slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011 Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal beleid. Workshop voortraject anderstaligen door Franceska Verhenne (voorzitter) en Isabel Derycke (projectverantwoordelijke).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VVSG-Ronde van Vlaanderen Leuven 27 oktober 2011' - urielle-clayton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VVSG-Ronde van Vlaanderen

Leuven 27 oktober 2011

Maatschappelijke uitdagingen: uw bestuur staat er niet alleen voor. Samenwerking met actoren in het lokaal beleid.

Workshop voortraject anderstaligen

door Franceska Verhenne (voorzitter)

en Isabel Derycke (projectverantwoordelijke)

slide2
Voortraject anderstaligen

Beleidsplan OCMW Kortrijk

 • Beleidsplan 2007 – 2012: drie beleidslijnen
  • Mensen sterker maken
  • Samenwerking en netwerking
  • Samen in de regio van elkaar leren
 • Maatschappelijke uitdaging: verkleuring van activering
 • Focus: voortraject anderstaligen
slide3
Voortraject anderstaligen

Analyse cijfers

 • Verkleuring van de cliënten van activering
 • Sterke stijging in absolute cijfers en procenten voor trajectbegeleidingen van allochtonen:
  • 149 (47%) in 2004
  • 234 (65%) in 2010
 • Stijging van 85 personen of 18% in 6 jaar!
 • Stijgend aantal allochtone leerwerknemers (art. 60§7):
  • 117 (70%) op totaal van 167!
 • Problematiek van asielzoekers en migratiegolf is nog momenteel niet onder controle!
slide4
Voortraject anderstaligen

Inhoudelijke analyse

 • Opvallende uitval van anderstaligen tijdens de trajectbegeleiding.
 • Reden? Terugkerende knelpunten
 • Gevolg? Gebrekkige doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt
  • Knelpunten:
  • Gebrekkige kennis Nederlandse taal
  • Moeilijk te oriënteren naar een beroep omwille van geen diploma
  • Culturele verschillen
  • Gebrek aan attitudes en sociale vaardigheden
  • Geen/onvoldoende werkervaring in België
slide5
Voortraject anderstaligen

Besluitvorming

 • OCMW-raad 15 juni 2006 keurt uitbouw
 • voortraject anderstaligen goed
 • Ikv. activerings-, integratie- en diversiteitsbeleid
 • Beleidskeuze: investeren in voortraject anderstaligen
 • ifv. betere socio-professionele inschakeling van
 • allochtonen
slide6
Voortraject anderstaligen

Regionaal voortraject

 • In 2008: goedkeuring POD ESF-cel als regionaal voortraject anderstaligen en financiering door ESF federaal (= financiële en inhoudelijke partners)
 • Regionaal voortraject ism OCMW’s in de regio (inhoudelijke partners)
slide7
Voortraject anderstaligen

Doel

 • Betere socio-professionele inschakeling van anderstalige leefloners en
 • leerwerknemers via het aanbieden van een intensieve ondersteuning
 • op verschillende domeinen:
  • Taal
  • Oriëntering
  • Maatschappelijke vorming
  • Sociale en culturele participatie
  • Individuele begeleiding
slide8
Socio-

professionele integratie

Voortraject anderstaligen

Activerings- en integratiebeleid:

socio-professionele inschakeling

NEC

INTEGRALE TRAJECTBEGELEIDING

OCMW

Intake SPB

Beroeps-opleiding

Sociale dienst

MW

Werkervaring

Leerwerknemer

Werkwinkel:

Werk.punt

+

Regio

Zuid

West

Vlaanderen

1.2

Vooropleiding

1.1

Voortraject=

vorming & praatgroep, ev. stage

NT2 bij CVO Driehofsteden, CVO Hitek, CBE Open School

assessment

individuele begeleiding

slide9
Voortraject anderstaligen

Kort samengevat

 • Duur: 6 maanden
 • Frequentie: 2 x per jaar georganiseerd
 • Intensiviteit: gemiddeld zo’n 3 halve dagen per week
 • Deelnemers: 12 deelnemers per groep (24/jaar)
 • Regionale partners: 7 OCMW’s in 2010
 • Diverse partners
 • 1 vaste begeleider voor sociale activering én individuele begeleiding
slide10
Voortraject anderstaligen
 • VOORTRAJECT =
  • Maatwerk: programma aangepast aan
   • doelgroep: allochtonen/anderstaligen
   • groep: elke nieuwe groep van 12 deelnemers
   • individu: elke deelnemer volgt bv. ander taaltraject
  • Intensieve coaching via 1 vaste begeleider (ook vorming)
  • Dicht bij de mensen
  • Kort op de bal spelen
 • = MENSEN STERKER MAKEN
slide11
Voortraject anderstaligen

Taal

 • Partner vzw De Poort: partner ikv. OCMW-leerwerkplaats
 • Expertise: taaltraining/praatgroepen; complementair aan NT2-aanbod
 • Wekelijkse praatgroepen
 • Werkwijze:
 • Gebruik van herkenbare illustraties, projecties, knipsels uit reclamefolders, kaartjes, … Oefeningen met aandacht voor spelling, grammatica, lexicon,…
slide12
Voortraject anderstaligen

Oriëntering

 • Partner Mentor vzw: OCMW-vereniging ikv. activering
 • Expertise: methodiek assessment
 • Extra troeven: gebruik locatie (PC-klassen), lessen “Wegwijs” als mogelijk vervolgtraject
 • Assessment: testen opverbale, exacte, sociale en motorische capaciteiten
 • Testen Algemene testen en beroepstesten.
 • Observatie Door assessoren i.f.v. detectie persoonskenmerken
 • (vb. sociabiliteit, doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid, …).
 • Eindproduct Gebruiksvriendelijk assessment-rapport i.f.v. oriëntering en
 • trajectbegeleiding
slide13
Voortraject anderstaligen

Maatschappelijke vorming/sociale activering

 • Partner Vormingplus: non-formele educatie
 • Expertise: Black box-methodiek
 • Eenmethodiek om aan de hand van afbeeldingen vormingsnoden te
 • detecteren bij kansengroepen.
 • Breed aanbod m.b.t. maatschappelijke onderwerpen
 • Blijvende sterke focus op het Nederlands: luisteren, spreken, lezen en begrijpen wat men hoort of leest.
slide14
Voortraject anderstaligen

Maatschappelijke vorming/sociale activering

 • Partner surPLUS: netwerk sociale activering ter bevordering van de maatschappelijke participatie
 • Expertise: ontsluiten van en het toeleiden naar het reguliere aanbod
 • Netwerk tussen:
  • organisaties die met maatschappelijk kwetsbaren werken en
  • organisatoren van het reguliere aanbod
 • Praktijkvoorbeelden:
 • theater- en voetbalbezoek, bezoek aan Vetex
 • Zie website: www.surpluskortrijk.be
slide15
Voortraject anderstaligen

Individuele begeleiding

 • = Core en expertise van het OCMW (geen partner nodig)
 • Wekelijks
 • Op maat van de deelnemer
 • Kort op de bal:

huisvesting (i.s.m. SVK De Poort en Woonclub)

kinderopvang (i.s.m. CKO De Koepel: voorbehouden plaatsen)

mobiliteit (aankoop tweedehandsfiets KLW en fietslessen vzw Mobiel)

papieren

 • Systematisch communiceren met de sociale dienst
slide16
Voortraject anderstaligen

Enkele resultaten

 • Abbas: van voortraject naar medewerker bij vzw Mobiel (SINE)
slide17
Voortraject anderstaligen

Enkele resultaten

“Over zijn roerige verleden kan Abbas wel een boek volschrijven. Toch wil hij alleen nog naar de toekomst kijken, samen met z‘n vrouw en z’n drie kinderen. Want dankzij een sociale werkplaats heeft hij het gevoel weer ergens thuis te zijn. Omdat we hem zin gegeven hebben. Een gevoel van eigenwaarde. Denk eraan wanneer u, dankzij Abbas, weer gezwind op uw fiets naar de bakker kunt: een sociale werkplaats levert méér dan goed werk.”

 • Abbas: van voortraject naar medewerker bij vzw Mobiel (SINE)
 • (http://www.socialewerkplaats.be/files/ABBAS_affiche.pdf)
slide18
Enkele resultaten
 • Cheick: van voortraject naar leerwerknemer in de schildersploeg (art.60§7) van het leerwerkbedrijf. Van leerwerknemer naar een tewerkstelling via WEP+ in … Van WEP+ naar, tot op heden, Activa.
 • Als alleenstaande moeder is het voor Diem niet gemakkelijk om alles geregeld te krijgen. Door de samenwerking met de Warande en De Kroost kon er een oplossing worden gevonden voor de kinderen, zowel tijdens het voortraject als haar tewerkstelling via art.60§7 bij het strijkatelier Makkie. Na het voortraject kon er ook voor een verademing gezorgd worden door SurPLUS, haar kinderen konden op kamp aan een betaalbare prijs.
slide19
Voortraject anderstaligen

Enkele resultaten

 • I. (Harelbeke)

Het OCMW Harelbeke met wie we samenwerken stuurde I. door naar het voortraject. Een verlegen persoon, maar met sterke kwaliteiten. Via een stage in de klusjesdienst vzw Hise kon hij dit ook tonen. Nadien kreeg hij de kans om er te werken via art.60§7. Hij werkt er nog steeds en dit via een SINE contract.

slide20
Voortraject anderstaligen

Samenwerking loont!

 • Partners, te veel om op te noemen:
 • POD en ESF: financiële en inhoudelijke partners
 • Andere OCMW’s in de regio
 • Stadsbestuur: regisseur inburgering, stuurgroep meertaligheid, …
 • Huis van het Nederlands: taalscreening i.f.v. niveaubepaling
 • NT2-aanbieders: lid van NT2-overleg
 • Vzw De Poort: praattrainingen (technisch Nederlands) en huisvesting
 • Mentor vzw: assessment, PC-klassen en wegwijs als mogelijk vervolgtraject
 • Verschillende sociale economie bedrijven: Mobiel, Kringloopcentrum, …
 • Vormingplus: Black Box
 • CKO De Koepel: voorbehouden plaatsen
 • Netwerk surPLUS, …
slide21
Voortraject anderstaligen

Evaluatie

 • Voortraject is kwalitatief goed en heeft goede resultaten, maar is kwantitatief een onvoldoende antwoord
 • Nood aan meer taal- en werktrajecten op maat
 • Nood aan een lokaal gecoördineerd en geïntegreerd inburgerings- en integratiebeleid
 • Samenwerking met partners is een verhaal van vallen en opstaan
ad