ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่
Download
1 / 39

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ. ควนเนียง จ.สงขลา - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ. ควนเนียง จ.สงขลา. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ระเบียบวาระการประชุม. ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ. ๑.๑. เรื่องจากการประชุม คป สจ.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ (๘ มกราคม ๒๕๕๗). ๑.๒.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ. ควนเนียง จ.สงขลา' - ursula-donovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

สังกัด สสอ.ควนเนียง จ.สงขลา

 • ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 • วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

 • เวลา ๐๙.๓๐ น.


ระเบียบวาระการประชุมประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑

 • เรื่องจากการประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ (๘ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๒

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

Click to add title in here


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน จาก อ.หาดใหญ่

ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒.สมเด็จพระเทพฯ เสด็จภาคใต้ตอนล่าง

--> จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

Click to add title in here

๓.โครงการพบกันวันพระและอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

--> วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วัดบ่อหว้า หมู่ที่ ๑๑ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

๔.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

มติ ครม.กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันหยุดราชการ

เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันตรุษจีน

๕.การจัดทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน

--> วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วัดควนเนียงใน(โต๊ะหนอ) หมู่ที่ ๑๓ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

Click to add title in here


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

๖.การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้มี พ.ร.ฎ การยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ ๒๕๕๖ และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๗.การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๗ ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

--> สาธารณสุขตำบล เป็นคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและลงชื่อรับรอง

จปฐ.หมู่บ้าน

Click to add title in here


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ พบผู้ป่วย ๕ ราย

๘. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอควนเนียง

Click to add title in here


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

๙.กำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหารฯ ของชายสัญชาติไทยและ

ทหารกองเกิน

๑.ลงบัญชีทหารกองเกิน สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๗ ปี ปีนี้ คือ

คนที่เกิด ปีฉลู พ.ศ ๒๕๔๐

๒.รับหมายเรียกฯ สำหรับทหารกองเกินที่มีอายุ ๒๐ ปี ปีนี้ คือ

คนที่เกิด ปีจอ พ.ศ ๒๕๓๗ ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว

๓.ตรวจเลือกทหาร(เกณฑ์ทหาร) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ สำหรับทหารกองเกินที่มีอายุ ๒๑ ปี ปีนี้ คือ คนที่เกิดปีระกา พ.ศ ๒๕๓๖ ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินและรับหมายเรียกไว้แล้ว

Click to add title in here


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

๑๐.การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารฯ ปี ๒๕๕๖

๑. รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

๒. รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวัน เวลาราชการ

หลักฐานที่ใช้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน

๒. ใบสำคัญ (สด.๙)

๓. หมายเรียก (สด.๓๕)

๔. หลักฐานการรักษาเดิม (ที่มี)

Click to add title in here

๑๑.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๖

--> วันที่ ๒๒ , ๒๓ , ๒๙ ธันวาคม ๕๖ จำนวน ๓ ตำบล ๑๘ หมู่บ้าน


๑.๒ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่

 • เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)

๑.๓

 • เรื่องจากการประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (๖ มกราคม ๒๕๕๗)

๑๒.ขอเชิญร่วมจิบน้ำชาพบปะยามเช้า

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคลองช้าง ต.บางเหรียง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.รัตภูมิ

Click to add title in here


รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ได้ประชุมประจำเดือน

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายงานการประชุมฯ

ดังกล่าว ได้นำเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป


สรุปรายงานประชุมประจำเดือน จนท.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

จำนวนผู้เข้าประชุมฯ จำนวน ๒๐ คน

๑. เรื่องจากการประชุม คปสจ.

๑.๑ การบรรจุข้าราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.๒ บทบาทของ จพ.ทันตสาธารณสุข

๑.๓ แผนเงินบำรุงของ รพ.สต. ปี ๕๗

๑.๔ การจัดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ประจำปี ๕๖ [๒๔ – ๒๖ ธค.๕๖]

๑.๕ การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ สสจ.สงขลา ปี ๕๗ : ๘ ประเด็นจุดเน้น


สรุปรายงานประชุมประจำเดือน จนท.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

๒. เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

๒.๑ ข้าราชการย้ายมารับตำแหน่งสัสดีอำเภอ [พ.ต ภาณุมาศ กาชะวงศ์]

๒.๒ ติดตามงานไข้เลือดออก

๒.๓ โครงการพบกันวันพระ/อำเภอยิ้ม [วันที่ ๑๗ ธค.๕๖ ณ วัดแพรกสุวรรณ

หมู่ที่ ๑๑ ต.บางเหรียง]

๒.๔ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม [๓๐ ธค.๕๖]

๒.๕ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

๒.๖ การตั้งจุดตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา จำนวน ๕ ช่องทาง


สรุปรายงานประชุมประจำเดือน จนท.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

๓. เรื่องจากการผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ

๓.๑ การจัดระเบียบยานพาหนะภายใน สสจ.สงขลา

๓.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ หลักสูตร

[เจ้าภาพ:อบจ.สงขลา]

๓.๓ การกำกับ ติดตามภารกิจของรพ.สต. จาก สตง.

๓.๔ การรับสมัครอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ ๒๘ และ ผบต.รุ่นที่ ๒๔

๓.๕ ประชุมวิชาการ “รวมพลังยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักสาธารณสุข

สู่สภาการสาธารณสุขชุมชน” ระหว่าง ๒๒ – ๒๔ ธค.๕๖ ณ จ.พิษณุโลก

๓.๖ การสำรวจครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ รพ.สต./ศสม.

๓.๗ เชิญร่วมงานวันคนพิการสากล จ.สงขลา

๓.๘ โครงการคัดกรอง DM/HT เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง ๑ – ๒๐ ธค.๕๖


สรุปรายงานประชุมประจำเดือน จนท.ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

๓. เรื่องจากการผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ

๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานคัดกรอง DM/HT

๓.๑๐ เชิญร่วมงานปีใหม่ รพ.ควนเนียง ๒๗ ธค.๕๖

๓.๑๑ การกำกับ ติดตามภารกิจของรพ.สต. จาก สตง.

๓.๑๒ รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓.๑๓ การอบรมทีมผู้ดูแลเครื่องพ่นหมอกควัน วันที่ ๑๙ ธค.๕๖

๓.๑๔ แจ้งแผนการนิเทศงาน รพ.สต. ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มค.๕๖

๓.๑๕ ให้ดำเนินการจัดซื้อ IPAD รองรับการลงเยี่ยมบ้านในพื้นที่

๓.๑๖ ให้เตรียมการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๕๗

๔. เรื่อง นำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ไม่มี)

๕. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)


ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/

ติดตามงานของ จนท.สสอ.


โครงสร้างการบริหารงานภายใน สสอ.ควนเนียง

นายวรพงษ์ วัชรานุรักษ์ (นวก.สธ.ชพ.)

สาธารณสุขอำเภอควนเนียง

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนบริการ

นายเคลื่อน คงสม (จพ.สธ.ชง.)

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางมณฑา ลัพกิตโร (นวก.สธ.ชก.)

หัวหน้ากลุ่มงาน

รับผิดชอบงาน :

งานสุขภาพภาคประชาชนและเครือข่ายพันธมิตรฯ

งานผู้พิการ

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

งานรักษาพยาบาล หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ และ EMS

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบงาน :

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาคุณภาพ [รพ.สต./ PMQA / PCA / DHS]

งานยาเสพติด

งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสาธารณสุข

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นส.มุกมีนะฮ์ ดาโหะ (นวก.สธ.) [พกส.]

สนับสนุนงานบริหารและวิชาการ

นายกฤษฎา นิจพันธ์ (จพ.สธ.ชง.)

สนับสนุนงานบริหารและวิชาการ

นส.สะปิน๊ะยะเอะ (จพ.สธ.) [พกส.]

สนับสนุนงานบริหารและวิชาการ

นส.ดำรงศรี ไหมทอง (จพ.สธ.ชง.)

สนับสนุนงานบริหารและวิชาการ

รับผิดชอบงาน :

งานอาชีวอนามัย&โรคจากอาชีพ

งานแผนงาน&ยุทธศาสตร์

งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

งานศึกษาวิจัยและพัฒนา

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานทันตสาธารณสุข

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบงาน :

งานนิติการ/กฎหมายสาธารณสุข

งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ [CD]

งานระบาดวิทยาและทีม SRRT

งานคุ้มครองผู้บริโภค/เภสัชสาธารณสุข

งานพัฒนาวัด/มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบงาน :

งานธุรการ/งานพัสดุ/งาน ปชส.

งานแพทย์แผนไทย & ทางเลือก

งาน HAS / มาตรการลดโลกร้อน

งานสุขภาพจิต& จิตเวช

งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

งานสนับสนุนชมรมสร้างสุขภาพ

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบงาน :

งานการเงินและบัญชี

งานอนามัยแม่และเด็ก

งานพัฒนา ศพด./รร.ส่งเสริมสุขภาพ

งานวางแผนครอบครัว

งานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


๓.๑ ด้านบริหารและงานรับผิดชอบ (นายเคลื่อน คงสม)

 • การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Data center TAKIS online

๓.๑.๑

 • ประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ หลักสูตร [ผู้จัด->อบจ.สงขลา]

๓.๑.๒

 • การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๓.๑.๓


Data Center ด้านบริหารและงานรับผิดชอบ (นายเคลื่อน คงสม)




1

3

2

6

4

5


การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระดับหน่วยบริการ ๘๐%

1,628,729.72

การคำนวณแบ่งสัดส่วน รพ. : รพ.สต.

เกณฑ์การจัดสรรค่าเสื่อม

488,618.92

แบ่งตามสัดส่วน รพ.: รพ.สต. ๗๐ : ๓๐ หรือ ๘๐ : ๒๐

สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

มีครุภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้นทะเบียน สปสช.และผ่านเกณฑ์ รพ.สต.หรือ ศสม.

ราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ รพ.ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/รายการ

รพ.สต./ศสม. ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท/รายการ

1,140,110.80

กันงบจัดสรรไว้ก่อนคำนวณ จำนวน ๒๕๒,๕๐๐ บาท (ค่าซ่อมเครื่อง Unit ทำฟันและจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทันตฯ + ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิด ULV

จำนวน ๑ เครื่อง)


๓.๒ ด้านวิชาการและงานรับผิดชอบ (นางมณฑา ลัพกิตโร)

๓.๒.๑

 • แผนการนิเทศงาน รพ.สต. รอบที่ ๑ / ๒๕๕๗

๓.๒.๒

๓.๒.๓


๓.๓ ด้านสนับสนุนบริการและงานรับผิดชอบ (นส.ดำรงศรี ไหมทอง)

 • การจัดทำแบบรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๑)

๓.๓.๑

๓.๓.๒

๓.๓.๓


๓.๔ ด้านสนับสนุนบริการและงานรับผิดชอบ (นส.มุกมีนะฮ์ ดาโหะ)

 • ผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งวดที่ ๑ / ๒๕๕๗

๓.๔.๑

๓.๔.๒

๓.๔.๓


ผลการดำเนินงานคัดกรอง เบาหวานและความดันโลหิตสูงตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖


ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูงผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง


ผลการคัดกรองเบาหวานผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง


๓.๕ ด้านสนับสนุนบริการและงานรับผิดชอบ (นายกฤษฎา นิจพันธ์)

๓.๕.๑

 • การควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ

 • สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

๓.๕.๒

๓.๕.๓


ระเบียบวาระที่ ๔ ด้านสนับสนุนบริการและงานรับผิดชอบ

เรื่อง นำเสนอผลงาน ความก้าวหน้า การดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้


สัดส่วนการรับริการผู้ป่วยนอก

รพ.แม่ข่ายกับ รพ.สต./PCU


ความทันเวลาการส่งข้อมูล ๑๘ / ๒๑ แฟ้ม

กำหนดส่ง ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน


เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕



ad