fysische geografie van nederland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fysische geografie van Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fysische geografie van Nederland

play fullscreen
1 / 23

Fysische geografie van Nederland

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Fysische geografie van Nederland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fysische geografie van Nederland Hoofdstuk 4 Onderzoek van het landijs van het boek Fysisch-geografisch onderzoek

 2. Isotopen-onderzoek Stabiele isotopen van zuurstof: 16O 99,760 % 17O 0,037 % 18O 0,203 % Verhouding isotopen in waterdamp en calciet is afhankelijk van temperatuur; hoe kouder hoe minder zware isotopen (18O).

 3. Isotopen-onderzoek Ten behoeve van metingen is vergelijking nodig met een standaard: 18O/16O sample - 18O/16O standard 18O = ------------------------------------------------. 103o/oo 18O/16O standard

 4. Naar Dansgaard et al. 1971 Berendsen 2010

 5. Onderzoek landijs 18O / 16O-verhouding (18O) hangt af van: • klimaat • lokale T • geografische breedte • hoogte • seizoen • afstand tot brongebied

 6. Isotopen-onderzoek • Tijdens glaciaal: • relatieve toename van 16O op ijskappen, en • relatieve toename 18O in de diepzee • Tijdens interglaciaal: • relatieve afname van 16O op ijskappen, en • relatieve afname 18O in de diepzee

 7. Leinders et al. 1993

 8. Isotopen-onderzoek Hoe kunnen we hiermee een klimaatcurve maken? • Meting 18O • Meting ouderdom

 9. NOAA

 10. Onderzoek landijs Dateringen van ijs • 14C (AMS-dateringen) • zomer/winter gelaagdheid van sneeuw, of stof • stromingsmodellen • accumulatiesnelheid constant • ijsdikte constant • stromingspatroon constant

 11. Foto: H.J.A. Berendsen

 12. INSTAAR Naar Dansgaard et al. 1973 Berendsen 2010

 13. NOAA

 14. De Groenlandse ijskap Foto: N. Willemse

 15. Drill bit of ice corer NOAA

 16. NOAA

 17. NOAA

 18. NOAA

 19. GISP ice core annual layering NOAA

 20. Berendsen 2010, naar Dansgaard et al. 1973

 21. Ruddiman 2001

 22. Naar Barnola et al. 1991 Berendsen 2010