rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit. 27.3.2009 Liikunnan olosuhdeseminaari, Tampere Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry. Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys. muutos, %. Lähde: Tilastokeskus, RT. Rakentaminen 2008. Muutos % Rakentaminen 0,0

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit' - usoa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit

Rakentamisen tulevaisuus ja vaihtoehtoiset toimintamallit

27.3.2009

Liikunnan olosuhdeseminaari, Tampere

Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuus RT ry

kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys
Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys

muutos, %

Lähde: Tilastokeskus, RT

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide3

Rakentaminen 2008

Muutos %

 • Rakentaminen 0,0
  • Talonrakentaminen -1,4
  • Maa- ja vesirakentaminen +5,2
 • Rakennusinvestoinnit +0,1
  • Talorakennukset -1,1
   • Asuinrakennukset -9,4
   • Muut talorakennukset +8,1
  • Maa- ja vesirakennukset +6,1
 • Talonrakennustöiden aloitukset - 20
  • Asunnot, 24 353 kpl - 21
  • Liike- ja toimistorakennukset -30
  • Julkiset palvelurakennukset +29
  • Teollisuus- ja varastorakennukset -23
 • Luvat -13
 • Uudisrakentaminen -2,2

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide4

Rakennuskustannusindeksin suurimmat

muutokset helmikuu 2008/2009

prosenttia

Lähde: Tilastokeskus

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide5

Talonrakennusinvestointien muutos,

muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä,%

Lähde: Tilastokeskus

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide6

Talonrakennustöiden aloitukset

2005 2006 2007 2008 2009

milj. m3

Asuinrakennukset 15,0 15,1 13,5 11,3 9,8

Liike- ja toimistorakennukset 5,8 8,2 12,2 8,5 6,5

Julkiset palvelurakennukset 2,4 1,9 2,4 3,0 3,0

Teollisuus- ja varastorakennukset 11,8 10,0 15,2 11,5 9,0

Maatalousrakennukset 4,0 4,2 4,5 3,7 4,5

Muut rakennukset 3,7 3,9 3,9 3,5 3,2

Yhteensä 42,7 43,3 51,7 41,5 36,0

41,4 <30,0

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide7

1991

2009

1989

2007

1988

2006

1990

2008

1992

2010

Jos talonrakennustöiden aloitusten

käy kuten viime laman aikana ?

milj. m3

Mitä, jos: 42 31 23

RT-arvio: 41,4 < 30 25?

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide8

Yhteenveto

 • Rakentamisen määrä supistuu 12-15 prosenttia 2009
 • Asuntoaloitukset 24 500 vuonna 2008 ja korkeintaan 18 000 vuonna 2009
 • Korjausrakentaminen kasvaa tasaisesti
 • Maa- ja vesirakentaminen vähenee 2,5 prosenttia 2009 (MANK), uusia väylähankkeita käynnistyy tänä vuonna, painopiste kuitenkin vuonna 2010
 • Työllisyys vähenee, työttömyys lisääntyy
 • Käynnistyvät talonrakennustyöt supistuvat kolmanneksen

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

liikuntapaikkojen korjaustarve
Liikuntapaikkojen korjaustarve
 • Liikuntapaikkojen yhteenlaskettu uushankinta-arvo 11,5-12,5 mrd €
 • Vuosittainen korjaustarvearvio 230-250 m€
 • Vuoden 2008 avustushakemusten peruskorjausarvio 90 m€ eli vain n. 35-40 % peruskorjaustarpeesta

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

liikuntapaikkarakentamisen volyymit budjettivaroin opm n hallinnonalalla
Liikuntapaikkarakentamisen volyymit budjettivaroin OPM:n hallinnonalalla

2007 2008 2009

1 000 € 1 000 € 1 000 €

 • Liikuntapaikkarakentaminen 17 150 17 750 19 900
 • Liikunnan koulutuskeskukset 15 729 15 821 16 306
 • Yhteensä 32 879 33 571 36 206

Lähde Opetusministeriö

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

liikuntapaikkahankkeiden avustusm r rahat l neitt in 2008
Liikuntapaikkahankkeiden avustusmäärärahat lääneittäin 2008

Lähde Opetusministeriö

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2009 2012
Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2009-2012

Kustannus- 2009 2010 2011 2012

arvio 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

 • Etelä-Suomen lääni 176 368 3 900 3 800 2 660 2 400
 • Länsi-Suomen lääni 108 068 3 360 3 950 2 560 430
 • Itä-Suomen lääni 24 440 1 500 1 420 220 500
 • Oulun lääni 16 364 1 330 440 0 800
 • Lapin lääni 9 904 800 700 230 0

Yhteensä 335 144 10 890 10 310 5 670 4 130

Lähde Opetusministeriö

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

slide14

Energian kulutuksen jakautuminen EU:ssa

26%

Teollisuuden energiankäyttö

33%

Liikenteen energiankulutus

41%

Rakennuskannan energiankulutus

Rakennusten energiankulutuksesta 2/3 kohdistuu lämmitykseen ja jäähdytykseen

80% rakennuskannan energiasta käytetään pienissä < 1000 m2 rakennuksissa

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

Lähde CEPMC

slide15

Rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristökuormitus

Ympäristökuormitus

Määräysten mukainen

Energiatehokas

Elinkaari

Rakennuksen käyttö esim. 50 v

Lämmitys, lämmin vesi, laitteet, ylläpito

Rakennusvaihe

Purkuvaihe, jätteet, kierrätys

rakennusalan vastuullinen toiminta ilmastokysymyksiss yhteisty t
Rakennusalan vastuullinen toiminta ilmastokysymyksissä - yhteistyötä
 • Rakennusliikkeet
  • Vähentävät rakennusvaiheen energiakulutusta ja rakentavat energiatehokkaita rakennuksia
 • Rakennustuoteteollisuuden yritykset
  • Vähentävät tuotannon ympäristöpäästöjä ja etenkin energia-kulutusta sekä kehittävät osaltaan energiatehokkuutta parantavia tuotteita ja laitteita
 • Kiinteistöjen omistajat
  • Aktivoituvat vaatimaan nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista
 • Suunnittelijat
  • Hyödyntävät parempaan energiatehokkuuteen johtavia suunnittelumenettelyjä
 • Järjestöt
  • Laativat ohjeistusta ja huolehtivat tiedonvälityksestä
 • Viranomaiset
  • Kehittävät rakentamismääräyksiä ja ohjeita, jotka johtavat energiatehokkuuden konkreettiseen parantamiseen ja kannustavat siten eri osapuolia ottamaan käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

rakennusalan vastuullinen toiminta energiatehokkuuden parantamisessa
Rakennusalan vastuullinen toiminta energiatehokkuuden parantamisessa
 • RT pitää uusia energiamääräyksiä hyvinä mutta tukee myös uuden energiatehokkuusdirektiivin tavoitteita
 • tähtäin oltava jo vuoden 2012/2015 määräysuudistuksissa
  • kokonaisenergiatarkastelu (kWh/m2) sekä siihen liittyvät laskenta-/osoittamismenetelmät
 • järkevien rajojen hakeminen – kokonaisoptimointi
  • matalaenergia-, nollaenergia- vai passiivitalo
  • kokonaistaloudellisuus / elinkaariajattelu
  • rakennusfysikaalinen toiminta
 • energiamuotojen merkitys (suorasähkö/ kaukolämpö/uusiutuvat) - primäärienergiakertoimet
 • tarve laajapohjaiselle asiantuntijayhteistyölle!

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

rakennusalan vastuullinen toiminta terveellisess rakentamisessa
Rakennusalan vastuullinen toiminta terveellisessä rakentamisessa
 • Terveellisen rakentamisen kokonaisuuden hallinta
  • rakennusfysikaalinen toiminnan ymmärtäminen
  • matalaemissioisten rakennusmateriaalien käyttö
  • rakentamisen ja rakennusten käytönaikainen kosteudenhallinta
 • Uudistettu Sisäilmastoluokitus 2008
  • ohjeet epäpuhtauksien vähentämiseen rakennuksissa
  • rakennustuotteiden M1-päästöluokitus keskeisenä tekijänä
   • jo yli 1200 vähäpäästöistä rakennusmateriaalia ja -tuotetta
 • Suomessa korkea osaamistaso ja pitkä eri osapuolten yhteistyö sisäilma-asioissa mutta ongelmiakin on
  • hallitus käynnistänyt ”hometalkoot”
  • uudisrakentamisessa painopiste ennaltaehkäisyssä

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

elinkaarimalli julkisen sektorin hankintamuotona
Elinkaarimalli julkisen sektorin hankintamuotona

Tilaaja

(Valtio/ kunta)

Pankit

(80-90%)

 • Elinkaarimalli on kattavan kokonais-
 • ratkaisun hankinta kilpailuttamalla
 • markkinoiden kokonaistaloudellisesti
 • edullisin vaihtoehto ja palvelun-
 • tuottaja:
 • Elinkaarimallit sisältävät vähintään suunnittelun ja toteutuksen sekä vastuuta rakennuksen ylläpidosta ja kunnossapidosta erikseen sovittavalla tavalla.
 • Elinkaarimalleihin voidaan liittää myös vastuuta rakennushankkeen rahoituksesta sekä erilaisista rakennuksen käyttäjille suunnatuista palveluista.

Palvelusopimus

(elinkaari)

Laina-sopimus

Omistus

Omistajat

(Eläkeyhtiöt

ymv.)

(10-20%)

Palveluntuottaja

(Projektiyhtiö)

Urakka-sopimus

Huolto- ja ylläpitosopimus

Rakennusliike

(Suunnittelu, rakentaminen,

huolto ja ylläpito)

Lähde: Infia Oy

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

19

kansallinen investointirahasto kaira
Kansallinen investointirahasto (KAIRA)

Asiakkaat

(Tilaajat)

Julkiset

kohteet

Investointirahastot

Sijoitus, omistus ja rahoitus

5 x

Kunnat

 • Verkostot
 • Laitokset
 • Väylät
 • Satamat
 • Julkiset rakennukset
 • Jne.

Kansallinen

infrastruktuuri-

Rahasto

(KAIRA)

[2 mrd. €]

Eläkelaitos

Oma pääoma

Valtio

Eläkeyhtiö

400M€

(20%)

1 Mrd €

Valtio

Pankit

Vieras pääoma

(Min. 20 M€/hanke)

4 x 400M€

(80%)

Loppukuluttajat

1 Mrd €

¾ OPO

¼ OPO

Kunnat

Valtio

Tilaajien

hankkeet

Tilaajakohtaiset

rahastot

Oma pääoma

Kunnat/ valtio

Loppukuluttajat

Lähde: Infia Oy

20 x

Rakennusteollisuus RT ry

T. Pipatti 27.3.2009

20