smerte og s r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SMERTE OG SÅR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

SMERTE OG SÅR - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

SMERTE OG SÅR. Jysk Sårforum 18. – 19. mars, 2010. INNHOLD. Hva er smerte? Hva betyr det å ha sårsmerte? Hvordan behandles sårsmerte?. Hva er smerte?. Smerte gjennom historien Egypt århundrer f. Kr.: Onde ånder krøp inn gjennom nese/ører og forårsaket smerte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SMERTE OG SÅR' - urbano


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
smerte og s r

SMERTE OG SÅR

Jysk Sårforum

18. – 19. mars, 2010

innhold
INNHOLD
 • Hva er smerte?
 • Hva betyr det å ha sårsmerte?
 • Hvordan behandles sårsmerte?
hva er smerte
Hva er smerte?

Smerte gjennom historien

 • Egypt århundrer f. Kr.: Onde ånder krøp inn gjennom nese/ører og forårsaket smerte
 • Hellas 4-500 f. Kr.: Smerte er en følelse med senter i hjertet
 • Middelalderen: Smerte og lidelse virket rensende på sjelen og førte til frelse og adgang til paradis
slide4

Descarte 1600 tallet: Fokus på at smerte har forbindelse med nervesystemet

 • 18-1900 tallet: smerteforskning og nye teorier om smerte basert på nervesystemet
 • Melzack & Wall 1965: Portkontroll teorien
slide6

Modulasjon

Sensitisering

Plastisitet i nervesystemet

Nocisepsjon

Sensorisk

Tolking av situasjon

Smerte opplevelse

Farlig?

Amputasjon?

Til å leve med?

Kognitiv

Affektiv

Hindrer meg i jobben?

Fortvilelse

Påvirker mitt forhold til andre mennesker?

Redsel

Håp

Depresjon

Tidligere erfaringer

Mestring

Trygghet

Kontroll

Håpløshet

slide7

Smerte er en ubehagelig sensorisk og

emosjonell opplevelse

forbundet med skade

eller truende vevsskade,

eller beskrevet som slik vevsskade

IASP, 1994

slide8

Smerte er det pasienten sier det er,

og eksisterer når pasienten sier at

det eksistererMcCaffery, 2003

er det smertefullt ha s r
ER DET SMERTEFULLT Å HA SÅR?

Over 80% av sår er smertefulle

●Opp til 38% har mild smerte

●9 – 50% har moderat smerte

●10 – 64% har sterk smerte(Herber, 2008)

”Assume that all wounds are painful”

(WUWHS, 2004; NPUAP)

ven se leggs r
venøse leggsår
 • 77-80 % har smerter
 • 50% sier de har smerter av moderat til sterk intensitet
 • Smertene kjennes ut som en gnagende verk
 • Smertene blir bedre ved å heve benet
 • Smertene blir verre ved aktivitet

(Herber, 2008; Woo, 2008; Worley, 2007)

arterielle leggs r
Arterielle leggsår
 • Opp til 80% har smerte
 • Smertene kjennes stikkende ut
 • Smertene blir bedre av å senke benet
 • Smertene er verre om natten
 • Hvilesmerte er tegn på alvorlig arteriell sykdom

(Herber, 2008; Woo, 2008; Palao i Demenech, 2008)

diabetes fots r
Diabetes fotsår
 • Det er paradoksalt at disse pasientene skal ha vondt, men det har de altså:
 • 64 - 75% har smerte
 • Smerten er som regel moderat til sterk i intensitet
 • Smerten kjennes brennende og stikkende ut
 • Smertene er verst om natten og ved gange og ved å stå

(Ribu, 2006; Bengtson, 2008)

trykks r
Trykksår
 • Opp til 88% har smerte
 • Smertene er moderate i intensitet
 • Smertene kjennes brennende ut
 • Smertene forverres ved bandasjeskift og sårbehandling
ulike typer s rsmerte
Ulike typer sårsmerte

Det kan være mange årsaker til sårsmerte:

 • Vevsskade
 • Inflammasjon
 • Infeksjon
 • Ischemi
 • Polynevropati
 • Sensitivisering i nervesystemet
akutt og kronisk smerte
Akutt og kronisk smerte
 • Akutt smerte (varighet < 3 mnd)
 • Kronisk smerte (varighet > 3 mnd)

Pasienter med sår opplever ofte både kronisk vedvarende smerte i tillegg til akutt smerte relatert til sårbehandling eller forverring av sår

nociceptiv inflammatorisk og nevropatisk smerte
Nociceptiv, inflammatorisk og nevropatisk smerte

Nociceptiv

 • En ”normal” smerte forårsaket av vevsskade
 • Smertestimuli matcher smerteopplevelse

Inflammatorisk

 • Forårsaket av vevsskade med inflammasjon
 • Smerteopplevelse sterkere enn forventet (Sensitivisering: hyperalgesi)
slide17

Nevropatisk

 • Forårsaket av skade på nerve/nervesystemet
 • Smerteopplevelse sterkere enn forventet

(Sensitisering: alodyni)

 • ”Unormal” smerteopplevelse (prikking, stikking, nummenhet, brenndende følelse, m.m)

Pasienter med sår kan ha nociseptive, inflammatorisk, og/eller nevropatisk smerte

sensitivisering
Sensitivisering

Hyperalgesi

 • Ved inflammasjon og infeksjon
 • Et stimuli føles mer smertefullt enn det normalt ville gjort

Allodyni

 • Ved skade på nerve og nevropati
 • Et stimuli som i utgangspunktet ikke fører til smerte oppleves som smertefullt

Pasienter med sår kan ha allodyni og/eller hyperalgesi i selve såret, sårkant, og i huden rundt såret

ulike typer s rsmerte1
Ulike typer sårsmerte
 • Bakgrunnssmerte
  • Relatert til selve såret, smerte i hvile, smerte ved ingen manipulering/aktivitet
 • Aktivitetsrelatert smerte
  • Relatert til aktivitet (gå, stå, bandasjen glir)
 • Prosedyre smerte
  • Relatert til sårskift
 • Operasjonell smerte
  • Relatert til invasive prosedyrer
hva betyr det ha s rsmerte
Hva betyr det å ha sårsmerte?

Sårsmerte påvirker pasientenes livskvalitet negativt:

 • Lidelse
 • Redusert funksjon (søvn, fysisk aktivitet)
 • Forringet sosialt liv (holder kontakt med familien, går sjeldnere ut)

(Herber, 2009; Palao i Demenech, 2008)

Painwas the worst aspect of having and ulcer

(Herber, 2007)

slide21

'I've had shooting pains so strong that I'd almost describe it as having a knife or an axe in the ulcer. I've had pains that were so intense that I've cried out loud and startled my family. I've had pains like cramps that have gone through the whole of the leg.'

(54-year-old man venous leg ulcer,

8 months ulcer duration)

(Flanagan, 2006 – Dansk studie)

slide22

Kan smerte ha en negativ innvirkning på sårtilhelingen?

Smerte psykisk stress:

 • Økt adrenalinproduksjon – redusert blodtilførsel – redusert O2/næringsstoffer
 • Økt cortisolproduksjon – dysregulering av immunsystem
   • Færre cytokiner for sårtilhelign
   • Større risiko for infeksjon
slide23

Sårsmerte kan føre til at såret ikke blir optimalt behandlet

 • Redusert compliance (kompresjonsbandasje)
 • Rensing av sår
 • Debridering
hvordan behandle s rsmerte
HVORDAN BEHANDLE SÅRSMERTE?

For å kunne behandle smerte må du først gjøre en vurdering av smerten!

Målet med smertevurderinger å reduseresmerten

og

skapeoptimaltgrunnlag for sårtilheling

(WUWHS, 2004)

slide25

Smertevurderingsprinsipper:

 • Smerte er en multidimensjonal og subjektive opplevelse
 • Smerte er det pasienten sier at det er
slide26

Ulike aspekter av smerte kan vurderes:

 • Smerteintensitet
 • Smertelokalisasjon
 • Årsak til smerten
 • Sårsmerte type
 • Konsekvenser av smerten
smerteintensitet
Smerteintensitet

Hvor sterk er smerten?

 • Gir oss en ide om smertens alvorlighetsgrad
 • Hva slags type smertestillende medikament pasienten bør få
 • Effekt av smertebehandling
0 10 nrs
0 – 10 NRS

”Hvor sterk smerte har du nå på en skala fra 0 til 10 – hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte?”

slide29
0 – 10 NRS: Numerisk Rangerings Skala

1-3: svak smerte

3 – 6/7: moderat smerte

7 – 10 sterk smerte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen smerte

Verst tenkelige smerte

slide30
Smerte intensitet hos pasienter med sår bør vurderes kontinuerlig:
 • I forbindelse med sårskift og behandling av sår:
  • Før
  • Underveis
  • Etter
 • I forhold til pasientens dagligliv
  • Kontinuerlig eller i perioder av døgnet
  • I forbindelse med fysisk aktivitet, søvn etc.

(WUWHS 2004)

behandling av s rsmerte
Behandling av sårsmerte
 • Behandle den underliggende årsaken til såret – dermed vil såret gro og smertene forsvinne

Dette er ofte ikke tilstrekkelig …

Behandle den underliggende årsaken til såret – og behandle smerten med:

- Optimale bandasjevalg

- Ut i fra riktige sårskiftsprinsipper

- Smertestillende medikamenter

prinsipper for god s rbehandling
Prinsipper for god sårbehandling

Er også god smertebehandling:

 • Unngå å skape mer skade enn nødvendig

(ikke riv av bandasje, behandle såret nennsomt)

 • Unngå å la såret ligge for lenge utildekt (uttørking og nedkjøling)
 • Sørg for at bandasjen sitter godt

(bandasjen skal ikke bevege seg ved aktivitet)

smertestillende lokalt
Smertestillende lokalt
 • Morfin (gel, spray, i intrasite gel)
 • Lokal anestesi (lidocain, Emla krem)
 • Ibuprofen bandasje

Brukes sammen med per os analgetika

(WUWHS, 2004)

OBS: vi kjenner ikke i stor grad til hvilken innvirkning disse medikamentene har på sårtilheling (Reduserer tilheling? Øker infeksjonsfare?)

smertestillende per os
Smertestillende per os

Codein

Ikke-opioider

Paracetamol, NSAIDs

Svake opioider

Sterke opioider

Morfin, fentanyl

buprenorfin

Tilleggs analgetika

Tricycliskeantidepressiva

Antiepileptika

slide35

Man velger type smertestillende etter type smerte:

 • Intensitet (svak, moderat, sterk)
 • Nociceptive, inflammatorisk, nevropatisk
 • Kontinuerlig eller intermitterende
 • Akutt eller kronisk
slide36

STERK SMERTE

Sterke opioider

Ikke-opioider

Tilleggsanalgetika

MODERAT SMERTE

Svake opioider

Ikke-opioider

Tilleggs analgetika

SVAK SMERTE

Ikke-opioider

Tilleggsanalgetika

WHO analgesic ladder

med opioid behandling
+/– med opioid behandling
 • Bivirkninger:
  • Svimmelhet og kvalme: de første 3-7 dager (sjeldent at disse varer over lang tid)
  • Tretthet, ukonsentrerthet, obstipasjon
 • Toleranseutvikling?
 • Redusert sårtilheling
  • Nedsatt immunforsvar og økt infeksjonsfare
  • Redusert cytokinfunksjon?
slide38

Ingen opioidbivirkninger

Ikke påvirket immunforsvar

Ikke påvirket cytokinfunksjon

Mer smerte

Dårligere livskvalitet

Mer psykisk stress …

Mindre smerte

Bedre livskvalitet

Mindre stress – bedre tilheling

Opioid bivirkninger

administreringsprinsipper
Administreringsprinsipper
 • Bakgrunnssmerte (kontinuerlig, vedvarende)

Fast dosering eller langtidsvirkende

 • Aktivitet/prosedyre/operasjonssmerte

(akutt, sterk, varer en kortere periode)

Ved behov dosering, korttidsvirkende, rask effekt

 • Unngå ”end-of-dosefailure”

Gi smertestillende ofte nok

Ikke vent med ny dosering til siste dose effekt er gått ut

slide40

Prosedyre relatert smerte

Gi smertestillende minst 1-1.5 time før smertefull prosedyre

Hvis pasienten har smerte underveis i prosedyren, stopp opp og gi mer smertestillende

Ikke vent for lenge med å gi ny dose

Vurder om pasienten trenger å ta smertestillende etter prosedyren

oppsummering
Oppsummering
 • Smerte er en subjektiv, multidimensjonal opplevelse
 • Rundt 80% av pasienter med sår opplever smerte
 • Smerte har en negativ innvirkning på pasientens livskvalitet, sårtilheling, sårbehandling
 • Vurder alltid smerteintensitet
 • Sårsmerte behandles med god sårbehandling, og lokal- og systemvirkende medikamenter
slide43
Ongoing assessment:
 • Assess pain at EACH dressing change
 • Use the same assessment tool
 • Document the pain rating
 • Notice changes in pain ratings

Review assessment:

 • Evaluation of the documented pain assessment

(WUWHS, 2004)