slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leiding geven aan projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leiding geven aan projecten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Leiding geven aan projecten - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Leiding geven aan projecten. Commercie en subsidie. Wat gaan we doen. Les 2 Risico’s Identificeren Berekenen Kiezen Kwaliteit Geschikt voor doel Subsidie criteria in je project. Les 2. Start. Risico’s. Wat zijn risico’s?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Leiding geven aan projecten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Leiding geven aan projecten Commercie en subsidie

  2. Wat gaan we doen Les 2 • Risico’s • Identificeren • Berekenen • Kiezen • Kwaliteit • Geschikt voor doel • Subsidie criteria in je project

  3. Les 2 Start

  4. Risico’s • Wat zijn risico’s? Risico’s zijn onzekerheden, die invloed hebben op het project of het eindresultaat. Deze invloed kan voordeling of nadelig zijn. • Kansen en bedreigingen Hoe gaan we er mee om, wat doen we om keuzes te maken.

  5. Risico beheersing • Identificeren • Inventariseren • Impact bepalen • Tegenmaatregel nemen • Bewaken • Monitoren van ontwikkeling van risico • Beheersen • Monitoren van tegenmaatregelen (kernfocus) • Bijsturen indien nodig

  6. Risico beheersing • Identificeren • Inventariseren • Impact bepalen • Tegenmaatregel nemen • Bewaken • Monitoren van ontwikkeling van risico • Beheersen • Monitoren van tegenmaatregelen • Bijsturen indien nodig

  7. Risico’s • Hoe ontdekken we risico’s?

  8. Risico documentatie • Risico logboek/register • Risico analyse • Tegenmaatregelen in plan opnemen • Instructies geven over ‘earlywarningsigns’ • Periodieke controle of alles nog is zoals je hoopt

  9. Risico’s in jullie plan • Zoek 2 risico’s in jullie project die het projectsucces onzeker maken of ondermijnen.

  10. Risico’s in projecten • Aannames die je doet herbergen risico’s. • Breekpunten in plannen. • Invloeden die niet in het project gestuurd worden, maar wel het succes (mede) bepalen. • Onduidelijkheden in resultaat, planning, financiering, kwaliteit, meerwaarde en rollen. • Over-ambitie in opdracht of plan (overschatten van kennis en kunde) • Wat tolereren we bewust.

  11. Project (terugblik, wat ging er mis?) • Wat zijn oorzaken dat projecten mislukken? • Geen keuzes maken • Te hoge ambitie • Onduidelijk wat echt nodig is • Risico’s niet goed ingeschat • Slecht plan • Onduidelijke taken en taakverdeling

  12. Risico’s kennen diverse dimensies • Belangrijksteinzichten: • Kansdat het zichgaatvoordoen • Impact die het heeft op het project of eindresultaat • Nabijheid van het risico • Eventueelnogmeerinzichten: • Traceability • Veranderlijkheid

  13. Impact Risicoprofiel Lijn risicotolerantie Catastrofaal Hoog Middel Laag Zeer gering Zeer gering Laag Middel Hoog Vrijwel zeker Kans

  14. Bedreiging Kans Vermijden Exploiteren Reduceren kans en/of impact Vergroten Noodvoorziening treffen impact Overdragen Impact (financieel) Delen Delen Accepteren Afwijzen

  15. KOSTEN KANS en IMPACT Maatregel selecteren Mogelijke Actie 2 Mogelijke Actie 1 Mogelijke Actie 3 Kosten/Tijd Kosten/Tijd Kosten/Tijd Risico toleranties Selectie Impact op plannen Impact op andere delen van het project Impact op Business Case Impact op business programma

  16. Project risico’s methoden Inventarisatie: • Risico break down structure • Brainstorming Impact bepalen: • Delphi methode • Scenario analyse • Monte Carlo techniek • Kans-effectmatrix

  17. Kans-effectmatrix Kosten Kans Effect Optie A Kosten over kanaal: 50.000 Kans op tijd leveren: 10% Effect bij te laat: 200.000 boete Over land of over zee? Optie B Kosten over zee: 180.000 Kans op tijd leveren: 70% Effect bij te laat: 200.000 boete

  18. Kans-effectmatrix Kosten Kans Effect Optie A 10% op tijd, dus 90% te laat Hoogte boete: .90 x 200.000,- = € 180.000 Vervoerskosten: € 50.000,- Totaal: € 230.000,- Over land of over zee? Optie B 70% op tijd, 30% te laat Hoogte boete: .30 x 200.000,- = € 60.000,- Vervoerskosten: € 180.000,- Totaal: € 240.000,-

  19. Einde risico’s • Eerst nadenken, dan doen • Realistische inschattingen maken • Keuzes maken • Actief bijsturen • andfingerscrossed

  20. Kwaliteit • Wat is kwaliteit Projectkwaliteit bereikt men wanneer de resultaten van het project in overeenstemming zijn met de verwachtingen. Eén van de manieren om dit te bereiken is om kwalitatief goede processen in te richten. Elk project heeft zijn eigen kwaliteitssysteem dat verankerd is met het kwaliteitssysteem van de permanente (klant en/of leveranciers)organisatie.

  21. Kwaliteit • Kwaliteitsplan • Kwaliteitslogboek/register • Specificaties en programma van eisen (PvE) • Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria

  22. Kwaliteitsverwachtin-gen van de klant Kwaliteits management strategie Acceptatiecriteria Productbeschrijving eindproduct Product beschrijvingen Kwaliteitscriteria en toleranties Kwaliteits Planning Kwaliteits methodes Kwaliteits verantwoordelijkheden Kwaliteits register Product Kwaliteits Beheersing Kwaliteits en goedkeurings record Acceptatie records Het kwaliteitspad Van de klant Vanuit het project Kwaliteitscomponenten Productgerichte planning Kwaliteit ReviewTechniek

  23. Meten is weten • Kwaliteit is meetbaar • Opstellen criteria • Meetbaar maken • Objectief meten • Bewijslast • Acceptatie

  24. Kwaliteit = fit forpurpuse • Inhoudelijk kwaliteit van het project • Geschikt voor het doel • Passend in verwachtingen • Niet overgekwalificeerd, Just enough • In context van subsidies • Juiste procedures volgen • Track record voor middelen en keurmerken

  25. Kwaliteit • Movie 1

  26. Kwaliteit Movie 2

  27. Kwaliteit • Movie 3

  28. Oefening in teams van 5 • Relevante criteria stellen (eisen en wensen)

  29. Criteria stellen en prioriteren • Relevante criteria stellen (eisen en wensen) • Prioriteren van criteria • MoSCoW regel (Must, Should, Could, Want to) Veelal gebruikers die de eisen en wensen hebben (en tevens verwachtingen) Gebruikers zijn de eindgebruikers, beheerders en onderhoudsmensen.

  30. Kwaliteit Review: • Goedkeuren van het product • Draagvlak creëren • Bevestigen dat het product klaar is voor acceptatie • ‘Baselinen’ van het product Audit: Externe vaststelling dat de reviews zijn uitgevoerd en voldoen aan gestelde eisen. Evaluatie: • Beoordeling van het proces en leermomenten vaststellen

  31. Subsidie gelden in project • Subsidie is geld • Meerdere geldschieters in projecten geeft nog geen meerdere opdrachtgevers • Hoe ga je er mee om? • Gelden kanaliseren via 1 opdrachtgever • Opknippen naar deelprojecten onder 1 project • Meerdere losse projecten starten (laatste keuze)

  32. Kwaliteit in organisatie Bedrijfs / Programma Management Stuurgroep Senior Gebruiker Opdrachtgever Senior Leverancier Project Borging Wijzigings Autoriteit Project Manager Project Support Team Manager Teamleden

  33. Einde kwaliteit Kwaliteit = actief managen • Borging van draagvlak • Voorbereiding op acceptatie • Geschiktheid voor het doel

  34. Einde les 2 Voor de volgende les leren: • Boek: hoofdstuk 3 • Start met risico analyse van je projectplan • Geef zeker 1 berekening van keuzes die je in je plan hebt. (kans-impact matrix toepassen)

  35. Ter info: Toets! • Toets in week 4. • 1,5 uur. • Deel meerkeuze, deel open vragen. • Oefentoets staat vanaf maandag op blackboard

  36. Einde les 2