Uyguner;

İstanbul Valiliği, Halk Sağlığı Müd., Hemoglobinopati Danışma Kurulu Üyesi

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD Temsil Görevleri
t bbi genetik ad makaleleri
Tıbbi Genetik AD Makaleleri

Kadrolu 4 öğretim üyesi için

Uluslar arası Dergilerde;

 • 2009; 16
 • 2010; 7
 • 2011; 6
 • 2012; 14
 • 2013; 23

Ulusal Dergilerde;

 • 2009; 3
 • 2010; 1
 • 2011
 • 2012
 • 2013

5 yıllık

Toplam: 66 makale

16,5 makale/öğretim üyesi

t bbi genetik ad bildirileri
Tıbbi Genetik AD Bildirileri
 • Uluslar arası
 • 2009; 9
 • 2010; 5
 • 2011; 6
 • 2012; 14
 • 2013; 14
 • Ulusal
 • 2009; 9
 • 2010; 9
 • 2011; 7
 • 2012; 7
 • 2013; 9
 • Tıbbi Genetik AD Kitap Bölümü
 • 2009; 3
slide12

Tıbbi Genetik AD Dergi Editörlüğü

Prof. Dr. Hülya Kayserili;

EuropeanJournal of HumanGenetics, Editorial Board

AmericanJournal of MedicalGeneticsPart A EditorialBord

Doç. Dr. Birsen Karaman;

TurkishJournal of MedicalScience, Bölüm Editorial Board

slide13

Tıbbi Genetik AD Projeleri

*Ortak yürütülen Projeler

slide14

Tıbbi Genetik AD Eğitim Faaliyetleri

Tıp Fakültesi Lisans;

1, 2, 3, 4, 5. yıllarda teorik ve uygulamalı ders, sınavlar;

Tıbbi Genetik, Pediatri ve Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Intern uygulamaları

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Genetik Yüksek Lisans ve Doktora Programı;

t bbi genetik anabilim dal t pta uzmanl k e itimi
Tıbbi Genetik Anabilim DalıTıpta Uzmanlık Eğitimi
 • Klinik Uygulamalar
 • Laboratuar Rotasyonları
 • Hafta İçi Toplantılar
  • Çarşamba Toplantıları
   • Olgu tartışmaları
   • Makale sunumları
   • Teorik ders anlatımları
  • Haftalık Kadın Doğum Perinatoloji BD Konseyi
  • Aylık Kadın Doğum AD- Perinatoloji BD ile ortak toplantı
  • Aylık El Cerrahisi Konseyi
  • Cinsel Gelişim ( Tıbbi Genetik/ Pediatrik Endokrinoloji/ Cocuk Cerrahisi/ Çocuk Psikiyatrisi) Konseyi
  • Ortopedi Konseyi
stanbul t p fak ltesi t bbi genetik anabilim dal asistan s navlar
İstanbul Tıp Fakültesi,Tıbbi Genetik Anabilim DalıAsistan Sınavları
 • Rotasyon Sicilleri
 • Sınav: Yılda bir
 • Bitirme sınavları
  • Tez sınavı
  • Bilim Sınavı
   • Teorik
   • Pratik uygulamalı sınav
uzmanl k ve doktora rencilerinin yurtd al malar
Uzmanlık ve Doktora Öğrencilerinin Yurtdışı Çalışmaları
 • Uzmanlık öğrencilerinin 4 yıllık eğitimleri sırasında 3’er ay yurtdışında çalışmaları sağlanmaktadır (5 uzmanlık öğrencisi)
 • PhD öğrencisi Bilge Nihan Satkın 2012 (3 ay Necker; Paris )
t bbi genetik ad a e itime gelen uzmanl k renci ve retim yesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzm. öğrencileri ( 2 ay)

Diğer Üniversitelerden Tıbbi Genetik uzm. öğrencileri  (Pamukkale Üni.,  Osmangazi Üni., Abant İzzet Baysal Üni.; 3 ay )

Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji yan dal uzm. ( 2 ay )

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nöroloji yan dal uzm. (1 ay)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Metabolizma yan dal uzm.(1 ay)

2013

2 Erasmus Programı ile TG uzm. öğrencisi (Litvanya) (3 ay)

Uzm. Dr. LuitgardGraul-Neumann ( 15 gün )

Tıbbi Genetik AD’a Eğitime Gelen Uzmanlık Öğrenci ve Öğretim Üyesi
mezuniyet sonras e itim
Mezuniyet Sonrası Eğitim
 • Aylık Dismorfoloji Toplantıları
 • (Marmara Bölgesi)
 • İki yılda bir Dismorfoloji Sempozyumları
 • (Uluslar arası katılımlı, ulusal)
t bbi genetik ad poliklinik
Tıbbi Genetik AD Poliklinik

Monoblok binasında

1 profesör

1 uzman

5 uzmanlık öğrencisi

1 genetik danışman (MSc)

tg ad sitogenetik laboratuar
TG AD Sitogenetik Laboratuarı
 • Pre ve Postnatal Kromozom Analizleri;

2 Biolog (kadrolu)

1 Teknisyen (kadrolu)

1 MSc öğrencisi

tg ad molek ler sitogenetik laboratuar
TG AD Moleküler Sitogenetik Laboratuarı

Moleküler Sitogenetik

(FISH + array-CGH);

1 Biolog (kadrolu)

1 PhD öğrencisi

1 MSc öğrencisi

tg ad molek ler genetik laboratuar
TG AD Moleküler Genetik Laboratuarı
 • Pre ve Postnatal Analizler;

1 Dr. BiologPhD (kadrolu)

1 Biolog (kadrolu)

1 PhD öğrencisi

1 MSc öğrencisi

1 Teknisyen (kadrolu)

t bbi genetik ad ba kanl retim yeleri odalar sekreterya hasta kabul seminer odas
Tıbbi Genetik AD Başkanlığı+Öğretim Üyeleri Odaları+ Sekreterya+ Hasta Kabul+Seminer Odası
t bbi genetik ad gelir ve gider 2011 2013
Tıbbi Genetik AD, Gelir ve Gider2011-2013

GELİR DAĞILIMI %90 SGK / %10 NAKİT

Ayaktan hasta paketi dışında olduğundan faturalama avantajı- SUT harici test olanağı

t bbi genetik ad dan beklentiler ve ikayetler
Tıbbi Genetik AD’dan beklentiler ve şikayetler
 • AD özellikle ender görülen bazı genetik hastalıklara yönelik ulusal ve uluslararası hizmet vermekteydi.
 • HAGED, tüm genetik testlerin AD’da yapılması kararını aldı.
 • AD’nın personel sayısının ve alt yapısının, bu hizmete ek olarak fakültenin tüm genetik test ihtiyacını da üstlenmek için yeterli olmadığı sorumlularla paylaşıldı.
 • Fakültenin hemen tüm AD’larından genetik test talebi gelmektedir. Ancak AD’mızın tüm bu isteklere olumlu cevap verememesi (poliklinik ve laboratuar düzeyinde) “şikayet” lere yol açmaktadır.
hedefler
Hedefler
 • Fakültemizin Tıbbi Genetik alanında gerek hasta hizmeti, gerekse araştırmalarına cevap verebilecek kapasiteye erişmek

Bu amaca erişmek ise sadece bizim çabalarımız ile gerçekleşemez, kurumsal destek zorunludur.

talepler
Talepler
 • Ruhsatlandırma probleminin çözülmesi
 • Yer;
  • Tıbbi Genetik AD için yeterli alan (poliklinik ve laboratuarların bir arada olabileceği; en az 600 m2 )
 • Eleman;
  • İki adet tıbbi genetik uzmanı (poliklinik için)
  • 2 post-doc/Yard. Doç. (laboratuvar için)
  • Teknik (en az 4) ve idari personel (2)
 • Cihaz;
  • Yeni teknolojiler
  • Var olanların bakımı ve yenilenmesi