opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2011 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

15/12/2011. Bevallingsverlof en verloven naar aanleiding geboorte. Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012. Ronald Gyselinck. Programma. Bevallingsverlof melding het pre- en postnataal verlof verlofweken postnatale rust miskraam hospitalisatie kind

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2011-2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2011 2012

15/12/2011

Bevallingsverlof

en verloven naar aanleiding geboorte

Opleiding voor schoolsecretariaten

Schooljaar 2011-2012

Ronald Gyselinck

programma
Programma
 • Bevallingsverlof
  • melding
  • het pre- en postnataal verlof
  • verlofweken postnatale rust
  • miskraam
  • hospitalisatie kind
  • Zending en aanvullende zending
  • bezoldiging
 • Andere verloven toegekend aan
  • moeder, vader of samenwonende partner
 • Adoptie en pleegvoogdij

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

inleiding

Omzendbrief tijdelijke

Inleiding

Omzendbrief vaste

 • Zwanger zijn
  • Vermoedelijke bevallingsdatum bepaald de ingangsdatum van het bevallingsverlof
 • Bevallen
  • Effectieve bevallingsdatum bepaald de duur van het bevallingsverlof

 Voortijdige bevalling of miskraam kan een invloed hebben op de ingangsdatum

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

zwanger
Zwanger

Een personeelslid dat zwanger is meldt aan de hand van een medisch attest, de vermoedelijke bevallingsdatum aan de directeur en dit ten laatste 7 weken (9 weken indien een meerling) voorafgaandelijk de vermoedelijke bevallingsdatum.

Tezelfdertijd of later meldt zij de aanvang van haar bevallingsverlof aan de school en bezorgt een medisch attest Mensuramet de periode van het bevallingsverlof aan het medisch controleorgaan Mensura

Tijdelijke personeelsleden dienen ook een medisch attest in met de vermoedelijke bevalllingsdatum bij hun ziekenfonds om het recht op moederschapsuitkering te verzekeren. Daarop ontvangt ze van het ziekenfonds een inlichtingenblad.

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

slide5

Het bevallingsverlof moet verplicht 7 kalenderdagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvangen, ook indien het personeelslid op dat ogenblik in verlof of arbeidsongeschikt is.

Het prenataal verlof

7 dagen

vrije keus personeelslid

! ziekte is geen verplichting om het BV te starten

 • Het bevallingsverlof mag starten vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
    • Ingeval een meerling mag het verlof starten vanaf de 8ste week (=56 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum
  • Uitzondering voor BBZ/MB = verplichting 6de week (8ste week ingeval een meerling)

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

het postnataal verlof
Het postnataal verlof

Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten

 • de gewerkte dagen (inclusief weekends, verlofdagen, zomervakantie) vanaf de 6de week

(8ste week bij een meerling) tot en met de 2de week voor de werkelijke bevallingsdatum.

 • 1 week ingevolge arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) in de volledige periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum.
 • max. 2 weken op verzoek van het personeelslid (ingeval een meerling).
 • 1 dag indien nog gewerkt op de dag van bevalling (bij vroeggeboorte of miskraam)
 • max. 24 weken ingevolge hospitalisatie kind.

Arbeid vanaf de 64de dag is altijd toegestaan

63 dagen

Kan uitgebreid worden met:

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

zending
Zending
 • Zending op basis van de vermoedelijke bevallingsdatum
  • RL2 – code 23003 (melding bevallingsverlof)
   • begindatum bevallingsverlof
   • vermoedelijke bevallingsdatum
   • aantal verwachte kinderen
   • voorlopige einddatum
 • Later een aanvullende zending op basis van de effectieve bevallingsdatum
  • RL2 – code 24003 (aanvullend bevallingsverlof)
   • toevoegen van de effectieve bevallingsdatum
   • correcte einddatum bevallingsverlof opgeven (63 dagen + overdracht)

 Een zending voor tijdelijke personeelsleden kan steeds over de aanstelling heen.

 Melding “bevallingsverlof” nooit annuleren tenzij:

  • personeelslid wenst vroeger of later te starten
  • miskraam of vroeggeboorte: nieuwe begindatum bevallingsverlof = dag

miskraam of bevalling

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

simulatie
Simulatie

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

bevallen
Bevallen
 • Op het ogenblik van de bevalling zal het bevallingsverlof moeten herberekend worden om de juiste duur van het postnatale verlof te kennen.
  • Alle gebeurtenissen in de 6 weken (8 weken indien een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een invloed op de duur van het postnatale verlof.
 • ! Aan de begindatum van het bevallingsverlof wijzigt er niets.

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

overdracht postnataal verlof
Overdracht postnataal verlof

Overdracht gewerkte dagen

= max 35 d indien 1 kind

= max 49 d indien meerling

+ 0 → 35 (49) dagen

7 dagen

6de (8ste) week

Verplichte

63 dagen

Arbeidsongeschikt (ziekte of ongeval)

+ 7 dagen

De laatste 7 dagen voor de werkelijke bevallingsdatum, ook indien gewerkt, kunnen nooit overgedragen worden.

 • Zijn geen gewerkte dagen en mogen niet overgedragen worden:
 • het al genoten prenataal verlof
  • elke periode van arbeidsongeschiktheid: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekte, deeltijdse en voltijdse perioden van BBZ en MB
  • elke periode van voltijdse dienstonderbrekingen: TBSPA, LBO, staking, schorsing

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

meerling
Meerling

Meerling

Overdracht gewerkte dagen

0 → 49 dagen

Verplicht 63 dagen

of 7 dagen ingevolge

arbeidsongeschiktheid

Op verzoek 14 dagen

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

ziekte v r de bevalling
Ziekte vóór de bevalling

Ziekteperiodes in de 6(8) weken voor de effectieve bevallingsdatum mogen niet overgedragen worden doch

 • indien werkhervatting blijft ziekte ziekte = bezoldiging ziekte
 • indien geen werkhervatting wordt ziekte omgezet in bevallingsverlof = bezoldiging bevallingsverlof

! indien tussenliggende feestdag, weekend of verlof wordt deze periode aangerekend als ziekteverlof en omgezet in bevallingsverlof tenzij bewijs van arbeidsgeschiktheid

Aanvang bevallingsverlof

Effectieve bevalling

Ziekte

=bevallingsverlof

Ziekte

6 (8) weken

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

aanvullende zending
Aanvullende zending

Na berekening van de postnatale rust wordt een RL2 – code 24003 (aanvullend bevallingsverlof) opgezonden

 • dezelfde begindatum bevallingsverlof en vermoedelijk bevallingsdatum
 • effectieve bevallingsdatum
 • aantal verwachte kinderen
 • correcte einddatum bevallingsverlof
  • Controle van de duur bevallingsrust gebeurt in werkstation

! Melding “aanvullend bevallingsrust” overschrijft melding “bevallingsrust”

 • Indien fout in de einddatum bevallingsrust dan een nieuwe zending “aanvullend bevallingsrust” met de juiste einddatum.
 • Nooit de ingangsdatum wijzigen! (dus ook niet wanneer ziekte omgezet wordt in bevallingsverlof)

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

dag bevalling gewerkt
Dag bevalling gewerkt

Indien nog gewerkt op de dag van bevalling dan starten de verplichte 63 dagen pas de dag na de bevalling.

De melding van deze extra 1 dag kan enkel via een RL2 – 23150 (verlenging bevallingsverlof 1 dag) aansluitend aan het bevallingsverlof.

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

langdurige hospitalisatie kind
Langdurige hospitalisatie kind

Een ononderbroken opname van het kind, na de eerste 7 dagen, in een verpleeginstelling geeft recht op een verlenging van het bevallingsverlof

Mogelijke overdracht

Verplicht 63 dagen

Aansluitend aan het bevallingsverlof:

verlenging hospitalisatie kind

RL2 – code 23118

Maximum 24 weken

(geen optelling bij meerling)

Hospitalisatie kind(eren)

7 dagen + (?) dagen

Attest hospitalisatie kind ten behoeve werkgever noodzakelijk

Tijdelijke melden dit ook aan de mutualiteit

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

verlofweken postnataal rust
Verlofweken postnataal rust

Wanneer het postnatale verlof met tenminste 14 dagen kan worden verlengd mag de werkneemster op verzoek hiervan 2 weken omzetten in postnatale verlofweken om deze later op te nemen.

Het personeelslid moet dit schriftelijk aan de werkgever melden binnen de 5 weken na bevalling samen met een planning van de wijze opname.

 • Omzetting steeds met 2x 7 volledige kalenderdagen, niet noodzakelijk aaneensluitend
 • Te nemen na diensthervatting binnen de 8 weken na einde postnatale verlof
 • Verlenging ≥ 14 dagen
 • gewerkte dagen
 • op verzoek
 • hospitalisatie kind

Vervroegde werkhervatting

8 weken

14 dagen

7 dagen

7 dagen

63 dagen verplicht

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

verlofweken postnataal rust1
Verlofweken postnataal rust
 • Werkhervatting is ook mogelijk in een verlofperiode.

niet mogelijk in de grote vakantie voor tijdelijke personeelsleden met recht op uitgestelde bezoldiging

 • Het bevallingsverlof kan worden ingekort tot de verplichte 63 dagen

postnatale rust

 • Één zending RL2 – code 23145 (2X 7 dagen of 1x 14 dagen)
 • ! Niet te vergeten: inkorting zending “aanvullende bevallingsrust of hospitalisatie kind” met 14 dagen
 • Tijdelijke melden de planning ook aan de mutualiteit samen met de nodige documenten opgemaakt door de directeur (2.2.3.2.)

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

miskraam
Miskraam

Een miskraam na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof

RL2 – melding “bevallingsverlof” of “aanvullend bevallingsverlof” met bijkomend

 • datum miskraam
 • aantal dagen zwanger (minstens 181 dagen)

Het is de arts die oordeelt of het kind reeds 180 dagen oud is. Daartoe wordt een speciale akte opgesteld en moet er een verplichte aangifte gebeuren bij de burgerlijke stand.

! Afwezigheid ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof

! Elke geboorte vóór de 181ste dag zwangerschap geeft wel recht op bevallingsverlof

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

bezoldiging
Bezoldiging

Bevallingsverlof (evenals het overschrijden prenataal verlof ingeval laatgeboorte), verlofweken postnatale rust en verlof hospitalisatie kind:

 • Vaste opdracht = salaris(toelage)
 • Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (82% loon 75% geplafonneerd loon vanaf 31e dag)

(behoud recht op uitkeringen ook indien einde opdracht maar niet noodzakelijk tijdens de zomervakantie waarvoor uitgestelde bezoldiging)

⇒ recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege het agentschap

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

bezoldiging1
Bezoldiging
 • Een bevallingsverlof maakt geen einde aan een periode van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden en loopbaanonderbreking.
 • Een periode van verlof of afwezigheid verminderde prestaties wordt opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris of uitkering van het ziekenfonds voor de oorspronkelijke opdracht.
 • Een periode van TBSWZ wordt onderbroken door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris ipv een wachtgeld.
 • Een bevallingsverlof schort een arbeidsongeval niet op. Betrokkene behoud verder haar salaris of TWO-vergoeding
 • Overschrijden postnataal verlof = onbezoldigd

⇒ verlies van anciënniteit

⇒ vervroegde indiensttreding of nemen van een verlofstelsel

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

onbezoldigd ouderschapsverlof

tijdelijke

Onbezoldigd ouderschapsverlof

vaste

 • beide ouders
 • geen vaste begindatum maar moet aanvangen binnen het jaar na de geboorte
 • op te nemen in eenmaal voor alle opdrachten in alle scholen
 • maximaal 3 ononderbroken maanden
  • vb. 07/10/2011 tot 06/01/2012 = 3 maanden
  • vb. 07/10/2011 tot 18/12/2012 < 3 maanden = verlies saldo
 • onbezoldigd
  • wel recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage, geen recht op uitgestelde bezoldiging
 • vervroegde beëindiging mogelijk

RL2 – gebeurteniscode 23143

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

ouderschapsverlof loopbaanonderbreking

Omzendbrief LBO

Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking
 • beide ouders
 • geen vaste begindatum maar moet aanvangen ten laatste op de vooravond dat het kind 12 jaar wordt
 • Op te nemen in eenmaal
 • volledige loopbaanonderbreking (RL2 code 23097)
  • Maximum 3 maanden per kind

ofwel

halftijdse loopbaanonderbreking (RL1 code 23122)of

1/5 loopbaanonderbreking (RL1 code 23154)

  • Maximum 6 maanden per kind
 • ononderbroken periode binnen de periode van aanstelling
  • verlies van het resterende saldo indien geen volledige opname tenzij einde op 30/06 kan onder voorwaarden het restant opgenomen worden vanaf 01/09
 • geen vervroegde beëindiging mogelijk

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

omstandigheidsverlof bevalling

omstandigheidsverlof

Omstandigheidsverlof bevalling

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner

 • 10 werkdagen (waarvan vijf werkdagen aaneensluitend)
  • in afspraak met de werkgever kan hiervan worden afgeweken
 • binnen de 4 maanden vanaf de bevalling
 • bezoldigd

RL2 gebeurteniscode 23119 (omstandigheidverlof n.a.v. de geboorte van een kind) en enkelwanneer er een vervanger wordt aangesteld.

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

geboorteverlof

tijdelijke

Geboorteverlof

vaste

Omzetting van het resterende postnataal bevallingsverlof van de moeder naar geboorteverlof in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind

 • zowel voor tijdelijke als vaste personeelsleden
 • zowel voor vader of partner van de biologische moeder
 • voor de volledige opdracht
 • tijdelijke personeelsleden (enkel vader) ontvangen een uitkering ziekenfonds en hebben recht op UB, VG en EJT
 • vastbenoemden een salaris

RL2 code 23163 (geboorteverlof)

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

adoptie en pleegvoogdij

adoptie en pleegvoogdij

Adoptie en pleegvoogdij
 • ≠ bevallingsverlof of geboorteverlof
 • zowel voor tijdelijke (binnen de aanstelling) als vaste personeelsleden
 • recht op opvangsverlof voor kind < 10 jaar met het oog op adoptie of
 • pleegvoogdij
 • maximaal zes weken als het kind < 3 jaar bij de aanvang verlof
 • maximaal vier weken als het kind ≥ 3 jaar bij de aanvang verlof
 • aanvang opvangsverlof bij daadwerkelijke opname in gezin of op dag van de
 • afreis naar het buitenland
 • voor de volledige opdracht
 • recht op salaris
 • RL2 code 23007 (adoptieverlof)
 • recht op onbezoldigd ouderschapsverlof
 • recht op ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking
 • recht op dienstvrijstelling voor het volgen van een

voorbereidingsprogramma (RL2 code 23157 enkel indien vervanging)

opleiding schoolsecretariaten 2011-2012