Fredsverksted
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Fredsverksted – . Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE. Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?. Dagsplan. Teori Introduksjonsøvelse, presentasjon Hvorfor fredsundervisning?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fredsverksted

Fredsverksted –

Norges Fredsråd

fredsorganisasjonenes fellesorgan

NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON

POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE

Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?


Dagsplan
Dagsplan

Teori

Introduksjonsøvelse, presentasjon

Hvorfor fredsundervisning?

Fra internasjonale avtaler til læreplaner

Hva er fredsundervisning?

To type handlinger: utvikle mennesker og gi dem verktøy

PAUSE (10 Minutter)

Verktøy

Et godt miljø og trygge individer:

om å skape trygghet og solidaritet, god dialog og konflikthåndtering

Fredsskapende verktøy for skoler, lærere og elever

Hvor finner vi ressursene?

Oppsummering


Hvorfor fredsundervisning
Hvorfor fredsundervisning ?

Vi står i dag overfor utfordringer av hittil ukjente størrelser:

 • Den fortsatte utviklingen av masseødeleggelsesvåpen

 • Væpnede konflikter mellom stater/land og mellom etniske grupper

 • Spredning av rasisme

 • Kjønnsdiskriminering

 • Det økende gapet mellom fattige og rike i den globale økonomien

 • Massiv krenkelse av menneskerettighetene

 • Miljøødeleggelser


Fredsverksted

“ ..siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”

FraUNESCOs konstitusjon

”For å møte utfordringene vi står overfor med disse problemene trenger kommende generasjoner en radikalt annerledes utdanning.

Folk trenger kyndighet og kunnskap for å skape og ivareta fred.”

”Education is quite simply peacebuilding by another name. It is the most effective form of defence spending there is.”

Generalsekretær i FNKofi Annan


Fredsverksted

 • Fra internasjonale avtaler .... menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”

 • FN, 1948 - Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

 • FN, 1974 (UNESCO)- en anbefaling om opplæring til mellommenneskelig forståelse, samarbeid og fred.

 • FN, 1999, Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, plasserer ”handlinger som fremmer en fredskultur gjennom utdanning” som den første på en 8-punkts handlingsplan.


Fredsverksted

…til læreplaner: menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”

Disse tankene er nedfelt flere steder i de norske læreplanene, generell del,

for eksempel:

”Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår”.

Fra L 97, generell del s 17

”Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.”

Fra L 97, generell del s 20


Fredsverksted

Hva er fredsundervisning? menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”

Om fred:

Vi kan aldri få fred i den ytre verden, så lenge vi forsømmer den indre og ikke stifter fred med oss selv.

Dalai Lama, Tibets åndelige leder

Om fredspedagogikk:

Fredspedagogikk er den sosiale prosessen vi må gå gjennom, for å oppnå fred. Dette innebærer like rettigheter og lik maktfordeling mellom alle medlemmer i et gitt samfunn. Videre innebærer det opplæring i ferdigheter for å løse konflikter ikkevoldelig. Det innebærer også respekt for menneskerettighetene, og for naturen.

Fra boka : ”Opplæring til fred – et feministisk perspektiv” av pedagog Birgit Brock-Utne


Fredsverksted

Om fred menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”

kunnskaper

I, om og for fred:

For fred

holdninger

I fred

ferdigheter


Fredsverksted

FN menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ”


Fredsverksted
Det internasjonale tiår for en fredskultur og ikkevold for verdens barn 2001 – 2010(fra UNESCOs program)

 • Respekter alle mennesker: deres rettigheter og verdighet.

 • Ikkevold: avvis voldsbruk, oppnå rettferdighet gjennom overtalelse og forståelse.

 • Del med andre: utvikle holdninger og standpunkter

 • Lytt for å forstå: Gi alle en sjanse til å lære og å dele gjennom fri flyt av informasjon og ideer.

 • Ta vare på jorda: sikre at framskritt og utvikling er godt for alle og for miljøet.

 • Toleranse og Solidaritet: sett pris på forskjellighet og vit at alle kan bidra til samfunnet de lever i.

 • Likestilling mellom menn og kvinner: Sikre en lik plass for kvinner og menn i bygging av samfunnet.

 • Demokrati: alle deltar i å ta avgjørelser.

  FN


Om fred hvilken kunnskap m elevene tilegne seg
Om fred: verdens barn 2001 – 2010Hvilken kunnskap må elevene tilegne seg?

 • ideologier, samfunnsstrukturer og religioner

 • folkelig deltagelse og demokrati

 • andre livsvilkår og andre kulturer

 • likestilling

 • menneskerettighetene og barnekonvensjonen

 • andre internasjonale avtaler (miljø, nedrustning, kultur for fred)

 • sårbarheten og kompleksiteten i miljøsammenhenger

 • våpenkappløp, nedrustning, både atomvåpen og small arms

 • langsiktig tenkning og forståelse for hva begrepet bærekraft innebærer både av individuell innsats og for myndighetene nasjonalt og internasjonalt

  Flere forslag?


Fredsverksted

I fred: verdens barn 2001 – 2010

Hvilke egenskaper/ferdigheter vil vi at elevene skal ha for å ivareta

fred?

 • ikkevoldelig konfliktløsning

 • demokratiske avgjørelser

 • miljøforståelse

 • glede av naturen

 • forståelse av globale sammenhenger

 • ansvar

 • trygghet

 • selvinnsikt

 • empati

 • evne til samarbeid

 • evne til ro

  flere forslag?


Fredsverksted

For fred: verdens barn 2001 – 2010

Hvilke holdninger skal elevene ha for å fremme fred?

Elevene skal ønske å fremme:

 • rettferdighet

 • likeverd

 • selvstendighet

 • toleranse og respekt

 • tillit

 • dialog/kommunikasjon

 • nysgjerrighet (globale såvel som lokale sammenhenger)

  flere forslag?


Fredsundervisningsverkt y
Fredsundervisningsverktøy verdens barn 2001 – 2010

Å øke elevenes trygghet og harmoni – noen verktøy i klasserommet

Konkret opplæring:

 • opplæring til indre lederskap

 • trening i dialogteknikker

 • trening i å gi og ta imot ros

 • trening i å lytte

 • trening i å forstå egne behov og uttrykke dem

 • trening i å forstå andres behov og uttrykke dem

  Pedagogiske grep:

 • stillhet

 • refleksjon

 • fredelig berøring

 • myter og fortellinger

 • filosofiske samtaler

 • storyline

 • se også skolens verktøy for opplæring i empati, selvtillit m.m.


Fredsverksted

Å gi elevene evne til konflikthåndtering – noen verktøy i klasserommet

Konkret opplæring:

 • kjennskap til konflikt-trappen og evne til å kjenne den igjen og avverge opptrapping av konflikter

 • forståelse for at å løse en konflikt betyr ikke nødvendigvis å gi etter

 • dialogteknikker f. eks. sjiraffspråk, empatisk lytting

 • å kunne stille like krav til seg selv og den andre part

 • ... (se ressursdelen)

  pedagogisk grep:

 • rollespill

 • mekling (etter trening!)

 • de fleste punkter under ”å skape trygge individer”


Hvorfor deltagende pedagogikk fordi vi husker
Hvorfor deltagende pedagogikk? verktøy i klasserommetFordi vi husker ...

95 % av det vi lærer bort selv

80 % av det vi bruker og gjøre selv

70 % av det vi snakker om med andre

50 % av det vi ser og hører

(30 % av det vi ser

20 % av det vi hører)

10 % av det vi leser


Konflikttrappen
Konflikttrappen verktøy i klasserommet

Fysisk atskillelse

Åpen fiendtlighet

Fiendebilder

De døves dialog, gruppering, allierte

Saken blåses opp

Personliggjørelseav problemet

Uoverensstemmelse


Fredsverksted

Å hjelpe marginaliserte/politiske engasjerte ungdom til å bli synlig uten

bruk av vold:

 • ikkevoldsteori, se www.fredsundervisning.no

 • kunnskap om Norges forvaltning og myndighetsstruktur

 • hjelp til å skrive brev til riktige myndigheter på riktige tidspunkt (lobby arbeid)


Fredsverksted

Skolens verktøy: bli synlig uten

 • Steg for Steg – empati, impulskontroll, mestring av sinne

 • Lions Quest – samspill, tilhørighet, ansvar mot rusmiddel og mobbing, trygghet, selvtillit og kommunikasjon

 • Skolemekling – konflikthåndtering hos enkelte, så tredjepartsmekling for utvalgte

  Nyttige ressurser:

 • www.skoletorget.no (en side drevet av Barn og Ungdomsfilosofer) gir alternative tilnærminger til temaer i læreplanen

 • www.fredsundervisning.no har, blant annet, en ”database” over øvelser og lek sortert etter temaer og aldersgrupper

 • Etter behov kan Norges Fredsråd skaffe tilpassede kurs om menneskerettigheter, konflikthåndtering, ikkevold (som filosofi og som aksjonsform), skolemekling, mm.(f.eks. Redd Barnas/Helsingforskomiteens kurs om menneskerettigheter, CCM og Røde Kors kurs om konflikt og dialog)

 • UNICEF, FN Sambandet skolemateriell


ad