integrovan syst m mana mentu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU. Plán a realizácia projektu vypracoval: Zdeno Baštek. Teória integrovaného systému manažmentu Návrh zavedenia integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ , a.s. Systémová integrácia. Manažment kvality. súbor noriem ISO 9000:2000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU' - uta-price


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
integrovan syst m mana mentu

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU

Plán a realizácia projektu

vypracoval: Zdeno Baštek

slide2
Teória integrovaného systému manažmentu
 • Návrh zavedenia integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ, a.s.
mana ment kvality
Manažment kvality

súbor noriem ISO 9000:2000

bezpe nos a ochrana zdravia pri pr ci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • 330/96 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia
 • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

(Národný inšpektorát práce)

 • ISO 18000
n vrh zavedenia ism vo firme xyz a s
Návrh zavedenia ISM vo firme XYZ, a.s.
 • Predstavenie XYZ, a.s.
 • Dôvody pre zavádzanie ISM
 • Zhodnotenie reálnosti zavedenia ISM
 • Plán a riadenie realizácie projektu zavedenia ISM vo firme XYZ, a.s.
d vody pre zav dzanie ism
Dôvody pre zavádzanie ISM
 • SMK a uspokojovanie potrieb zákazníkov
 • nevyhnutnosť SME pri vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a systematickosť v dodržiavaní zákonov o ochrane životného prostredia
 • SBZ a bezpečnosť zamestnancov
 • Integrácia týchto sys. napomáha k zvýšeniu úspešnosti organizácie
zhodnotenie re lnosti zavedenia ism
Zhodnotenie reálnosti zavedenia ISM
 • snaha o zlepšovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • snaha o uspokojenie potrieb zainteresovaných strán
 • podpora TOP manaž. pre projekt ISM
 • firemná kultúra a zmeny
pl n projektu
Plán projektu
 • Začiatok a koniec projektu
 • Cieľ projektu
 • Stratégia
 • Zhodnotenie súčasného stavu
 • Cieľ vyplývajúci zo zhodnotenia súč. stavu
 • Postup činností
 • Zodpovednosti
 • Časový a finančný plán
 • Analýza rizík
 • Míľniky
za iatok a koniec projektu
Začiatok a koniec projektu

od 1.1.2004 do 28.2.2005

cie projektu
Cieľ projektu

Cieľom projektu je zavedenie integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ, a.s.

strat gia
Stratégia

- vlastné zdroje

- súčasný stav

- školenia

- vytvorenie a certifikácia

- zlepšovanie

cie vypl vaj ci zo zhodnotenia s asn ho stavu
Cieľ vyplývajúci zo zhodnotenia súčasného stavu

Vytvoriť, integrovať a certifikovať systém manažmentu ekológie

postup innost
Postup činností
 • Schválenie projektu, menovanie projektového manažéra a projektového tímu
 • Vyškolenie manažérov a interných audítorov
 • Analýza
 • Vytvorenie SME a jeho inegrácia
 • Interné školenia zamestnancov
 • Skúšobná prevádzka a interný audit
 • Predcertifikačný a certifikačný audit
 • Informovanie zákazníkov, vlastníkov a dodávateľov
slide17
Priebežné kontroly súladu projektu a nápravné opatrenia
 • Záverečná správa
 • Zhodnotenie vedením a koniec projektu
anal za riz k
Analýza rizík
 • Časový sklz

- termíny

- časová zaneprázdnenosť

- migrácia zamestnancov

 • Finančný sklz
m niky
Míľniky
 • Schválenie projektu, menovanie projektového manažéra a projektového tímu
 • Analýza
 • Vytvorenie a integrácia SME
 • Skúšobná prevádzka a interný audit
 • Predcertifikačný audit
 • Certifikačný audit
 • Zhodnotenie vedením a koniec projektu
riadenie realiz cie projektu
Riadenie realizácie projektu

Kontrola realizácie projektu

 • Kontrola súladu plánu projektu s realizáciou
 • Správy pri dosiahnutí míľnikov
 • Stretnutia projekt. tímu
 • Záverečná správa
 • Koniec projektu