30103 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลà PowerPoint Presentation
Download Presentation
ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลà - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

ไบโอม ( biomes ). ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. ไบโอม. ไบโอม ( biomes ).  ไบโอม ( biomes ). ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลà' - vachel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
30103

ไบโอม (biomes)

ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน

คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

slide2
ไบโอม

ไบโอม (biomes)

biomes

ไบโอม (biomes)

ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ

ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง

 ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน กระจัดกระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน

slide4

ประเภทของไบโอม

ไบโอมบนบก (terrestrial biomes)

2.ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

slide5

1.ไบโอมบนบก

ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด 1.1 ป่าดิบชื้น

1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น

1.3 ป่าสน

1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น

1.5 สะวันนา

1.6 ทะเลทราย

1.7 ทุนดรา

tropical rain forest1
ป่าดิบชื้นtropical rain forest
 • เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก
 • ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200-400cm./ปี
 • มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์นับพันสปีชีส์
 • พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้
 • ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส
temperate deciduous forest1
ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น(temperate deciduous forest)
 • เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง
 • มีอากาศค่อนข้างเย็น
 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm./ปี
 • ต้นไม้มีการผลัดใบ
 • พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก
 • ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก
coniferous forest1
ป่าสน(coniferous forest)
 • ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศาเหนือ
 • ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็นและแห้ง
 • พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮมลอค (hemlock) บลูเบอรี
 • ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
temperate grassland1
ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น(temperate grassland)
 • ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกาเหนือ
 • ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย
 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 cm./ปี
 • เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์
 • พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่ารานันคูลัส หญ้า
savanna1
สะวันนา(savanna)
 • เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย
 • ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า
 • พืชเด่น : หญ้าต่างๆ
 • ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก
desert1
ทะเลทราย(desert)
 • พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ปี
 • ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในรัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A
 • พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม
tundra1
ทุนดรา(tundra)
 • มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน ชั้นดินที่ต่ำจากผิวดินชั้นบนจับตัวเป็นน้ำแข็งอย่างถาวร
 • พบทางตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือและยูเรเชีย
 • พืชเด่น : ไม้ล้มลุกจำพวกไม้ดอก หญ้าต่างๆ แห้วทรงกระเทียม

มอส ไลเคน

slide21

2. ไบโอมในน้ำ

2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่งน้ำเค็ม

freshwater biomes1
แหล่งน้ำจืด(freshwater biomes)
 • มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่า 1 ppt ประกอบด้วย
 • แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ
   • แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoralzone) ผิวน้ำ (limneticzone) และน้ำชั้นล่าง (profundalzone)
 • แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ
   • แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) และแอ่งน้ำ (pool zone)
marine biomes1
แหล่งน้ำเค็ม(marine biomes)
 • มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิวโลก ( 3 ใน 4 ส่วน)
 • มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร
 • มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย
   • ทะเลสาบ
   • ทะเล
   • มหาสมุทร
estuaries
แหล่งน้ำกร่อย(Estuaries)
 • เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลและแม่น้ำ
 • ค่าความเค็มอยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง
 • มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง เนื่องจากแม่น้ำพัดพาเอาธาตุเหล็ก ซิลิกา ฟอสเฟต และสารอินทรีย์มายังปากแม่น้ำ
 • พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ เพื่อการเจริญเติบโตได้