ogrenci disiplin islerinin yonetimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogrenci disiplin Islerinin yonetimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogrenci disiplin Islerinin yonetimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ogrenci disiplin Islerinin yonetimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Ogrenci disiplin Islerinin yonetimi. Sayfa:167. Ogrencilere kim displin verir ?. Okul Yonetiminin bir gorevi de ogrencinin disiplini saglamaktir . Ortaogretim kurumlarinda : Ortaogretim kurumlari Odul ve Disiplin Yonetmeligi . Her okulda ogretmen saglar disiplin kurallarini .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ogrenci disiplin Islerinin yonetimi' - val


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ogrencilere kim displin verir
Ogrencilerekimdisplinverir?
 • OkulYonetimininbirgorevi de ogrencinindisiplinisaglamaktir.
 • Ortaogretimkurumlarinda: OrtaogretimkurumlariOdulveDisiplinYonetmeligi.
 • Her okuldaogretmensaglardisiplinkurallarini.
okul disipline kurulu
Okuldisiplinekurulu
 • Ilk ay icerisindegizlioyileikiogretmensecilir.
 • Bunlar;

1- Mudurbasyardimcisi

2-Mudur yardimcisi

onur disiplin kurulu nedir
Onurdisiplinkurulunedir?
 • Bunlar;
 • Okuldaornekdavranislargosteren
 • Derslerindebasarili
 • Sosyal
 • Kulturel
 • Egitseletkinliklerekatilanve 1.,2. ve 3. gelenogrencilerdir.
 • Okulyonettimebildirilirveodulverilir.
slide5

Disiplinlikkonularinda ilk rehberligesonradadisiplinkurulunaduyurulur

 • Rehberlikservisinverdigirapor’a gore yapilirgerekenler.
 • Eger rehberlikservisiyoksamudur’e ilk gidersonradisiplinkuruluna.
 • Disiplinkurulunda on gun icerisindekararalinir.
 • Eger uzaklastirmaverilirsemudurkararadakararverir.
ne yapilir suc islendigi zaman
Ne yapilirsucislendigizaman:
 • Ilk yaziliyapilir
 • Gorgutanitlarinifadelerialinir
 • Oylailgilibelgeleralinir
 • Birdosyayakonulur
 • Disiplinkurulunaverilir
disiplin kurulunda gorevleri ne olur
Disiplinkurulundagorevleri ne olur?
 • Sahis ilk olaraksozluifadesialinir
 • Eger ifadevermeyegelmezsedosyadabilgivebelgeleredayanarakkararverilir.
 • Fakat, bukararlariverirken o ogrenciningecmisbiryillikgecmisi(iyi mi kotu mu? ) gozonundebulundurulur
cezalarinin sonucu
Cezalarininsonucu
 • Muduronayvermesilazimkesinlesmesiicinalinankarar, egerlimmuduralinankararaiknaolmazsatekrardandisiplinkurumundanincelenmesiniricaeder.
 • Ogrenciyebildiridiktensonracezasi 5 gun icerisindeitirazedebilirailesitarafindan. (Eger 18den kucukse)
nobet hizmetlerinin yonetimi
Nobethizmetlerininyonetimi
 • Donembasinda her Nobetturunnobetcizelgelerihazirlanmasigerekmektedir.
 • Dort Nobethizmettivardir;

1- Muduryardimcinobetleri

2- Ogretmenlerinnobetleri

3- Ogrencinobetleri

4- Hizmetlinobetleri

1 mudur yardimcilarinin nobet gorevleri
1- Muduryardimcilarininnobetgorevleri
 • 3den fazlamuduryardimcisibulunanokullardaMuduryardimcilariogrettimyapillangunlerdesiraylagunduznobettutarlar.
 • Butunnobetteolanogretmenogrencileriizler.
 • Raporedilimesigerekenbiseyvarsahaleder.
2 ogretmenlerin nobet gorevi
2- Ogretmenlerinnobetgorevi
 • Ogretmenleraylikaldigiokuldadersiyoksa en cokdersokuttuguokuldanobettutar.
3 ogrencilerin nobet gorevleri
3-ogrencilerin nobetgorevleri
 • Sinifnobetiyapilir.
 • Yatiliogrencilerin: Yemekhanevepansiyonokullardanobettutarlar.
egitici calismalar
Egiticicalismalar
 • Okulunbirgorevidadersprogramlarinyanindaogrencidekendineguvenvesorumduygusunugelistirmeyeyenibecerileredinmeyevesosyalaktiviteleretoplumsalhayattahazirlamaktir.
 • Ornek: bedeneegitimi, millibayramlar, okulicivedisietkinlikler
okullarda anilacak kutlanacak belirli gun ve hafatalar
Okullardaanilacak,kutlanacakbelirli gun vehafatalar
 • 12 august 2005de ve 25904 sayiliresmigazetedeyayinlanmistir.
 • Ornek: 19 Mayis, 23 Nisan…
beden egitimi ve spor calismalari
Beden EGITIMI VE SPOR CALISMALARI
 • Sporcalismalarinfaydalari:
 • Toplumuulusturanbireylerinsaglikli, bedenenvezihensaglikliolmalariniveinsanlararasindakaynasmayiogrettir.
okul cevre iliskilerinin yonettimi
Okul-cevreiliskilerininyonettimi
 • Cevrekalkinmasi
 • Cevreninegitimgereksinmelerininsaptanmasi
 • Ogretimprogramininyorumlanmasi
 • Cevreninegitimidesteklemeyeozendirilmesi
 • Digerkuruluslarinrolununyorumlanmasi
 • Cevreseldegerlerinogretimkadrosunayorumlanmasi
 • Okul-cevrearasindailetisiminkurulmasidir
bu yonettimin diger bir gorevleri ise
Bu yonettimindigerbirgorevleriise:
 • Okulunetkinliklerikonusundahalkiaydinlatmak
 • Halkinokulaguveniniartirmak
 • Halkinmaddivemanevidesteginisaglamak
 • Cevre,okulveaileyibutunlestirmek
 • Okuluncevreyekatkisinidegerlendirmek
 • Okulailiskinyanlisanlamaveanlayislariduzeltmekveelestirileriyanitlamaktir.
okul aile birlikleri
Okul-ailebirlikleri:
 • Nedir: Ogrencilerikorumaamacliikivelidenbirdeogretmendensecilenuckisidenolusur.
 • Her okullunkendine ait okul-ailebirligivardir.
 • Bununyanindaokulkorumadernegivardirvebunlarikisiailebirligiile is birligiyaparakokuldaihtiyaclicocuklarinihtiyaclarinigiderirler.