ROMANTIEK en NEOCLASSICISME Ca. 2e helft 18e eeuw - 1850 - PowerPoint PPT Presentation

ursula
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROMANTIEK en NEOCLASSICISME Ca. 2e helft 18e eeuw - 1850 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROMANTIEK en NEOCLASSICISME Ca. 2e helft 18e eeuw - 1850

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
ROMANTIEK en NEOCLASSICISME Ca. 2e helft 18e eeuw - 1850
251 Views
Download Presentation

ROMANTIEK en NEOCLASSICISME Ca. 2e helft 18e eeuw - 1850

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROMANTIEK en NEOCLASSICISME Ca. 2e helft 18e eeuw - 1850

 2. INHOUD • Periodisering • Ontstaan • Algemene kenmerken • Architectuur • Schilderkunst

 3. Kunsthistorische tijdslijn Antieke Periodes Romantiek en Neoclassicisme Renaissance Barok Middeleeuwen Ca. 500 Ca. 1450 Ca. 1600 Ca. 1750

 4. Ontstaan • Literatuur: middeleeuwse ballades (romances) • Engeland • Reactie op de Verlichting en Barok

 5. Algemeen • 3 centrale kenmerken • Gevoel • Verleden • geloof

 6. Algemeen • Gevoel centraal • Verwerpen van de rede • Sentimentalisme • Verheerlijken van menselijk instinct • Aandacht voor natuur

 7. Algemeen • Verleden centraal • Verheerlijking van de geschiedenis • Conservatisme • Progressieve stromingen • Revolutie • Nationalisme

 8. Algemeen • Geloof centraal • Heropleving Rooms-katholieke Kerk • Gelovig zijn werd modieus

 9. Kunst • Gevoel • Emotie • Ontroering • Liefde • Natuur

 10. Kunst • Verleden • Oude kunststijlen toepassen • Antieke periodes • Interesse voor politieke gebeurtenissen • Revoluties • Exotisme • Andere culturen

 11. Kunst • Geloof • Religieuze thematiek • Fantasie

 12. Architectuur • Tuinarchitectuur • Neoclassicisme • Neogotiek

 13. Architectuur Tuinarchitectuur • Verlangen naar woeste natuur • Historiserende elementen • Franse tuinen te lineair

 14. Architectuur Neoclassicisme • Teruggrijpen op de architectuur van de antieke oudheid • Verwerpen van de speelsheid van de barok en rococo • Grote invloed van de archeologie

 15. Architectuur Neogotiek • Teruggrijpen op de Gotische architectuur van de middeleeuwen • Spitsbogen • Ribgewelven • Restauratiecampagnes

 16. Architectuur Exotische stijl

 17. Schilderkunst • Natuurgetrouwe weergave • Landschapsschilderijen • Historische taferelen • Heroïsche dramatiek • Geloof en mystiek • Felle kleuren en clair-obscur

 18. Schilderkunst • John Constable • Tegen fantasie • Landschapsschilderijen • Luchtelementen

 19. William Turner • Landschapsschilderijen • Historische onderwerpen • Kracht van de natuur • Fel kleurengebruik

 20. Schilderkunst • Caspar David Friedrich • Melancholisch • Eenzaamheid • Woeste natuur • Geloofsthema’s • Statisch en onpersoonlijk

 21. Schilderkunst • Franse romantische • schilders • Natuur • Maatschappij • Heroïek • Psychologische thema’s • Dynamiek

 22. Schilderkunst Théodore Géricault

 23. Schilderkunst Eugéne Delacroix

 24. Schilderkunst • Jacques Louis David • Neoclassicisme

 25. Schilderkunst • John Henry Fuseli • Fantasie

 26. Oefeningen

 27. Schilderkunst

 28. Schilderkunst

 29. Schilderkunst

 30. Schilderkunst

 31. Schilderkunst

 32. De Duurste Romantische schilderijen

 33. Nummer 1 Jackson Pollack (VS) No. 5 1948 November 2006 – 140.000.000 $

 34. Nummer 34 William Turner Giudecca 1841 2006 – 35.856.000 $

 35. Nummer 83 John Constable De Sluis 1824 1990 – 22.200.000 $