slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Llingeren = worm pydru = to rot mewn diddymdra = in a void bodoli = to exist moesymgrymu = to bow down ystadegau = statistics i wleidyddion = for politicians dadlau = argue. Trafodwch arddull y gerdd. Berfau effeithiol. Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd. hyd llinellau.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Y CIW DÔL Llingeren hir Cen Llwyd' - vahe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Llingeren = worm

pydru = to rot

mewndiddymdra = in a void

bodoli = to exist

moesymgrymu = to bow down

ystadegau = statistics

iwleidyddion = for politicians

dadlau = argue

Trafodwcharddull y gerdd

Berfaueffeithiol

Y CIW DÔL

Llingerenhir

CenLlwyd

hydllinellau

cyflythreniad

odl

trosiad

Ansoddeiriaueffeithiol

delwedd

diweddcryf

cymhariaeth

cyffelybiaeth

atalnodi

Thema : Cyfrifoldeb

Cerddyn y wersryddydyhon

Does dim mydr nag odlbendantiddi

Mae ___ pennillyn y gerdd

Ceirenghraifft o odl, sef _____

Dengyshyn ____

Mae hynyneffeithiolachos _____

Mae’rbarddyndefnyddio ____ ermwyn

Gwelwn ____ ynllinell ___

Mae hynynbwysigachosmae’n ____

Ceircyflythreniadwedyngyda ____

Mae dewis y bardd o ferfau / ansoddeiriauyn ___

Mae hynynhelpuadeiladu’rllun

Mae hynyndangosteimladau’rbardd

Mae’npwysleisio ___

Mae’nsymlondeffeithiol

 • Beth ydycynnwys y gerdd?
 • Cyflwyniadsyml
 • Cynnwys
 • Diweddpriodol

Mae’rbardd / gerddyndechrau ____

Yn y pennillcyntaf, rydynni’ngweld ____

Yn yr ail bennill

Yn y pennillnesaf

Yn y pennillolaf

Mae’rbarddyndisgrifio ______

Ceirllun o _________

Rydynni’ndysgu am ______

Mae’rgerdd / llunyn _____ ynenwedigachos y __________

slide2

GEIRFA

mi drefnaf = I will arrange gŵyl = festival mi a alwaf = I will call

gosod = to place lleyn y llety = room at the inn styrbio = to disturb

gorfoledd = rejoicing beudy = cowshed penlinio = to kneel erchwyn = edge

gwingo = to writhe ynddiweddarach = later

Dwyfil o flynyddoedd(Selwyn Griffith)

Dwyfil o flynyddoeddynôl,

 • Dadansoddwchgynnwys y gerdd. Cofiwchdrafod y 5 pennillynllawn.
 • Dadansoddwch yr arddullynofalus. Trafodwchadeiladwaith a thechngeauarbennig y gerdde.e. ailadrodd, delweddau, cyflythreniad, cyffelybiaeth, cymhariaeth, hydllinellau, trosiad, ansoddeiriaueffeithiol, atalnodi …
 • GwaithYmchwil
 • Chwiliwch am gerddieraillsydd
 • wedicaeleuhysgrifennuyndilyntrasiedi.

CARIAD

CYFRIFOLDEB

Dunblane : Trefyn yr Alban. YmmisMawrth 1996 cafodd 16 o blantbacha’rathraweseulladdyn yr ysgolyno. Daethdyno’renw Thomas Hamilton iemwni’rysgola’usaethunhw

slide3

Pres y Palmant - Robat Powell

Pres, pres,

crwn = round

allweddi = keys

palmant = pavement

gwag / yn wag = empty

“Big Issue, syr? Dim ond punt …”

http://www.flickr.com/photos/kargig/5130942511

http://www.flickr.com/photos/cedc/6108870564/

slide4

BECSO AM Y BOCSYS

“Be sy,” medd mam

Menna Elfyn

THEMA

Cyfrifoldeb

hebddynt = without them igadw = to keep

gobennydd = pillow syllu = to stare

slide5

Darllen y silffoedd:

siwgrcoch

TWYLL MyrddinapDafydd

C

Y

F

R

I

F

O

L

D

E

B

HELPgwenith = wheat india corn = maize newyn = famine dyfrio = to irrigate daeargrym = earthquake cil-dwrn = tip, back-handerhatling = small coin cydymdeimlad = sympathy llogau bank = bank interest crochanau = cauldrons noethion = naked people

 • Trafodwchgynnwys y gerdd hon. Oesnegesiddi?
 • Dadansoddwcharddull y gerdd.
 • Trafodwchunrhywddeunyddarallrydych chi wedidarllenneuastudioar y themayma.
slide6

Wedi’rŴyl

Henoferownfelllynedd

Ceri Wyn Jones

“yn ôl i’w bedd”

2011

“ŵyl y byw”

2010

2009

“Heno .. fel llynedd ..”

ATIG

“Yno ‘nghrud ei alltudiaeth, mae’n rhith o gorff, mae’n wyrth gaeth”

HELP

Bedd = grave

Hen gadach = old cloth

Disgleirdeb = shine

Llwch = dust

Eiddilwch = feebleness

Alltudiaeth = banishment

Rhith = illusion, form

Wyrth = miracle

Ogof = cave

Einhangofni = our

forgetfulness

Goleuni = light

Trafodwchgynnwys y gerdd. Oesnegesymainiheddiw?

Dadansoddwcharddull y gerdd. Chwiliwch am y technegauarbennig. Pam eubodnhw’neffeithiol?

Ydych chi wedidarllenunrhywbetharallar y themayma? Trafodwch.

slide7

Y FAM DDIBRIOD - Elspeth F. Roberts

Merchifanc dim ondugainoed

C

Y

F

R

I

F

O

L

D

E

B

HELP

lluchio

to throw away, to toss

cysurus

comfortable

cymdogionneighbours

cyhuddiad

accusation

dychwelyd

to return

Merchifanc dim ondugainoed

Yndychwelydi’wchartrefllwm –

hydllinellau

ail adrodd

ansoddeiriaueffeithiol

disgrifiadauclir

deialog

geirfaeffeithiol

slide8

ONDganSiânTeleri Davies

“Wel, be gest tite?”

“Dim ond Nintendo 64,

Beth ydycynnwys y gerdd?

Beth ydyneges y bardd? Ydy’rnegesymaynbwrpasolyneich barn chi?

Trafodwcharddull y gerdd. Beth syddyma?

CyflythreniadCyffelybiaethTrosiadDelweddLlinellaubyrLlinellauhirOdlCwestiwnrhethregolAiladrodd

AnsoddeiriaueffeithiolDeialog

GeirfagyfoethogCwestiynau

GEIRFA

tôngron = nagging noswyl = eve cynhyrfus = excited trysorau = traesuresoriawr = a watch

gwlanen = flannel tirion = gentle

diweddara = latest toc = soon

cysuri’ramddifad = a comfort for the orphan

slide9

Taid

I Nhaidrhyw dir neb

Ac ynomwy

 • TAID
 • ganGwynne Williams
 • CYNNWYS
 • Dechrau’rgerdd > penillionunigol > stori, syniadau, disgrifio > diwedd y gerdd

GEIRFA

tirneb = no-man’s land

daearblin = troubled earth glynu = to stick

slwj = sludge

aelwyd = hearth swatio = crouching ffosei go = the trench of his memory gwyll = dusk, twilight gwaedd = shout

 • ARDDULL
 • Mesur, odl, hydllinellau, berfau ac andosseiriauarbennig, geirfaeffeithiol, cyflythreniad, cyffelybiaeth, trosiad, delwedd …
 • SYNOPTIG
 • Y themayn y gerdd
 • Nofelaueraill
 • Dramau, storiau
 • Cerddi
 • Ffilmiau
 • Sioeau …