pythagorejci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pythagorejci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pythagorejci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Pythagorejci - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Pythagorejci. Pythagoreismus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pythagorejci' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pythagoreismus
Pythagoreismus
 • Pythagoreismus je filosofická esoterní (tajná, přístupná pouze zasvěcencům) škola a významná tradice západního myšlení, kterou založil kolem roku 530 BC filosof Pythagoras. Vychází z úvah o významu čísel.Pythagorovi stoupenci a následovníci (pythagorejci, pythagorovci) ovšem původní témata bohatě rozvíjeli, a protože i své vlastní výsledky rádi připisovali svému mistrovi, překryla pythagorejská tradice Pythagoru samého. Z jeho spisů se nezachovalo téměř nic. Škola zanikla ve 4. století BC
pythagoras ze samu
Pythagorasze Samu

570 BC – 510 BC

Obr. 1

slide4

řecký filosof, matematik a astronom

 • „otec čísel“
 • připisuje se mu zavedení pojmu filosofie: když ho žáci nazývali sofos („mudrc“), řekl jim, ať mu raději říkají „milovník moudrosti“ filosof

(filein - „milovat“ a sofos - „moudrý“)

 • jeho následovníci si tedy začali říkat filosofové
 • připisuje se mu také výraz kosmos (od kosmeó, zdobit), protože prý ve Vesmíru obdivoval jeho úžasný řád

Obr. 2

slide5

Učení: stavěli se proti neurčitosti, neohraničenosti pralátky APEIRONMilétské filosofie

 • Co nemá tvar, NENÍ, neboť se nedá vymezit a odlišit od jiných jsoucen
 • Každé jsoucno musí být vytvarováno, mít svou mez = PERAShranice měřitelná pomocí čísel
 • základem všech jsoucích věcí je číslo = ARITHMOS
 • Číslo omezuje (udává hranice) – co je omezené, je krásnější, dokonalejší
 • Omezování začalo číslem 1 (liché - nedělitelné)
 • Číslo je podstatou věcí a princip čísel je principem věcí
 • Pomocí čísel se dá vyjádřit vše (písmena, jména, ulice, domy, noty …)

Obr. 3

Obr. 4

slide6

Nejdokonalejší geometrické obrazce jsou koule a kruh, potom čtverec jakožto symbol čtyř živlů.

 • Mimořádný význam měla a má Pythagorova věta: Součet čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka je roven čtverci nad přeponou
 • Starší kultury věděly, že trojúhelník, jehož strany jsou v poměru 3:4:5 je pravoúhlý a Číňané to dovedli i geometricky dokázat. Obecný důkaz věty se tradičně připisoval Egypťanům či Babylóňanům, kde se s ním měl Pythagoras na svých cestách seznámit

Sporné jeho autorství

Obr. 5

slide7
Vypočítej délku přepony pravoúhlého trojúhelníku KLM, jehož odvěsny mají délky k = 8 cm a l = 15 cm.
slide8
ŘEŠENÍ:

V pravoúhlém trojúhelníku KLM platí podle Pythagorovy věty:

Po dosazení za k a l dostaneme:

Délka přepony m pravoúhlého trojúhelníku KLM je 17 cm.

m2 = k2 + l2

m2 = (8 cm)2 + (15 cm)2

m2 = 82 + 152

m2 = 64 + 225

m2 = 289

m = √289

m = 17

m = 17 cm

slide9

jejich harmonie kosmu má trhlinu - úhlopříčka ve čtverci je iracionální číslo - „čtverec zachvátil chaos“

 • Hippass z Metapontu – připisuje se mu objev nesouměřitelných čili iracionálních čísel, které nelze vyjádřit zlomkem. Objevil jej snad na příkladě úhlopříčky čtverce
 • O Hippassovi víme, že byl z Pythagorovy školy vyhnán, prý pro „vyzrazení tajemství“. Podle starověkých svědectví vyvolal těžkou krizi pythagorejství, neboť otřásl vírou v racionální povahu čísel

Obr. 6

seznam pou it ch odkaz
Seznam použitých odkazů:

Obr. 1- http://4.bp.blogspot.com/-r-Jzcnq_Y2Y/TpIFz5ZNKpI/AAAAAAAAAw4/uqa-4XrXyN0/s1600/Pythagoras.jpg

Obr. 2 - http://www.zsbrok.cz/foto/sm_ofc05001.jpg

Obr. 3 - http://doplnky-dekorace.cz/3410-5310-large/konfety-pismena.jpg

Obr. 4 - http://www.vychytane.sk/filesystem/image/201105/10673-0-noty.jpg

Obr. 5 -http://planimetrie.kvalitne.cz/obrazky/eukleid/pythagorova_veta_dukaz.png

Obr. 6 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Quadrat-Wurzel-2.PNG/220px-Quadrat-Wurzel-2.PNG