neodr ivost bud eta u bih preporuke za stabilizaciju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU. NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU. UVOD. FINANSIRANJE OD INDIREKTNIH POREZA. Finansiranje svih nivoa vlasti u BiH od indirektnih poreza se kreće između 67% i 88%. Šematski prikaz nivoa vlasti u BiH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU' - vail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neodr ivost bud eta u bih preporuke za stabilizaciju1
NEODRŽIVOST BUDŽETA U BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU
 • UVOD
 • FINANSIRANJE OD INDIREKTNIH POREZA

Finansiranje svih nivoa vlasti u BiH od indirektnih poreza se kreće između 67% i 88%

n eo dr iv ost b ud eta u b i h p re poruke za s ta biliza cij u
NEODRŽIVOST BUDŽETAU BIH – PREPORUKE ZA STABILIZACIJU
 • Indirektni porezi iz kojih se finansira preko 2/3 ukupnih budžetskih prihoda svih nivoa vlasti u BiH imaju svoje domete

Tabela 1: Bruto prihodi od indirektnih poreza u UINO

 • Potrošnja budžetskih korisnika nije stabilna i svake godine se ostvaruju deficiti koji se finansiraju unutrašnjim i spoljnim zaduživanjem dok javni dug raste
javni dug u bih
JAVNI DUG U BiH
 • Javni dug se kreira radi finansiranja budžetskih deficita i investicionih projekata
 • Budžeti u BiH na svim nivoima uprave nemaju nikakvu akumulaciju a godišnji tekući prihodi ne pokrivaju godišnje rashode
 • Zašto se kreira javni dug - profesor Dieter Brummerhoff:
 • „Zaduživanje, kao alternativni oblik prihoda, je politički posebno zanimljivo .Ono povećava prostor mogućeg djelovanja države, jer omogućuje da se ostvare veći izdaci. S druge strane, smatra se da je financiranje zaduživanjem manje primjetljivo nego financiranje porezima, pa je stoga i otpor prema zaduživanju manji. To može povećati vjerovatnost (ponovnog) izbora političara. No, zbog usredotočenosti (glasača) i političara na kratki rok, zanemaruju se obaveze otplate kamata i glavnice, što u dužem roku može uzrokovati ograničenje prostora za moguće djelovanje u budućnosti.“
 • Začarani krug zaduženosti
javni dug i stepen zadu enosti
Javni Dug i Stepen Zaduženosti
 • Stepen zaduženosti jedne zemlje ili teritorijalne jedinice se mjeri odnosom javnog duga i ostvarenog BDP-a u tekućoj godini

Tabela 3: BDP – Javni dug i Stepen zaduženosti u BiH

javni dug i stepen zadu enosti1
Javni Dug i Stepen Zaduženosti

MMF-ov kriterijumu zaduženosti prema raciju Javni dug / BDP

 • Nisko zadužene zemlje: Javni dug/ BDP <45 %
 • Srednje zadužene zemlje: 45 %<Javni dug/BDP< 80 %
 • Visoko zadužene zemlje:Javni dug/BDP >80 %
 • Poredeći stanje zaduženosti u BiH sa MMF-ovim kriterijumom, vidimo da Federacija BiH, Brčko Distrikt i država BiH spadaju u kategoriju niže zaduženih zamalja dok Republika Srpska spada u kategoriju srednje zaduženih zemalja pri čemu je bliže donjoj granici kriterijuma.
kreditni rejting bih
Kreditni Rejting BiH

Iako nisko zadužena BiH ima najlošiji kreditni rejting u regionu

Tabela4 : Dugoročni kreditni rejting i izgledi za promjenu za zemlje iz šireg okruženja

kreditni rejting bih1
Kreditni Rejting BiH

Tabela 5 : Rejting Kategorije Moody's i S&P i kreditni rejting Bosne i Hercegovine

slide17

PREPORUKE ZA SMANJENJE BUDŽETSKIH RASHODA

 • Zaustaviti nepotrebno zapošljavanje u budžetskim institucijama
 • Smanjiti primanja u svim institucijama budžetskim korisnicima po progresivnom modelu povećanog smanjenja za veća primanja
 • Smanjenje regresa i toplog obroka
 • Kontrolisati neosnovane naknade za putne troškove, odvojen život i prekovremeni rad
 • Smanjenje dopunskih prihoda od članstava u uprvanim i nadzornim odborima
 • Uvesti pojačanu kontrolu trošenja
 • Povećati značaj revizorskih izvještaja
 • Smanjiti administraciju kroz ustavnu reformu
 • Ukidanje pojedinih agencija-duplikacija funkcija
slide18

PREPORUKE ZA POVEĆANJE BUDŽETSKIH PRIHODA

 • PORESKA EVAZIJA
 • POSLJEDICE NEZAKONITE PORESKE EVAZIJE SU IZRAZITO DESTRUKTIVNE
 • DRŽAVNE MJERE ZA BORBU PROTIV NEZAKONITE PORESKE EVAZIJE
 • PORESKA EVAZIJA U BIH U CIFRAMA
 • UINO – ODJELJENJE ZA ANALIZU I UPRAVLJANJE RIZICIMA
 • EFIKASNO INVESTIRANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • UMJESTO ZAKLJUČKA