Odborn a v deck pr ce
Download
1 / 24

Odborné a vědecké práce - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Odborné a vědecké práce. Jak na to. Motivace. Má smysl dodržovat pravidla pravopisu? Má smysl uvažovat nad použitým stylem? Je důležité zvolit správné písmo? Je podstatné umět efektivně pracovat s počítačem?. Odborné a vědecké práce. Zpráva o semestrálním projektu Závěrečná práce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odborné a vědecké práce' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Motivace
Motivace

 • Má smysl dodržovat pravidla pravopisu?

 • Má smysl uvažovat nad použitým stylem?

 • Je důležité zvolit správné písmo?

 • Je podstatné umět efektivně pracovat s počítačem?


Odborn a v deck pr ce1
Odborné a vědecké práce

 • Zpráva o semestrálním projektu

 • Závěrečná práce

 • Bakalářská a diplomová práce

 • Disertační a habilitační práce

 • Příspěvek do vědeckého časopisu, sborníku

 • Původní vědecká práce, monografie.


Jak na to

obsah

typografie

forma

technologie

Jak na to?

dokument


Doporu en obsahov
Doporučení obsahová

Základem je odborný styl

 • teoretický, odborný, popularizační, úřední

 • použití odborných názvů a termínů

 • rozložené slovesné jmenné vazby (provést důkaz  dokázat)

 • rozvětvená, kompaktní a propracovaná větná struktura

 • perfektní pravopis.


Doporu en obsahov1
Doporučení obsahová

Členění textu

 • vhodné členění do odstavců

 • kapitoly, podkapitoly, sekce (3 úrovně)

 • přehledné nadpisy

 • běžná záhlaví

 • tabulkový a grafický materiál

 • matematické výrazy a doplňky.


Doporu en obsahov2
Doporučení obsahová

Běžně používaný obsahový model:

 • Abstrakt

 • Úvod a cíl práce

 • Literární přehled

 • Materiál a metody (Analýza problému)

 • Výsledky (Návrh řešení)

 • Diskuse

 • Závěr

 • Bibliografické citace

 • Přílohy, rejstříky a seznamy.


Doporu en form ln

sazba

Doporučení formální

forma

strojopis

Pravidla českého pravopisu

ČSN 01 6910

ON 88 2503

nová ČSN01 6910


Sazba a technologie
Sazba a technologie

Podrobnosti lze nalézt v mnoha typografických učebnicích (např. Průvodce tvorbou dokumentů, 2011)

 • Speciální znaky

 • Odstavce

 • Stránky

 • Uspořádání dokumentu

 • Počítačové zpracování.


Odkazy a bibliografick citace
Odkazy a bibliografické citace

 • V odborném textu je uvedení zdrojů, ze kterých autor čerpal, POVINNÉ

 • PLAGIÁT

 • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 2011.

 • Zdroje: tištěné (základ), elektronické (internet), filmy, zvukové nahrávky atd.

 • Všechny zdroje mají stejné citační zásady.


P evzat my lenky
Převzaté myšlenky

 • Uvedení myšlenky z jiného díla v různých úrovních podrobnosti:

 • citace (úplná nebo částečná)

 • parafráze (věrná nebo volná)

 • zmínka (o díle nebo o autorovi)

 • Formální stránka odkazu je dána normami, text musí obsahovat soupis literatury, na který se v textu odkazujeme.


Zp soby citace i
Způsoby citace I.

 • Úplná citace po dvojtečce:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě: „,Tak nám zabili Ferdinanda,` řekla posluhovačka paní Müllerová panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11)


Zp soby citace ii
Způsoby citace II.

 • Částečná citace po dvojtečce:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká: „...opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.“ (Hašek, 1971, s. 11).


Zp soby citace iii
Způsoby citace III.

 • Částečná citace v plynulém textu:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk „opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny“ (Hašek, 1971, s. 11).


Zp soby citace iv
Způsoby citace IV.

 • Částečná dělená citace v plynulém textu:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk „opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba,“ a aby dostatečně dokreslil sociální status, doplnil, že se živil „prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny“ (Hašek, 1971, s. 11).


Zp soby citace v
Způsoby citace V.

 • Věrná parafráze:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk před léty opustil vojenskou službu, byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba a živil se prodejem psů, kterým padělal rodokmeny (Hašek, 1971, s. 11).


Zp soby citace vi
Způsoby citace VI.

 • Volná parafráze:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor říká, že Švejk byl zproštěn vojenské služby pro blbost (což byla diagnóza lékařské komise) a v civilu se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11).


Zp soby citace vii
Způsoby citace VII.

 • Zmínka:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě, kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (Hašek, 1971,s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...


Zp soby citace viii
Způsoby citace VIII.

 • Zmínka o celém díle:...Švejkovu stručnou charakteristiku najdeme už v první větě románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Hašek, 1971, s. 11), ačkoliv Švejk je hlavní postavou také několika Haškových předválečných povídek.


Odkazy na zdroje
Odkazy na zdroje

 • Odkaz na číslovaný seznam:... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (8, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

 • Odkaz v podobě exponentu: ... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů8. Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...


Odkazy na zdroje1
Odkazy na zdroje

 • Odkaz primární odpovědností a rokem:... kde autor mimo jiné říká, že Švejk se živil prodejem psů (Hašek, 1971, s. 11). Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...

 • Odkaz primární odpovědností v plynulém textu: ...o Švejkovi uvádí Hašek (1971, s. 11), že se živil prodejem psů. Další charakteristiky této postavy můžeme sledovat...


Seznam bibliografick ch citac
Seznam bibliografických citací

 • Číslovaný

 • Nečíslovaný (seřazený podle primární odpovědnosti)

 • Povinné údaje, doporučené údaje

 • Důsledně dodržovaná forma, přehlednost, úplnost


Bibliografick citace
Bibliografické citace

 • V citaci monografické publikace uvedeme údaje v pořadí autor, název, pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok, (počet stran), ISBN. Používáme interpunkci podle následujícího příkladu: Havlíček, P., Kos, J. Oceli třídy 11 v technické praxi. 1. vyd. Praha: Technika, 1992. 122 s. ISBN 80-1213-765-X.

 • Citace příspěvku v monografické publikaci (ve sborníku) obsahuje autora, název příspěvku, slovo In, název zdrojového dokumentu (s případným autorem), pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok, umístění ve zdrojovém dokumentu, ISBN. Příklad interpunkce: Rosáček, H. Metoda měření kvality lícovaných spojů. In Svojtka, K. (ed.) Metody obrábění konstrukčních ocelí. Ostrava: VŠB-TU, 2004, s. 198–204. ISBN 80-5775-543-6.


Bibliografick citace1
Bibliografické citace

 • Citace příspěvku v seriálové publikaci (v časopisu) obsahuje autora, název příspěvku, název časopisu, číslo, ročník, umístění ve zdrojovém dokumentu, ISSN. Používejte interpunkci podle následujícího příkladu:Hanák, P., a kol. Možnosti měření lícovaných povrchů. Naše metalurgie, č. 5, roč. 2001, s. 23–27. ISSN 4334-1221.

 • Citace elektronických zdrojů musí obsahovat všechny údaje, pokud jsou známy, tedy autora, název, typ zdroje (například [online], [CD-ROM] apod.), dostupnost (elektronická adresa, URL), datum citace v hranatých závorkách. Další podrobnosti lze najít v normě ČSN ISO 690.

 • Pomoc lze nalézt i na www.citace.com


ad