sjukgymnastik f r ldre personer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sjukgymnastik för äldre personer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Sjukgymnastik för äldre personer - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Sjukgymnastik för äldre personer. LSR, sektionen för Gerontologi, Geriatrik - Äldres hälsa 2010. Varför sjukgymnastik?. Även lättare sjukdomstillstånd kan få stora konsekvenser för förmågan att klara sig själv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sjukgymnastik för äldre personer' - uzuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sjukgymnastik f r ldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer

LSR, sektionen för Gerontologi, Geriatrik - Äldres hälsa

2010

varf r sjukgymnastik
Varför sjukgymnastik?
 • Även lättare sjukdomstillstånd kan få stora konsekvenser för förmågan att klara sig själv.
 • Fysisk aktivitet, träning och rehabilitering är extra viktigt för fysiskt sköra äldre!
vad g r en sjukgymnast
Vad gör en sjukgymnast?
 • Kan genom rörelse hjälpa äldre personer att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt behålla bästa möjliga rörelseförmåga.
 • Sjukgymnaster kan erbjuda utbildning och handledning till personal.
lagar f reskrifter och regler
Lagar, föreskrifter och regler
 • En av Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa (HSL §2c)
 • Landsting och kommun ska erbjuda rehabilitering till personer med funktionshinder (HSL §3b,18b)
lagar f reskrifter och regler1
Lagar, föreskrifter och regler
 • Insatser som syftar till att förebygga, bedöma och behandla sjukdomar och skador omfattas av HSL.
 • Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap & beprövad erfarenhet (LYHS §1)
vad r rehabilitering
Vad är rehabilitering?

Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Enligt Socialstyrelsens termbank, www.socialstyrelsen.se

evidens f r aktivitet och tr ning
Evidens för aktivitet och träning
 • Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdom även hos äldre!
 • Rekommendationen är 30 min/dag som kan delas upp i 3 x 10 min.
evidens f r aktivitet och tr ning1
Evidens för aktivitet och träning
 • Det finns stark evidens för att styrketräning har god effekt hos såväl sköra äldre som hos personer med demens.
 • Balansträning kan ha effekt på risken att falla, antalet fall samt fallrädsla.
evidens f r aktivitet och tr ning2
Evidens för aktivitet och träning
 • Konditionsträning med måttlig ansträngning bör utföras 3 ggr/vecka.
 • Orsaken till fall beror oftast på en kombination av faktorer och kräver därför ett multifaktoriellt angreppssätt.
ad