vukovarsko srijemska upanija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vukovarsko-srijemska županija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vukovarsko-srijemska županija

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Vukovarsko-srijemska županija - PowerPoint PPT Presentation

vail
264 Views
Download Presentation

Vukovarsko-srijemska županija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vukovarsko-srijemska županija Krajnji sjeveroistok Republike Hrvatske; Površina -2448 km2 Stanovništvo- 204.768 prema popisu iz 2001. godine Gustoća naseljenosti- 84 stanovnika na km2 Gdje rijeke spajaju

 2. Osnovni podaci • Vukovarsko-srijemska županija ima 84 naseljena mjesta, koja u organizacijskom pogledu čine 5 gradova ( Vukovar, Ilok, Vinkovci, Županja i Otok) i 26 općina. Osobitost ovog kraja jesu mnoga velika sela sa po više tisuća stanovnika. • Prevladavaju oranice, vinogradi, voćnjaci, šume.Vukovarsko-srijemska županija ima najplodnije oranice (150.000 ha vrlo plodne zemlje). Najplodnija je zemlja crnica na vukovarskom ravnjaku. • Glavni proizvodi su: pšenica, kukuruz, šećerna repa, duhan. Postoje veliki prerađivački kapaciteti za primarne polj. proizvode, skladišta, mlinovi, silosi, hladnjače i tvornice. • Veliko bogatstvo čine sačuvane stare šume koje pokrivaju površinu od 70.000 ha. Naročito su poznate šume hrasta lužnjaka. Gdje rijeke spajaju

 3. Gospodarstvo • U gospodarstvu Republike udjel Vukovarsko-srijemske županije je najveći u djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva (9,0%); • 2.998 aktivnih obrtnika u županiji • Broj tvrtki u VSŽ (2008.) • 2.564 aktivne tvrtke u 2008. prema HGK ŽK Vukovar Gdje rijeke spajaju

 4. Tržište rada na području Vukovarsko-srijemske županije • Na području Županije djeluju dvije područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: - Područna služba Vinkovci ( sa ispostavama Vinkovci i Županja) Ø broj nezaposlenih u 2009. godini 11.941 - Područna služba Vukovar (sa ispostavama Vukovar i Ilok) Ø broj nezaposlenih u 2009. godini 5.328 • Ø broj nezaposlenih u 2009. godini na razini cijele Vukovarsko-srijemske županije je 17.269 (6,6% od ukupnog broja nezaposlenih na razini Republike Hrvatske); • Od 2002. godine nezaposlenost u VSŽ kontinuirano pada uz prisutne godišnje sezonske oscilacije. Prema prosječnim vrijednostima najviša nezaposlenost je zabilježena 2002. godine (23.929), a najniža 2008. godine (16.380). Gdje rijeke spajaju

 5. Obrazovna struktura nezaposlenih Gdje rijeke spajaju

 6. Stopa nezaposlenosti • Prema podacima HZMO-a ukupno je 31.03.2010. godine zaposleno 43. 007 osoba; • Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje 31.03.2010. godine vodi se 19. 996 • Stopa nezaposlenosti je 31,7% (na razini Republike Hrvatske prema istim izvorima podataka stopa nezaposlenosti je 17,6%). Gdje rijeke spajaju

 7. Potražnja za radnicima i zapošljavanje • Neuravnotežena ponuda i potražnja radne snage na području Vukovarsko-srijemske županije; • Tijekom 2009. godine poslodavci su prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.348 (ili 362 radnika mjesečno) što je za 27,9% manje nego u 2008. godini. • U razdoblju siječanj – svibanj povećala se potražnja za radnicima - traženo je posredovanje za zapošljavanje 2 456 radnika ili 491 mjesečno. • Tijekom 2009. godine zaposlilo se 7.939 nezaposlenih osoba sa evidencije, što je 8,4% manje nego u 2008.godini. Zaposleni s evidencije nezaposlenih u Vukovarsko-srijemskoj županiji Gdje rijeke spajaju

 8. Stopa zapošljavanja • Stopa zapošljavanja raste sa razinom obrazovanosti; • - veliki suficit radne u pojedinim zanimanjima npr. ekonomski tehničar,maturant gimnazije, komercijalni tehničar, upravni referent, fitofarmaceut, odjevni tehničar… • - deficit visokoobrazovane radne snage posebice u zdravstvu i obrazovanju Gdje rijeke spajaju

 9. Zapošljavanje u turizmu i inozemstvu • Vukovarsko-srijemska županija je jedna od vodećih županija po broju sezonaca koji svake godine odlaze raditi na more. U 2009. godini ukupno se 1 395 nezaposlenih osoba zaposlilo na moru. • Ukupno je tijekom 2009. godine s područja naše Županije na sezonskim poslovima u SR Njemačkoj zaposleno 698 osoba. Gdje rijeke spajaju

 10. Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja u 2009. godini Gdje rijeke spajaju

 11. Isplaćena sredstva Gdje rijeke spajaju

 12. HVALA NA POZORNOSTI ! Gdje rijeke spajaju