fra praksisbaseret forskning til research light n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra praksisbaseret forskning til Research Light PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra praksisbaseret forskning til Research Light

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Fra praksisbaseret forskning til Research Light - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Fra praksisbaseret forskning til Research Light. Knud Ramian http://knudramian.pbworks.com/Praksisforskning. Indhold. Hvad er praksisbaseret forskning? Hvad er videnskabende netværk? Hvordan gør man? Hvad har vi lært? Hvad er Research Light? Den internationale sammenligning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fra praksisbaseret forskning til Research Light


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fra praksisbaseret forskning til research light
Fra praksisbaseret forskning til Research Light

Knud Ramian

http://knudramian.pbworks.com/Praksisforskning

1 ▪ www.cfk.rm.dk

indhold
Indhold
 • Hvad er praksisbaseret forskning?
 • Hvad er videnskabende netværk?
 • Hvordan gør man?
 • Hvad har vi lært?
 • Hvad er Research Light?
 • Den internationale sammenligning

2 ▪ www.cfk.rm.dk

praksisbaseret forskning i den store verden
Praksisbaseret forskning i den store verden

Real world research

Scientist practitioner

Practitioner Research

Practicebased research

Practitioner-based enquiry

Practice research

Clinical datamining

Collaborative action research network

3 ▪ www.cfk.rm.dk

hvad er forskning
Hvad er forskning?

Professions forskning

Beslutningstager forskning

Praktiker forskning

Bruger forskning

5 ▪ www.cfk.rm.dk

hvad er praksisbaseret forskning
Hvad er praksisbaseret forskning?
 • gennemføres af praktikere i arbejde
 • retter sig mod fænomener i deres hverdag
 • anvender anerkendte metoder
 • er ‘do-able’
 • kommunikeres til fagfolk

Anvendelsen af forskningsbaserede principper, designs og databearbejdsningsteknikker i praksis for at svare på spørgsmål, som udspringer af praksis på en måde, der informerer praksis(Epstein og Blumenfield, 2001)‏

6 ▪ www.cfk.rm.dk

fordele og ulemper ved praksisforskning
Fordele og ulemper ved praksisforskning
 • Kort afstand mellem teori og praksis= relevante forskningsspørgsmål
 • Gennemskuer overflader, kender farbare veje, lettere adgang til relevante data
 • Nærsynethed og manglende neutralitet
 • Manglede reliabilitetet og validitet
 • Mangler tid, rum og penge

7 ▪ www.cfk.rm.dk

netv rksmodellen
Netværksmodellen
 • Videnskabende netværk
 • af kollega-teams
 • fra arbejdspladser
 • på det sociale område
 • Der anvender case- studiet
 • i studiet af et fælles tema

8 ▪ www.cfk.rm.dk

jobnetv rket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk s rbarhed
Jobnetværket – om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed

http://Knudramian.pbworks.com/jobnettet

www.cfk.rm.dk

tv rg ende forskningsp rgsm l
Tværgående forskningspørgsmål
 • Er der behov for, at særlige forhold, og i givet fald hvilke, er til stede i virksomheden for at fastholde personer med psykiske vanskeligheder?
 • Hvad skal personen selv kunne bidrage med for at styrke fastholdelsen på en arbejdsplads?
 • Er der behov for parallelindsatser, og i givet fald hvilke, for at styrke fastholdelsen?

11 ▪ www.cfk.rm.dk

hvad taler vi om
Hvad taler vi om?
 • Fastholdelse er forbliven på en ønsket arbejdsplads
 • – den kan være kortere eller længere væk fra det almindelige arbejdsmarked – måles i tid
 • Fastholdelsesparathed er "det", man til enhver tid møder fremtiden med.
 • - “Det” findes hos individet, hos arbejdspladsen og i samspillet mellem individ og arbejdsplads - måles i potentialer.

12 ▪ www.cfk.rm.dk

hvad studerer vi
Hvad studerer vi?
 • CBR-Randers:
  • Virksomhedsmentorers rolle i jobfastholdelsen.
 • Væksthuset, København:
  • Personlige og sociale kompetencers betydning
 • Tolbodhus-skole
  • Fastholdelsesparathed for voksne med en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.
 • Incita, København
  • Præsentation af psykiske barrierer i praktik-etableringssamtalen

13 ▪ www.cfk.rm.dk

vi vidste
Vi vidste
 • at selvfremstillingen er vigtig:
  • Vi er mere sikre på, at den er vigtig overalt
  • Vi er mere sikre på, hvilken adfærd selvfremstilling består af
  • Vi er mere sikre på balancegangene
  • Vi er mere sikre på, hvordan det virker i samspillet og påvirker FP

14 ▪ www.cfk.rm.dk

l ringer
Læringer
 • Netværkskultur
 • Konklusionsformer
 • Formidlinger – implementeringsfærdigheder?
 • Ressourceforbruget
 • Striberne – uddannelse?
 • Er der brug for praksisbaserede forskere?

15 ▪ www.cfk.rm.dk

matrix arbejde

Undersøgelsespørgsmål:

Hypoteser/

Delspørgsmål

Datakilde: interview

Datakilde: observationer

Resultat

Konklusioner

Matrix arbejde

Argumenter for valg af svar

17 ▪ www.cfk.rm.dk

l ring om casestudiet
Læring om casestudiet
 • Spørgsmålsformen virker
 • Forsknings-protokollens kvalitet afgørende
 • Fokus på praksis- fænomener
 • Sværere end man skulle tro
l ring om produktet
Læring om produktet
 • En dokumenteret vidensbase
 • Et antal aftapninger
  • Diskussionsoplæg til egen arbejdsplads med argumenter fra egen og andres undersøgelse.
  • Tværgående besvarelse af forskningsspørgsmålene
  • Dialog med eksterne interessenter evt. tilhørende artikel til praksisfeltet.

19 ▪ www.cfk.rm.dk

l ring om resultater
Læring om resultater
 • Umiddelbare resultater
  • Fokusering - målrettethed
  • Vidensdeling og begrebsudvikling
  • Udvikling af praksisteorier
 • Langsigtede resultater
  • Dialoger på arbejdspladsen
  • Udvikling og implementering kan vi blive meget bedre til
  • Spredning på feltet

20 ▪ www.cfk.rm.dk

hvordan kan vi generalisere
Hvordan kan vi generalisere?
 • En test er om, og hvordan arbejdspladsen kan anvende resultaterne i praksis.
 • Den næste test er om resultater og konklusioner gør det muligt for andre at vurdere, om de kan oversætte resultaterne til deres egen kontekst.
 • Situeret generalisering

21 ▪ www.cfk.rm.dk

l ring om platform
Læring om platform
 • Metode-, projekt- og rolle kompetencer
  • Styr på egne projekter
  • Vær opmærksom på magtforhold
  • Skab forandring – vær resultatorienteret
  • Accept af andres skepsis
  • Fokuser på det lokale
  • Hold fast i den lille skala, der gør en forskel
  • Vær åben om dilemmaer og bias
  • Reflekter over egen rolle
  • Skaf dig intern og ekstern støtte
 • Fox, Martin & Green, 2007

22 ▪ www.cfk.rm.dk

l ring om videnskabende netv rk
Læring om videnskabende netværk
 • Fælles spørgsmål
 • Kontrakt tegning: 1 team 1 dg/ugl i ca. 1 år
 • Ledelsens rolle er vigtig
 • Struktureret forløbet baseret på learning by doing
 • Seminarer er energikilder
 • Konsultationer – eksterne
 • Dialoger med kolleger, borgere og interessenter
 • Fælles formidling

23 ▪ www.cfk.rm.dk

slide24

Vidensbasering lykkes

 • Personale nok - mindst 1+1
 • Aftaler om tid og ressourcer
 • Aftale om organisering
 • Aftale om ledelsens opbakning
 • Aftale om opmærksomhed fra andre
 • Vidensbaseringens synlighed i organisationen (MED-udvalg)‏
 • Deltagelse i netværk /ekstern støtte

24 ▪ www.regionmidtjylland.dk

r esearch light
R esearch Light

26 ▪ www.cfk.rm.dk

research light den rapportfrie unders gelse
Research Light - den rapportfrie undersøgelse
 • Forskningsspørgsmål
  • Styres af et hverdagsproblem og hvad der på kort tid kan samles data ind om
 • Analyseenhed
  • Et velafgrænset fænomen, som kan beskrives med få ord
 • Dataindsamling
  • Strækker sig over 1-3 dage.
 • Databearbejdning
  • Består primært af organisering af de indsamlede data
 • Analyse,konklusion
  • Analyse er spørgsmål. Konklusionerdrages af de involverede.
 • Formidling – ikke beregnet til formidling

27 ▪ www.cfk.rm.dk

eksempler p spotten
Eksempler på SPOTTEN

Hvornår samarbejder vi bedst?

Hvad er den gode konference?

Hvad er virksomt?

Hvad er det gode forløb?

28 ▪ www.cfk.rm.dk

28 ▪ www.cfk.rm.dk

eksempler p minicasen
Eksempler på MINICASEN

Stærkt fokuserede studier

Studiet på pårørende på besøg

Studiet af fremadrettede behandlingsplaner

Studiet af bivirkningsregistrering

Bredt fokuserede

Studiet af alkoholpolitik

Studiet af handleplaner

29 ▪ www.cfk.rm.dk

29 ▪ www.cfk.rm.dk

programteori bost tte til senhjerneskadede socialpsykiatrien djursland
Programteori:Bostøtte til senhjerneskadede (Socialpsykiatrien Djursland)‏

Komponent

Aktiviteter

Mål-gruppe

Kort-sigtede resul-tater

Langsigtede resultater

Akut kompen -serende

hjælp

Oprydning i kaos

………

bruger

Genoprette hverdagen

……

Stabilisere livsmønsteret

…..

Telefon-kontakt

Vækning

Påmindelser

………..

bruger

Tryghed

Hurtig problem-løsning

Forebyggelse

af kaos-tilstande

Særlige samar-bejdsformer

Ro i agression

…..

……

Bruger

Accept på trods af..

……

Selvværd

30 ▪ www.cfk.rm.dk

principper for research light
5. Ingen egentlig rapportering, men data og konklusioner fremlægges.

6. Formidling i aftalt lokal dialog om udviklingsmuligheder.

7. Evt. udviklingsforløb efter “De små skridts strategi”.

8. Formidles eksternt, hvis viden virker.

9. De bedste er små undersøgelser, som kan vokse sig store.

Principper for Research Light
 • 0. De skabes til brug i en lokal kontekst, er udgaver af casestudiet
 • 1. De har en protokol, dvs man tænker sig om før man går igang.
 • 2. De har et starttidspunkt og et sluttidspunkt.
 • 3. Det samlede tidsforbrug tælles i dage og uger
 • 4. 'Empiriske' dvs. baseret på kortvarig dataindsamling, observationer, interviews, spørgeskemaer.
slide32

Research Light metoder

 • Modul - basen
  • Mini-casen
  • CIA-analyser Spotten
  • Survey-uger
  • Termostatmålinger
  • Tema-observationer
  • Mikro-audit: KRIF-analyser
  • Metoden
  • Resultatet
  • Den automatiske rapport generator
   • Erfabasen
research light ressourcer
Research Light ressourcer
 • http://knudramian.pbworks.com/ResearchLight
 • Et to dages kursus med 5 dages hjemmearbejde
 • Muligheder for konsulentbistand
 • En samling af opskrifter på små undersøgelser
 • En samling af eksempler
 • En brevkasse, hvor man kan stille spørgsmål
new zealand scotland og danmark
New Zealand, Scotland og Danmark
 • Networking practitioner research: Synthesizing the state of the ‘art’
 • Lunt, Ramian, Shaw, Mitchell and Fouché
children 1st
Children 1st
 • Ewan Ross - Engaging within Fathers: Men in the FGC Process
 • Fiona Campion - Child protection in Scottish Sport: is it working in practice?
 • Fiona Herriot - Parents who misuse substances' views of support
 • Lorraine McKillop - The relevance of Family Group Conferences in Permanence Planning
 • Anna O’Reilly - ‘A Shoulder to Cry on and People that Care’: A Study into an Abuse and Trauma Recovery Service
 • Froya Rossvoll - ‘People say it’s good to talk…’ A Report on Young People’s Experiences of a Children 1st Abuse Recovery Service
slide37
Hvad betyder et screeningsredskab for fagfolk?
 • Er et ikke kinesisk program virksomt for kinesere?
 • Evaluering af familieinterventioner
 • En pacific model for socialt familiearbejde
 • Metode til familiesamtaler
 • Årsager til mænds ikke-deltagelse i voldsforebyggelse
diskussioner
Diskussioner
 • Den kreative og uklare placering mellem forskning og praksis
 • Agency’s betydning
 • Rammer og tidsplaner, ledelse
 • Netværksdynamikken
 • Behovet for læring og støtte
 • Implementering

40 ▪ www.cfk.rm.dk