slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompaktovanie práškových substancií na báze hliníka metódami dopredného pretláčania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompaktovanie práškových substancií na báze hliníka metódami dopredného pretláčania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Kompaktovanie práškových substancií na báze hliníka metódami dopredného pretláčania - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta Katedra Aplikovanej Mechaniky Centrum Technologickej Plastometrie. Kompaktovanie práškových substancií na báze hliníka metódami dopredného pretláčania. Statické obojstranné lisovanie Al prášku. Návrh a konštrukcia nástroja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompaktovanie práškových substancií na báze hliníka metódami dopredného pretláčania' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Žilinská univerzita v ŽilineStrojnícka fakultaKatedra Aplikovanej MechanikyCentrum Technologickej Plastometrie

Kompaktovanie práškových substancií na báze hliníka metódami dopredného pretláčania

statick obojstrann lisovanie al pr ku
Statické obojstranné lisovanie Al prášku

Návrh a konštrukcia nástroja

Schéma princípu obojstranného lisovania

statick obojstrann lisovanie al pr ku1
Statické obojstranné lisovanie Al prášku

Realizácia plánovaného experimentu

dopredn pretla ovanie al pr ku
Dopredné pretlačovanie Al prášku

Návrh a konštrukcia nástroja

 • Požiadavka univerzálnosti:
 • variabilná geometria otvoru prietlačnice
 • rozmery a geometria zásobníka materiálu
 • adaptabilnosť do troch experimentálnych zariadení (Heckert, Hilti, CAM Plastometer)
 • rôzne termodynamické podmienky
dopredn pretla ovanie al pr ku1
Dopredné pretlačovanie Al prášku

Výber experimentálnych zariadení

 • Systém HECKERT
 • Hydraulický systém
 • Plynulá zmena deformačných rýchlostí
 • Statické podmienky zaťažovania
 • Systém Hilti
 • Mechanický systém
 • Diskrétnehodnoty deformačných rýchlostí
 • Dynamické podmienky zaťažovania
 • Cam Plastometer
 • Mechanický systém
 • Plynulá zmena deformačných rýchlostí
 • Dynamické podmienky zaťažovania
dopredn pretla ovanie al pr ku2
Dopredné pretlačovanie Al prášku

Realizované režimy – HECKERT (statika)

dopredn pretla ovanie al pr ku3
Dopredné pretlačovanie Al prášku

Konsolidácia Al prášku procesom DP

300°C

350°C

400°C

450°C

Dopr. pretlačánie

predkompakty

lisovanie

Al prášok

dopredn pretla ovanie al pr ku4
Dopredné pretlačovanie Al prášku

Skúšobná realizácia dynamického DP

Experimentálny systém HILTI

vysoké tvárniace rýchlosti

chemická energia náboja => sila

dynamický silový senzor

Pretlačovací tŕň - systém HILTI

dynamické podmienky zaťažovania

Pištoľ HILTI

slide9

Dopredné pretlačovanie Al prášku

III

II

I

Skúšobná realizácia dynamického DP

záznamová skupina:

osciloskop + notebook

slide10

Analýza mechanických vlastností kompaktov z Al prášku

F

F

L0

d0

Skúška Jednoosovým ťahom

Skúška jednoosovým tlakom

Skúška štvorbodovým ohybom

 • skutočné napätie – logaritmická deformácia:σ = f(φ)
 • ln σ = f(ln φ)pre určenie koeficientov K a np v exponenciálnej modifikovanej Hollomonovej funkcii v tvare σ = K.φnp

Skúška čistým strihom

slide12

Fraktografická analýza 300°C

Skúška Jednoosovým ťahom

slide13

Fraktografická analýza 350°C

Skúška Jednoosovým ťahom

slide14

Fraktografická analýza 400°C

Skúška Jednoosovým ťahom

slide15

Fraktografická analýza 450°C

Skúška Jednoosovým ťahom

slide16

akčný deformačný člen

Skúška jednoosovým tlakom

300°C

400°C

350°C

450°C

slide19

Funkčná závislosť σo = f(y)

Skúška štvorbodovým ohybom

300°C

slide20

Funkčná závislosť σo = f(y)

Skúška štvorbodovým ohybom

350°C

slide21

Funkčná závislosť σo = f(y)

Skúška štvorbodovým ohybom

400°C

slide22

Funkčná závislosť σo = f(y)

Skúška štvorbodovým ohybom

450°C

slide23

Funkčná závislosť σo.max. = f(T)

Skúška štvorbodovým ohybom

slide24

Funkčná závislosť Ay = 5 mm = f(T)

Skúška štvorbodovým ohybom

slide25

Fraktografická analýza

ťahová zóna

neutrálna os

Skúška štvorbodovým ohybom

tlaková zóna

slide26

Strižník

Strižnica

Skúška čistým strihom

slide27

Fáza I

Fáza II

vzorka

prierez vzorky

strižnica

strižník

Fáza III

Fáza IV

Skutočné strihové napätie

Zahrňuje zmenu prierezu a strižnej sily v závislosti od polohy strižníka

Skúška čistým strihom

slide29

Fraktografická analýza

Skúška čistým strihom

slide32

Vybrané aplikačné inžinierské postupy kompaktácie prášku na báze 99,7 hm.% Al metódou dopredného pretlačovania

Profilové dopredné pretlačovanie

Analýza možnosti vytvárania gradientných materiálov

Dopredné pretlačovanie Al prášku s doplňujúcim krutovým efektom

slide33

b

c

a

Profilové dopredné pretlačovanie

profil I

profil X

profil oz.kol.

slide34

Profilové dopredné pretlačovanie

modelové skúšky

parafín a olovo

slide35

Profilové dopredné pretlačovanie

experimentálne skúšky

Al prášok

slide37

1

2

3

4

Analýza možnosti vytvárania gradientných materiálov

slide39

III

II

I

Dopredné pretlačovanie Al prášku s doplňujúcim krutovým efektom

slide40

II

I

III

II

II

I

I

Dopredné pretlačovanie Al prášku s doplňujúcim krutovým efektom