system och materielanskaffning s byggs s kra system l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
System- och materielanskaffning - så byggs säkra system PowerPoint Presentation
Download Presentation
System- och materielanskaffning - så byggs säkra system

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

System- och materielanskaffning - så byggs säkra system - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

System- och materielanskaffning - så byggs säkra system. Ronny Andersson Teknisk chef Ledningssystem ronny.andersson@fmv.se. En dag på luftvärnsregementet…. ????. ????. Beslut. ????. Beslut. !!!!. ????. Beslut. Beslut. Var – och när uppstod problemet? -och vems är det??? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'System- och materielanskaffning - så byggs säkra system' - urian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
system och materielanskaffning s byggs s kra system
System- och materielanskaffning- så byggs säkra system

Ronny Andersson

Teknisk chef Ledningssystem

ronny.andersson@fmv.se

slide2

En dag på luftvärnsregementet…..

????

????

Beslut

????

Beslut

!!!!

????

Beslut

Beslut

var och n r uppstod problemet och vems r det
Var – och när uppstod problemet?-och vems är det???

Ex på tillämpning av existerande regelverk

samma teknik olika akt rer olika ansvarsf rh llanden olika begrepp
Samma teknik – olika aktörer- olika ansvarsförhållanden - olika begrepp

säkerhet (sv) vs

security & safety (eng)

certifiering

auktorisation

Yyy - tillstånd

certifikat

mil typcertifikat

auktorisering

Xxx - bevis

ackreditering

systemsäkerhetsgodkännande

systemsäkerhetsutlåtande

ackrediteringsunderlag

materielsystemintyg

beslut om användning

materielsystemdeklaration

Produktansvar (= tillverkaren, enl lagen)

Produktansvar (= tekn ansvar, FMV enl samordningsavtal)

Produktansvarig (= tekn ansvar, FM enl FM DIT)

kan vi ha det s h r
Kan vi ha det så här??

Nej – vi måste få till ett ensat betraktelsesätt.

När detta är utklarat och vi har våra olika

”kärnområden” fördelade kan vi angripa

de systemtekniska problemen tillsammans.

Jfr: anledningar

till problem i

projekt

slide6
Idé

Varför inte tillämpa ett regelverk med

utpräglat fokus på ”säkerhet” och med

väl inövade rutiner och ansvariga??!!

Använd detta som mönster och gör

ev erforderlig anpassning

RML1

1Reglemente för militär luftfart

1 klara ut ansvarsf rh llandena
1. Klara ut ansvarsförhållandena

Aktörerna - FM

Kravställaren KRI (TeK ÄFR)

Användaren GRO, OPIL

Tillsynsansv Inspektion

Underhållsorg FM Log, förband

Auktoriserar

organisationer

för att de ska

kunna ta det

verkställande

ansvaret

Must

FLYGI

SÄKI

Aktörerna - FMV

Designansv Tekn Chef

VoV ansv VoVC

Aktörerna – Industrin

Produktansv Tillverkaren

Underhåll Underhållsind

Utvärdering Ob

2 krav och design
2. Krav och design

FM

 • Samlad kravbild
 • Funktion
 • Prestanda
 • Uthållighet
 • Systemsäkerhet
 • Infosäkerhet
 • Övr kravdok
 • TOEM
 • Utbanv
 • Regl
 • Org

FM

Krav

Krav

TTEM

FMV

Krav

SSS

Kravssammanställn, SSS

 • Intressentkrav
 • Lagar & förordn
 • Tekn styrn
 • ”Designregler”

Design

Specifikationer, SSDD, IRS

Verifieringsspecifikationer

Verksamhetsåtagande

SSDD

SSDD

IRS

3 anskaffning konstruktion
3. Anskaffning - konstruktion

Systemspecifikationer, SSDD, IRS

Verifieringsspecifikationer

Verksamhetsåtagande

SSDD

SSDD

IRS

Industri

Industri

Design

Design

 • Konstruktion
 • Tillverkning
 • Provning
 • Dokumentation
 • Konstruktion
 • Tillverkning
 • Provning
 • Dokumentation
 • Lagar & förordn
 • Tekn styrn
 • ”Designregler”
4 vov drift verl mn d l
4. VoV – Driftöverlämn, DÖL

FM

FMV / Ind

Integration

V o V

 • Systemet
 • Mtrlsystemdeklaration
 • Egenskaper, uppbyggn
 • (System)säkerhetsgodk
 • Underhållsplan
 • ”UhSystem”
 • Tekn dok& data

IRS

Krav

SSS

Krav-

uppfyllnad

Provprogr

Prov-

progr

Provn

tillstl

Provnings-

tillstånd

SSDD

SSDD

Leveranskontrollerat

mot LKF, Kravuppfyllnad

Beskr

SSU

Beskr

SSU

 • Teknisk dok
 • Systemsäkerhetsutlåtande (cert)

Industri

Industri

5 beslut om anv ndning
5. Beslut om användning

Aktörerna - FM

Kravställaren KRI (TeK ÄFR)

Användaren GRO, OPIL

Tillsynsansv Inspektion

Underhållsorg FM Log, förband

Beslut om användning, BOA

Driftöverlämning, DÖL

 • Systemet
 • Mtrlsystemdeklaration
 • Egenskaper, uppbyggn
 • (System)säkerhetsgodk
 • Underhållsplan
 • ”UhSystem”
 • Tekn dok& data

Materielsystemintyg, MSI

6 vidmakth llande mod anpassn
6. Vidmakthållande – Mod / anpassn

Beslut om användning, BOA

Förvaltas av FMV

Materielsystemintyg, MSI

 • Liten ändring genomförs..
 • hanteras av av FMV
 • Teknisk Order (samråd FM)
 • inom ramen för BOA
 • Många små ändringar
 • leder till stor ändring
 • Systemet
 • Mtrlsystemdeklaration
 • Egenskaper, uppbyggn
 • (System)säkerhetsgodk
 • Underhållsplan
 • ”UhSystem”
 • Tekn dok& data

inom ramen

för…

Stor och liten ändring

definition….

Stor ändring:

Hela snurran

7 systemet angreppsniv
7. Systemet – angreppsnivå

OPIL stab eller ?

OPIL stabsplats eller GTP?

ISFV eller aktivt kort?

Mot vilken nivå skall TTEM skrivas?

MSI är idag riktat mot nivå 2, ex vis OPIL stabsplats

8 vidmakth llande tillbud
8. Vidmakthållande - Tillbud

Direktanmälan

Mtrlfelrapport

DA

 • Beredskap att agera
 • Rådrum
 • Red Team

Aktörerna - FM

Kravställaren KRI (TeK ÄFR)

Användaren GRO, OPIL

Tillsynsansv Inspektion

Underhållsorg FM Log, förband

Anv-

stopp

Aktörerna - FMV

Designansv Tekn Chef

VoV ansv VoVC

Aktörerna – Industrin

Produktansv Tillverkaren

Underhåll Underhållsind

Utvärdering Ob

avslutning
Avslutning

FMV har följande grundinställning:

Anskaffning och ackreditering av IT – system,

vilka levereras av FMV, bör rimligen ske enligt

samma rollfördelning, samma processer, samma

beslutsordning och med i stort sett samma dokument

som FMV övriga leveranser

Betraktelsesättet som presenterats kan enl FMV

uppfattning utgöra en ansats till lösning.

Enl GI LED och FMV bör 2004 kunna användas

för att sortera upp området och leda till att FMV mfl

”auktoriseras” även med perspektivet ”security”