Digitální učební materiál
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. Solární elektrárny. Sluneční elektrárny využívají energii slunečního záření, kterou přeměňují na energii elektrickou. Rozdělení podle využití přeměny sluneční energie. Přímé Přeměna využívá fotovoltaického jevu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - uttara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Digit ln u ebn materi l

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY


Sol rn elektr rny
Solární elektrárny

Sluneční elektrárny využívají energii slunečního záření, kterou přeměňují na energii elektrickou.


Rozd len podle vyu it p em ny slune n energie
Rozdělení podle využití přeměny sluneční energie

Přímé

 • Přeměna využívá fotovoltaického jevu.

 • Je to jev, při kterém se v látce působením světla (fotonů) uvolňují elektrony.

 • Tento důležitý jev může nastat v některých polovodičích.


Rozd len podle vyu it p em ny slune n energie1
Rozdělení podle využití přeměny sluneční energie

Nepřímé

 • Získání tepla pomocí slunečních sběračů.

 • Soustředění slunečních paprsků do centra, kde dojde k ohřevu vody.

 • Výroba elektrické energie probíhá v klasické parní turbíně.
Rozd len sol rn ch fotovoltaick ch panel
Rozdělení solárních fotovoltaických panelů

Křemíkový solární panel

 • Je tvořen polovodičovými plátky tenčími než 1 mm.

 • Na spodní straně je plošná průchozí elektroda.

 • Horní elektroda má plošné uspořádání tvaru dlouhých prstů zasahujících do plochy. Tak může světlo na plochu svítit.

 • Povrch je chráněn sklem s antireflexní vrstvou (napařením oxidu titanu), díky níž proniká do polovodiče více světla.


Rozd len sol rn ch fotovoltaick ch panel1
Rozdělení solárních fotovoltaických panelů

Organický solární panel

 • Technologie výroby sluneční energie za pomoci speciální techniky, pomocí fotosyntézy.

 • Nová technologie používá geneticky zkonstruované bílkoviny, které využívají fotosyntézu k výrobě elektrické energie.

 • Články by měly být levnější a větší má být i účinnost, která se má zvýšit z 12-14 % u křemíkových panelů až na 25 %.

 • Nová technologie je umožněna díky poznatkům z genetického inženýrství a nanotechnologií.


Rozd len sol rn ch fotovoltaick ch panel2
Rozdělení solárních fotovoltaických panelů

Fotovoltaické fólie

 • Tenkovrstvé solární články se dají nanášet na poměrně velké plochy pomocí technologie, která je principiálně shodná s inkoustovou tiskárnou.

 • Fotovoltaické fólie se dají tisknout v širokých a dlouhých pásech na ohebné podklady.

 • Polovodičová vrstva je široká asi jen jeden mikrometr.


Fotovoltaick l nek
Fotovoltaický článek

 • 1 cm2 dává proud o výkonu kolem 12 mW.

 • 1 m2 slunečních článků tak může v letní poledne vyrobit

  stejnosměrný proud o výkonu až 150 W.

 • Sluneční články se zapojují buď za sebou (sériově), abychom dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V), nebo vedle sebe (paralelně), abychom získali větší proud.

 • Spojení mnoha článků vedle sebe a za sebou se nazývá sluneční panel.


Princip fotovoltaick ho l nku
Princip fotovoltaického článku

 • Fotovoltaický článek je nejčastěji tvořen tenkou destičkou nařezanou z monokrystalu křemíku, jehož výroba je sice pracná a nákladná, ale má stále nejvyšší dosahovanou účinnost (cca 35%).

 • Použít lze i materiál polykrystalický, jeho účinnost je okolo 15%, ale jeho výroba je levnější

 • Ještě levnější je amorfní materiál, jehož účinnost je sice jen kolem 8%, ale má velkou absorpční schopnost (postačí tenká vrstva na levném nosném materiálu).


Princip fotovoltaick ho l nku1
Princip fotovoltaického článku

 • Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např. bóru) a z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu), mezi nimi vznikne přechod P-N.

 • Když na destičku dopadnou fotony slunečního záření, vytvářejí z neutrálního atomu páry elektron-díra.

 • Vnitřní elektrické pole náboje opačných znamének se rozdělí a vyvolá po uzavření elektrického obvodu stejnosměrný elektrický proud.


Ot zky k t matu
Otázky k tématu

 • Jak se dělí solární elektrárny podle využití primárního zdroje?

 • Jak dělíme solární fotovoltaické panely?

 • Jaké je napětí jednoho fotovoltaického článku?

 • Jaký výkon může vyrobit solární panel o ploše 1m2 v letním poledni?

 • Co je to fotovoltaický jev?

 • Jaký základní materiál se používá na výrobu P-N přechodu a čím se tento prvek obohacuje?


Pou it zdroje
Použité zdroje:

 • TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 623 s. ISBN 80-867-0613-3.

 • Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý.

  Obrázky:

 • ZÁKUPÁK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Str%C3%A1%C5%BE_panely.jpg

 • AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panneaux_solaires_thermique_et_PV.jpg

 • AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 20.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_two.jpg