bransjeseminar om grunnfondsbevis n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bransjeseminar om grunnfondsbevis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bransjeseminar om grunnfondsbevis - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Bransjeseminar om grunnfondsbevis. SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer Eldar Mathisen SpareBank 1 Gruppen AS. Oversikt. SpareBank 1 Gruppens betydning for bankenes resultatutvikling Tanker om strukturelle endringer i sparebanksektoren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bransjeseminar om grunnfondsbevis' - uriel-whitfield


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bransjeseminar om grunnfondsbevis

Bransjeseminar om grunnfondsbevis

SpareBank 1 Gruppens betydning for SB1-bankenes resultatutvikling og strukturelle endringer

Eldar Mathisen

SpareBank 1 Gruppen AS

oversikt
Oversikt
 • SpareBank 1 Gruppens betydning for bankenes resultatutvikling
 • Tanker om strukturelle endringer i sparebanksektoren
alliansens id grunnlag
Alliansens idégrunnlag

Hvorfor

Hvordan

Større markedskraft gjennom å være nær, lokal og regional

Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere

Stordriftsfordeler som de store aktørene

slide4

Samarbeid.

Sparebanker (19,5%)

Sparebanken

Hedmark

(12%)

SpareBank 1

SR-Bank

(19,5 %)

SpareBank 1

SMN

(19,5 %)

SpareBank 1

Nord-Norge (19,5%)

First Securities

(24,5%)

LO

(10%)

Eiendoms-Megler 1

(Kjede)

SpareBank 1 Oslo

(100%)

SpareBank 1

Skadeforsik.

(100%)

SpareBank 1

Livsforsik.

(100%)

ODIN Forvaltning

(100%)

Actor Fordrings-forvaltning

(90%)

Alliansesamarbeidet

Alliansens oppbygging

SpareBank 1 Gruppen

Bank 1 Oslo

(100%)

Alliansesamarbeidet

- Bredt samarbeid

- Merkevare

- Teknologi

- Kompetanse

- Felles prosesser og beste praksis

- Innkjøp

- Regionale kompetansesentra

- Betalingsområdet: Trondheim

- Kreditt: Stavanger

- Læring: Tromsø

styrke lokal markedskraft
Lokal markedsinnovasjon i kontakt med kundene

Nummer 2 i nasjonal ”Top of Mind” gir kredibilitet

kombinert med sterkest lokal tilhørighet.

Intern konkurranse i alliansen stimulerer

Aktiv benchmarking

OTP, Liv/Lån, Spareavtaler

Alliansebankenes vilje og evne til å lære av hverandre

Prosessorganisering

Samarbeidsutvalg

Uformelle nettverk ..

Overlegen markedskraft gjennom å være lokal

Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere

Stordriftsfordeler som de store aktørene

Styrke lokal markedskraft
en sterk merkevare sterk kning for sparebank 1 etter omprofileringen i april 2008
En sterk merkevare Sterk økning for SpareBank 1 etter omprofileringen i april 2008!

Hvilke banker kjenner du til eller har du hørt om?

finansielle effekter

Overlegen markedskraft gjennom å være lokal

Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere

Stordrifts-fordeler som de store aktørene

Finansielle effekter
 • Betydning for finansiell utvikling
  • Eierskap i SpareBank 1 Gruppen
   • Direkte finansielle effekter – Konsolidering av resultater
   • Indirekte finansielle effekter - Provisjonsinntekter
  • Alliansearenaen
   • Dele utviklingskostnader
   • Oppnå kritisk kompetanse
   • Øvrige stordriftsfordeler ..
diversifisert selskaps og produktportef l je
Diversifisert selskaps- og produktportefølje

Resultat før skatt datterselskaper

alliansesamarbeidet dele utviklingskostnader
Betydelige utviklingsprosjekter

Nettbank og portal

Avanserte kredittløsninger

Rådgivningsverktøy og salgsklienter

Telebank og mobilbank

Understøttet IRB-god-kjenning av 3 regionbanker

Læringshuset

SpareBank 1 Rådgiver

FNH godkjenning av rådgivere

Felles produktutvikling

Merkevarestrategi og markedsmateriell ..

Overlegen markedskraft gjennom å være lokal

Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere

Stordrifts-fordeler som de store aktørene

Alliansesamarbeidet - dele utviklingskostnader
alliansesamarbeidet oppn kritisk kompetanse
Bruk av læringshuset

32.000 tester gjennomført

Sentrale kompetansemiljø

Kompetansesenter betaling

Kompetansesenter for kredittmodeller

Kompetansesenter for læring

Fagmiljøer i Gruppen

Strategi

Juridisk

Marked

Informasjon

IT

Gjenbruk av kompetanse og erfaringsbredde i alliansen

Prosessteam

Samarbeidsutvalg

Prosjekter ..

Overlegen markedskraft gjennom å være lokal

Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere

Stordrifts-fordeler som de store aktørene

Alliansesamarbeidet - Oppnå kritisk kompetanse
alliansesamarbeidet oppn stordriftsfordeler
Betydelig forhandlingstyngde

IT

Innkjøp

Verdihåndtering

Kortleverandør

EnterCard

Totalt ca MNOK 200 i årlige besparelser

Nasjonal merkevarebygging

Etablering av Boligkreditt

Felles drift av IT-løsninger

TeleBank

Datavarehus

Infrastruktur (nettverk, brannmur; Internett)

Forvaltning av felles infrastruktur på betalingsområdet .. .

Overlegen markedskraft gjennom å være lokal

Sikre bankenes verdiskapning for egen region og for bankens eiere

Stordrifts-fordeler som de store aktørene

Alliansesamarbeidet - Oppnå stordriftsfordeler
strukturelle endringer i sparebanksektoren
Strukturelle endringer i sparebanksektoren
 • Drivkrefter for konsolidering i sparebanknæringen
  • Kompetanse
  • Stordriftsfordelene kostnadsmessig
  • Funding
  • Konkurranseforutsetning i bedriftsmarkedet
 • Sammenslåinger innenfor SpareBank 1 Alliansen
  • SpareBank 1 Telemark
  • SpareBank 1 Buskerud-Vestfold
 • Ny finanslovgivning for banksektoren
  • Forslag forenkler konsolidering slik at den kan skje når aktørene finner det riktig
 • SpareBank 1 Gruppens rolle – ingen, utover at alliansesamarbeidet fremmer kompetansebygging og strategisk bevisstgjøring .. .