alapfogalmak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alapfogalmak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alapfogalmak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Alapfogalmak - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Alapfogalmak. ADATVÉDELEM. Adatvédelem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alapfogalmak' - uzuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adatv delem
Adatvédelem

Olyan alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és műveletek összessége, amelyek az egyénre vonatkozó ismeretek feletti ellenőrzés lehetőségét biztosítják az egyén számára, oly módon, hogy a személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását korlátozzák és ezáltal az egyént védik.

slide5
Adat

Adatvédelmi szempontból: bármiféle ismeret, tény, vélekedés, számszerűsíthető vagy szavakkal ki sem fejezhető is.

Nem érdemes definiálni.

slide6
ISMERET

ADAT

INFORMÁCIÓ

ismeret adat inform ci
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

ismeret adat inform ci1
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

ismeret adat inform ci2
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

ismeret adat inform ci3
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forint hálapénzt adott2004tavaszán.

ismeret adat inform ci4
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forinthálapénztadott2004tavaszán.

ismeret adat inform ci5
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forinthálapénztadott2004tavaszán.

ismeret adat inform ci6
Ismeret – adat - információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

ismeret adat inform ci7
Ismeret – adat – információ

Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának

150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

k z s fogalom az adat
személyes adat

egyszerű vagy különleges személyes adat

személyi adat

azonosító adat

lényegi adat

anonimizált adat

egyedi adat és statisztikai adat

közérdekű adat

közzéteendő

nem eltitkolható

nem nyilvános

közérdekből nyilvános adat

nyilvános adat

közérdeklődésre számot tartó adat

Közös fogalom: az adat
szem lyes adat
Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.)

szem lyes adat1
Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.)

slide20
Ismeret

alany

kapcsolatba hozhatóság

 ISM.

szem lyes adat2
Személyes adat

Adat: bármiféle ismeret, tény, vélekedés, számszerűsíthető vagy szavakkal ki sem fejezhető is. Képmás, ujjlenyomat, vélemény.

A lényeg: a kapcsolatba hozhatóság az adatalannyal. Erre szolgálnak az azonosító adatok, amik szintén személyes adatok, de speciálisak.

p lda
Példa

Esterházy Péter nem kevésbé kiváló író mint Nádas Péter

a szem lyes adat fogalm val kapcsolatos t vhitek
A személyes adat fogalmával kapcsolatos tévhitek
 • a személyes adat = személyazonosító adat
 • csak a valós adat lehet személyes adat
 • a személyes adat titkos
 • személyes adat lehet közérdekű adat
k l nleges adat
Különleges adat

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

adatkezel s
Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

adatkezel s1
Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

adatkezel s2
Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

adatkezel s3
Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

adatkezel s4
Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, ígypéldául gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.)

adattov bb t s
Adattovábbítás

Az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

nyilv noss gra hozatal
Nyilvánosságra hozatal

Az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

adattov bb t s s nyilv noss gra hozatal
Adattovábbítás és nyilvánosságra hozatal
 • Ugyanaz: a hozzáférhetővé tétellel megvalósul.
 • Különbség: a címzettek körében.
adatkezel
Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. (Avtv. 2. § 8.)

adatfeldolgoz s
Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Aki ezt végzi: adatfeldolgozó.

(Avtv. 2. § 15., 16.)

k z rdek adat
Közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

k z rdek adat1
Közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

k z rdek adat2
Közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

k z rdek adat3
Közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

k z rdek adat4
Közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 2.)

k z rdek adat5
Közérdekű adat

≠közérdeklődésre számot tartó adat

 • Közfeladatot ellátó szerv vagy személy: aki ilyen feladatot lát el, amikor ellátja.
 • a) általa kezelt vagy

b) tevékenységére vonatkozó

 • nem személyes adat

A dokumentum osztja az adat sorsát.

t vhitek
az adatvédelem az adatokat védi

a személyes adat = személyazonosító adat

az adatvédelem a jogi személyek adatait is jelenti

az adatvédelem a nyilvánosságra hozatal korlátját jelenti

közérdekű adat az, ami közérdeklődésre tart számot

a nyilvános adat közérdekű adat

a közérdekű adat mindig nyilvános

Tévhitek
adatv delmi alapelvek
Az adatgyűjtés korlátozásának elve

Az adatminőség elve

A célhozkötöttség elve

A korlátozott felhasználás elve

A biztonság elve

A nyíltság elve

A személyes részvétel elve

A felelősség elve

Adatvédelmi alapelvek
1 az adatgy jt s korl toz s nak elve
1. Az adatgyűjtés korlátozásának elve

A személyes adatok gyűjtése csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az adatalany tudtával és belegyezésével történhet.

2 az adatmin s g elve
2. Az adatminőség elve

Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük.

3 a c lhozk t tts g elve
3. A célhozkötöttség elve

Személyes adatokat csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

4 a korl tozott felhaszn l s elve
4. A korlátozott felhasználás elve

Az adatokat csak az adatalany hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással lehet felhasználni.

5 a biztons g elve
5. A biztonság elve

Az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

6 a ny lts g elve
6. A nyíltság elve

Az adatkezelés tényének, helyének és céljának, az adatkezelő személyének, valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie.

7 a szem lyes r szv tel elve
7. A személyes részvétel elve

Az adatalany megismerheti a rá vonatkozó adatokat, azokat (ha helyénvaló) helyesbItheti, kiegészItheti vagy töröltetheti.

8 a felel ss g elve
8. A felelősség elve

Az adatkezelő a felelős a fenti elvek betartásáért, s bizonyítani kell tudnia az adatkezelés jogszerűségét.