Thema avond beheer openbare ruimte 25 november 2003 wijk eva lanxmeer culemborg
Download
1 / 21

Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg. Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg. Aanleiding. Uitgangspunten wijk EVA-Lanxmeer Bewonersparticipatie Permacultuur Ecologische inrichting en beheer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thema-avond Beheer Openbare Ruimte 25 november 2003 Wijk EVA-Lanxmeer Culemborg' - urielle-rodriquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Thema avond beheer openbare ruimte 25 november 2003 wijk eva lanxmeer culemborg

Thema-avond

Beheer Openbare Ruimte

25 november 2003

Wijk EVA-Lanxmeer

Culemborg


Thema avond beheer openbare ruimte 25 november 2003 wijk eva lanxmeer culemborg1

Thema-avond

Beheer Openbare Ruimte

25 november 2003

Wijk EVA-Lanxmeer

Culemborg


Aanleiding
Aanleiding

 • Uitgangspunten wijk EVA-Lanxmeer

  • Bewonersparticipatie

  • Permacultuur

  • Ecologische inrichting en beheer

 • Intentieverklaring BEL - Gemeente

 • Beheerplan opstellen

  • (Copijn - Gemeente - groengroep)

 • Oriëntatie organisatievorm

  • Gesprekken met BEL - Gemeente - PG

  • Ervaringen elders


Doel van de avond
Doel van de avond

Informeren bewoners over beheer openbare ruimte:

 • Welke gebieden in de wijk?

 • Wat willen we bereiken?

 • Welke werkzaamheden?

 • Welk deel door bewoners? (en waarom?)

 • Hoe organiseren?


Programma
Programma

 • 20.00 Koffie/thee

 • 20.10 Welkom en Inleiding (Dick)

 • 20.20 1. Beheergebieden (Rob)

  2. Eindbeelden (Camiel)

  3. Beheer en werkzaamheden (Camiel)

 • 20.50 Pauze

 • 21.10 4. Werkzaamheden bewoners (Jandirk)

  5. Organisatie (Lambik)

 • 21.50 Afsluiting


1 beheergebieden
1. Beheergebieden

 • Beheerplan

  • Beheerkaart

  • Totaal-overzicht werkzaamheden)

 • GROENGRIJSBLAUWTotaal overzicht werkzaamheden
Totaal-overzicht werkzaamheden

 • Bomen, heesters en hagen

 • Kruidachtigen, klimplanten en gras

 • Waterpartijen, wadi’s en greppels (overstorten)

 • Verharding

 • Verkeersvoorzieningen

 • Efafscheidingen

 • Speelplekken

 • Banken en prullenbakken

 • Hondentoilet

 • Helofytenfilters en riolering

 • Kunstwerken

 • Monitoring3 beheer en werkzaamheden
3. Beheer en werkzaamheden

 • Uitgangspunten

  • Ecologisch beheer

  • Permacultuur

  • Verschralingsbeheer

  • Grote betrokkenheid van bewoners

  • Samenspel bewoners (wijk) - Gemeente

 • Ecologisch beheer

  • Tijdstip

  • Zorgvuldigheid

  • Werkwijze (ecologisch)

  • Materiaalgebruik (geen grote machines)


Permacultuur
Permacultuur

 • Zonering

  • (prive – gemeenschappelijke tuinen – openbare parkstroken, agrarische zones (stadsboerderij) en natuurontwikkelingszones

 • Meerwaarde

  • door menselijk ingrijpen in zijn natuurlijke omgeving


Menselijk ingrijpen
Menselijk ingrijpen

 • Verschralingsbeheer

  • met het oog op natuurontwikkeling en ontstaan van een zo groot mogelijke diversiteit

 • Geen gifgebruik, Geen grote machines

 • Spelen kan in hele beheergebied

  • met uitzondering van helofytenfilters en hemelwater retentievijvers

 • Werkzaamheden in detail uitgewerkt in beheerplan

  • Op A3 vellen aan de muur


Pauze
Pauze

 • Bekijken

  • beheerkaart

  • totaal-overzicht werkzaamheden

 • Vragen bewoners

 • Toelichting door groengroepleden


4 werkzaamheden bewoners
4. Werkzaamheden bewoners

 • Waarom?

 • Wat?

 • Hoe?


Voordelen waarom
Voordelen (= waarom?)

 • Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen (ecologisch)

 • Gebruik kennis bewoners

 • Inspraak wensen en keuzen bewoners

 • Snellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actie

 • Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering)

 • Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper)

 • Platform voor samenwerking


Welke werkzaamheden wat
Welke werkzaamheden (= wat?)

 • Controle boompalen en banden

 • Onderhoudssnoei bomen, heesters, hagen, kruidachtigen en klimplanten

 • Onderhoud houtwal

 • Maaien en hooien grasland en oevers waterpartijen

 • Verwijderen zwerfvuil en hondenpoep

 • Beheer en uitvoering werkzaamheden

  • Tijdstip en Zorgvuldigheid

  • Werkwijze (ecologisch) en Materiaalgebruik (geen grote machines)

 • Signalering (monitoring) (ook blauw, grijs)


Uitvoering hoe
Uitvoering (= hoe?)

 • Gemeente

 • Samenwerking

  • Gemeente - bewoners

 • Uitbesteding

  • Gemeente

  • Derden (bv. Rutger, stadsboer)

 • Zelf doen

  • Werkdagen centraal

  • Per hof of per gebied

  • Individueel


5 organisatie van beheer
5. Organisatie van beheer

juridisch

 • Rechtspersoon: Stichting onder BEL,

  • Later: wijkorganisatie - stichting/werkmaatschappij

  • Afspiegeling van betrokken partijen uit de wijk

   • Bewoners (BEL)

   • Bedrijven (BCW, Unie, CLM, Vitens)

   • Stichtingen (EVA, Caetshage)

   • Scholen

   • Zwembad

   • Gemeente

 • Gemeente als adviseur


Financieel
Financieel

 • Gemeente financiert beheer

 • Draagt deel budget over aan rechtspersoon

  • O.b.v. eenheidsprijzen gemeenteNiet meer (of minder) dan andere wijken

 • Jaarplan o.b.v. beheerplan

  • beheertaken

 • Extra budget voor deskundige ondersteuning op declaratiebasis


Organisatorisch
Organisatorisch

Bestuur rechtspersoon

Uitvoerend orgaan:

 • Regie door groengroep

  • Ondersteund door deskundige (Rob)

  • Maakt samen met Gemeente en Copijn beheerplan (hele taart)

  • Maakt jaarplan en budgetaanvraag (deel van taart)

  • Organiseert uitvoering van jaarplan


Kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole

Gemeente blijft eindverantwoordelijke

 • Geeft akkoord op lange termijn beheerplan

  • Ligt ‘vast’ voor komende 10 jaren

  • Is basis voor verdeling van totale taart

 • Geeft akkoord op jaarplan en budgetaanvraag van rechtspersoon

  • Groeimodel mogelijk (meer van totale taart)

 • Controleert kwaliteit via schouw

  • Minimaal 1 keer/jaar


ad