gener i populasjoner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gener i populasjoner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gener i populasjoner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Gener i populasjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Gener i populasjoner. Thore Egeland vikarierer for Marit H. Solaas Kap. 7 i Thompson&Thompson. dD. dD. dd. Hardy-Weinberg. Frekvenser av alleler og genotyper er konstant fra en generasjon til den neste: dd q 2 dD 2pq DD p 2. Forutsetninger for HW.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gener i populasjoner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gener i populasjoner
Gener i populasjoner
 • Thore Egeland vikarierer for Marit H. Solaas
 • Kap. 7 i Thompson&Thompson
slide2

dD

dD

dd

hardy weinberg
Hardy-Weinberg
 • Frekvenser av alleler og genotyper er konstant fra en generasjon til den neste:
  • dd q2
  • dD 2pq
  • DD p2
forutsetninger for hw
Forutsetninger for HW
 • Tilfeldig partnervalg, stor populasjon.
 • Ingen vesentlig effekt av
  • seleksjon,
  • nye mutasjoner,
  • migrasjon (folkeforflytninger,...), genetisk drift (flaskehalser, 'founder' effekt,...).
betingelsene for hardy weinberg hw
Betingelsene for Hardy-Weinberg (HW)
 • Nær sammenheng med Darwins evolusjonsteori:
  • Dersom det ikke er ytre påvirkninger, skjer ikke endringer i den genetiske sammensetningen i en populasjon.
 • Vi skal diskutere betingelsene, spesielt seleksjon
generelt om seleksjon
Generelt om seleksjon
 • Seleksjon har betydning dersom det påvirker antall avkom som vokser opp og formerer seg.
 • f=fitness
  • f=0 ingen avkom
  • f=1 ingen reduksjon
  • 0≤f≤1
 • Seleksjonskoeffisient s=1-f
sammenheng seleksjon nye mutasjoner
Sammenheng seleksjon, nye mutasjoner
 • Spørsmål: Anta at bare 20% av de affiserte får barn.Hva er f? s?Hva vil vi tro om forekomsten av nye mutasjoner dersom insidensen er konstant?
slide9

Nye mutasjoner må erstatte de 80%

som forsvinner som følge av seleksjon

autosomale resessive sykdommer
Autosomale resessive sykdommer
 • Seleksjon (presiser! ) har liten effekt.
 • Hvorfor?
hw argument
HW argument
 • Anta at 1/10000 er syke.
 • Da er q2=1/10000 slik at q=1/100.
 • Bærersannsynligheten er 2pq=0.02.
 • Andelene muterte alleler i syke
 • Seleksjon berører bare 2% av allelene.
heterozygot fordel
Heterozygot fordel
 • Hvorfor så mange bærere?
 • Eller: Hvorfor opprettholdes en høy frekvens av et skadelig allel?
slide14

Genetisk teori i praksis --

et oppgavebasert kurs for medisinske genetikere

Oppgave 1

Cystisk fibrose (CF) er en autosomal recessiv tilstand som forekommer hos ca

1:3600 personer i en gitt befolkning.

a. Hvilken bærerfrekvens venter du å finne?

b. En mor som har et barn med CF, får ny partner. Mor og den

nye partner er ikke i slekt.

Hva er mors risiko for å få et barn med CF i det nye forhold?

c. Hva vil risikoen være om den nye mannens mor har en

søster som har en sønn med CF?

slide15
Svar
 • Vi skal finne bærerfrekvensen 2pq. Finner først q. Vet at q2=1/3600 så q=1/60 og p=1-q=59/60.Dermed blir 2pq=2(59/60)(1/60)=0.033 (eller 1/30)
 • Se tidligere figur. Skal finne

Kan sløyfes

svar fortsetter
Svar fortsetter

c) Mannen har shet 1/2 for å være bærer;

antar at presis en forelder er dD.

Dermed blir den søkte sannsynlighet (1/2)*(1/2)*(1/2)=1/8