10 lat wsp pracy mi dzynarodowej w rozwoju vi pan europejskiego korytarza transportowego
Download
1 / 17

10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO. WOJCIECH ŻARNOCH Przewodniczący Komitetu Sterującego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Radca ds. Transportu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO' - uriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 lat wsp pracy mi dzynarodowej w rozwoju vi pan europejskiego korytarza transportowego

10 LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ROZWOJU VI PAN-EUROPEJSKIEGO KORYTARZA TRANSPORTOWEGO

WOJCIECH ŻARNOCH

Przewodniczący Komitetu Sterującego

VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego

Radca ds. Transportu w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Słowackiej

Ostrawa, „Transport 2009”


Memorandum of Understanding dla Korytarza VI zostało podpisane w Bratysławie w dniu 14 października 1999 roku przez Ministrów Transportu Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, a następnie w Brukseli przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, ówczesnego Komisarza ds. transportu p. Loyolę de Palacio.


Paneuropejskie Konferencje Transportowe: podpisane w Bratysławie w dniu 14 października 1999 roku przez Ministrów Transportu Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, a następnie w Brukseli przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, ówczesnego Komisarza ds. transportu p. Loyolę de Palacio.1994 – Kreta, 1997 – Helsinki zdecydowały o wdrożeniu koncepcji rozwoju infrastruktury transportu w Europie, w oparciu o sieć dziesięciu Paneuropejskich Korytarzy Transportowych.Korytarze te stanowią multimodalne szlaki transportowe o łącznej długości 48 000 km, z których 25 000 km – to szlaki kolejowe i 23 000 km – to szlaki drogowe; lotniska, porty morskie i rzeczne oraz główne terminale spełniają rolę węzłów transportowych.4 Paneuropejskie Obszary Transportowe dotyczą obszarów morskich.


Mapa paneuropejskich korytarzy i obszar w transportowych
Mapa Paneuropejskich Korytarzy podpisane w Bratysławie w dniu 14 października 1999 roku przez Ministrów Transportu Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, a następnie w Brukseli przez przedstawiciela Komisji Europejskiej, ówczesnego Komisarza ds. transportu p. Loyolę de Palacio.i Obszarów Transportowych


Dokumentami regulującymi współpracę między uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.Zgodnie z postanowieniami Memorandów of Understanding ustanowione zostały Komitety Sterujące, które promują, koordynują i monitorują postęp i konieczne działania stron zmierzające do rozwoju Korytarzy.


Mapa korytarza vi droga i kolej
Mapa Korytarza VI: droga i kolej uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.

Gdańsk

Gdańśk

Bydgoszcz

Warszawa

Warszawa

Poznań

Łódź

Katowice

Katowice

Ostrava

Ostrava

Žilina

Žilina

Brno

Břeclav

Główne odcinki Korytarza VI będą ukończone w części drogowej do 2012 r.,

zaś w części kolejowej – do 2015 r.


Wsp lne dzia ania okre lone memorandum of understanding korytarza vi
Wspólne działania określone uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.Memorandum of Understanding Korytarza VI

 • współpraca w podejmowaniu studiów potrzebnych dla rozwoju korytarza;

 • wymiana informacji na temat postępu prac i ich koordynacji zwłaszcza w obszarach przygranicznych;

 • konsultacje dotyczące ujednolicenia warunków technicznych;

 • współpraca w zakresie interoperacyjności;

 • wymiana doświadczeń dotyczących zaangażowania kapitału prywatnego i przedsięwzięć typu PPP.


Wsp praca mi dzynarodowa w korytarzu vi
Współpraca międzynarodowa w Korytarzu VI uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.

 • Strony współpracy: Republika Czeska, Polska, Słowacja.

 • 12 posiedzeń Komitetu Sterującego: w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Austrii i Włoszech.

 • Stały element współpracy od 2005 roku: co roku przeglądy terenowe drogowej części korytarza, na przemian polsko – słowackiej i polsko – czeskiej; łącznie odbyło się 5 przeglądów: 3 polsko – słowackie i 2 polsko – czeskie.

  Ostatnie:

  - wrzesień 2008 r. – polsko – czeski (autostrady A-1 i D-1),

  - wrzesień 2009 r. – polsko – słowacki (droga ekspr. S-69 i autostrada D-3).

 • Okresowe raporty o postępie prac składane na posiedzeniach przewodniczących Korytarzy organizowanych przez DG TREN Komisji Europejskiej w Brukseli.

 • Ciągła współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego: podczas Konferencji „Transport” odbyło się w Ostrawie 6 posiedzeń Komitetu Sterującego, ostatnie w dniu 2 listopada 2009 roku.


TRANS-EUROPEJSKA SIEĆ TRANSPORTOWA TEN-T uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.Część sieci Pan-Europejskich Korytarzy Transportowych znajdująca się na terytorium Unii Europejskiej zalicza się do sieci TEN-T. Obecnie sieć TEN-T liczy 98.000 km dróg, 100.000 km linii kolejowych, 12.000 km szlaków żeglugi śródlądowej, 400 lotnisk i portów morskich oraz 300 portów żeglugi śródlądowej.- Pierwsze wytyczne sieci TEN-T (TEN-T guidelines) – 1996Decyzja Nr 1692/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady na temat Wytycznych Wspólnoty (Community Guidelines) dotyczących rozwoju Trans-Europejskich Sieci Transportowych.- Zrewidowane wytyczne sieci TEN-T – 2004Decyzja 884/2004/EC została podjęta na podstawie wyników prac i rekomendacji I Grupy Wysokiego Szczebla (High Level Group – HLG), której przewodniczył Karel van Miert.


TEN PP 23: uczestniczącymi państwami na szczeblu Ministrów Transportu i Komisji Europejskiej są zawarte przez wszystkie zainteresowane strony Memoranda of Understanding.

Gdansk – Warszawa – Katowice – – Brno – Wien / – Zilina – Bratislava

TEN PP 25

TEN PP 23

TEN PP 25:

Gdansk –Katowice – – Brno – Wien / – Zilina – Bratislava

Mapa projektów priorytetowych znaczenia europejskiego nr 23 (kolej) i 25 (droga), których przebieg odpowiada w większości definicji Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI


W maju 2008 roku Ministrowie Transportu Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji podjęli decyzję, aby za początek Korytarza uznać porty w Gdyni i w Gdańsku, realizując ideę doprowadzenia infrastruktury Korytarza do „burty statku”.


Korytarze i iv v po czenie na osi n s
Korytarze I, IV, V Czeskiej i Słowacji podjęli decyzję, aby za początek Korytarza uznać porty w Gdyni i w Gdańsku, realizując ideę doprowadzenia infrastruktury Korytarza do „burty statku”.– połączenie na osi N-S

Korytarz VI

Korytarze II, III

– połączenie na osi W-E


12 października 2006 r. – Ministrowie odpowiedzialni za transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch podpisali w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.Korytarz składa się z istniejącego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI Gdańsk – Warszawa – Katowice – Žilina /Břeclav, Brno oraz przedłużenia w kierunku południowo-wschodnim: Bratysława / Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Udine – Triest / Wenecja – Bolonia.Podpisanie Listu Intencyjnego świadczy o roli, jaką Korytarz VI odgrywa w rozwoju europejskiej infrastruktury transportu i rozwoju sieci TEN-T.


Przebieg korytarza ba tyk adriatyk
PRZEBIEG KORYTARZA transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch podpisali w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.BAŁTYK - ADRIATYK


29 30 czerwca 2009 r 12 posiedzenie komitetu steruj cego w bolonii
29-30 czerwca 2009 r. – 12. posiedzenie transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch podpisali w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.Komitetu Sterującego w Bolonii

Podjęto decyzję o wspieraniu idei rozszerzenia projektów europejskiego znaczenia nr 23 i 25 w kierunku Adriatyku przez terytoria Austrii i Włoch w Korytarzu „Bałtyk – Adriatyk”.

Tezy uzasadniające:

 • Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest sciśle powiązany z koncepcją priorytetowej sieci infrastruktury transportu Unii Europejskiej;

 • Stanowi połączenie z portami i autostradami morskimi;

 • Stanowi wkład do terytorialnej, gospodarczej i społecznej spójności regionu;

 • Przyczynia się do poprawy warunków ekologicznych i klimatycznych.


Podsumowanie
PODSUMOWANIE transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch podpisali w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

 • 10 lat współpracy międzynarodowej w zakresie Korytarza VI a następnie jego rozszerzenia w korytarz „Bałtyk – Adriatyk” przyczyniło się w znaczący sposób do jego rozwoju;

 • Korytarz „Bałtyk – Adriatyk” od Gdańska / Gdyni do Bolonii stanowi znaczącą multimodalną oś transportową Unii Europejskiej;

 • Zbliżająca się rewizja polityki transportowej sieci TEN-T stanowi nowe prawdziwe wyzwanie dla tego korytarza;

 • Aktualny postęp w utworzeniu tego korytarza jest relatywnie dobry, ale wymaga dalszych skoordynowanych wysiłków i współpracy wszystkich zainteresowanych stron.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę. transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch podpisali w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

WOJCIECH ŻARNOCH

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI

Radca ds. transportu

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Słowackiej

tel. +42 12 59 49 02 11, faks: +42 12 54 41 31 84

e-mail: [email protected]


ad