slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstruktivisme: Komparationer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstruktivisme: Komparationer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Konstruktivisme: Komparationer - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konstruktivisme: Komparationer' - urbano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Peter Nedergaard:Komparative analyser og eksperimenter – konstruktivistisk setDagsorden:1) Kritik af naturalisternes komparative analyser2) Forskellen mellem naturalister og konstruktivister m.h.t. komparative analyser (komparationer/sammenligninger)3) Komparative analyser ifølge konstruktivisterne4) Eksperimenter ifølge konstruktivister og naturalister5) Er rational choice-teorien konstruktivistisk funderet?

konstruktivisme komparationer
Konstruktivisme: Komparationer
 • Både naturalister og konstruktivister bruger sammenligninger.
 • Konstruktivister har normalt et mere afslappet og common sense-forhold hertil.

Kritik af naturalisternes sammenligninger:

AlasdairMacIntyre: Kritik af Almond og Verbas The CivicCulture

- sammenligner begrebet ”stolthed” (pride)

- betyder det overhovedet det samme i forskellige lande

- hvis nej: kan man så bruge det i sammenligninger mellem lande?

konstruktivisme komparationer1
Konstruktivisme: Komparationer

Kritik af naturalisternes sammenligninger:

Varsom med at sammenligne fænomener på tværs af tid og sted.

Omvendt er sammenligninger mulige og rigtige, selv om de sammenlignede fænomener ikke ligner hinanden.

tre forskelle m h t sammenligninger hos naturalister og konstruktivister
Tre forskelle m.h.t. sammenligninger hos naturalister og konstruktivister:
 • Spørgsmålet om generalisering:
 • Vil vi bidrage til at skabe/ teste teorier og modeller (naturalister) – eller vil vi snarere fokusere på begreber, temaerosv. via historisering (konstruktivister).
 • Klassisk eksempel: Foucaults historiske studier: hvordan er fængselsvæsenet blevet praktiseret i forskellige tidsepoker.
 • Han anvender forskellige tilgange/perspektiver.
 • Fremhæver det partikulære i en undersøgelse.
tre forskelle m h t sammenligninger hos naturalister og konstruktivister1
Tre forskelle m.h.t. sammenligninger hos naturalister og konstruktivister:
 • 2. Spørgsmålet om case-udvælgelse:
 • Naturalister: Forsøger at vælge cases m.h.p. at udforske variationen f.s.v.a. den afhængige variabel.
 • Fx hypotese: Demokrati i lande = velstand i lande (så mange forskellige typer af lande som muligt).
 • I den forbindelse er det afgørende vigtigt at undgå selektionsbias.
tre forskelle m h t sammenligninger hos naturalister og konstruktivister2
Tre forskelle m.h.t. sammenligninger hos naturalister og konstruktivister:
 • 2. Spørgsmålet om case-udvælgelse - fortsat:
 • Konstruktivister: Selektionsbias er et langt mindre problem end for naturalister.
 • Årsag: Konstruktivister udvælger ikke cases på baggrund af større teoretiske eller metodologiske designs.
 • Det partikulære design vælges på bekostning af det generelle. Den enkelte historie er i fokus.
tre forskelle m h t sammenligninger hos naturalister og konstruktivister3
Tre forskelle m.h.t. sammenligninger hos naturalister og konstruktivister:
 • 3. Datas natur:
 • Naturalister: Så vidt muligt kvantificering, overvejelser om kildeværdi, muligt at gentage undersøgelser.
 • Konstruktivister: Dette er ikke nok.
 • Der skal et bredere spektrum af data og evidens til.
 • Undersøgelsesmetoder omfatter også intuition, subjektive informationer, forestillede eksempler osv.
hvordan kan sammenligninger konstrueres if lge konstruktivisterne
Hvordan kan sammenligninger konstrueres ifølge konstruktivisterne?
 • Udfordre gamle teorier og konstruere nye:
 • Bevidst ustrukturerede sammenligninger m.h.p. udfordring af eksisterende hypoteser.
 • Skabe nye teoretiske rammer for samfundsvidenskaben.
 • Bloch: Grove sammenligninger – fx enclosure-bevægelsen – findes den også i Frankrig?
 • Foucault: Implicitte sammenligninger over tid.
 • Lægge vægt på kompleksiteten/ fantasien i videnskaben.
hvordan kan sammenligninger konstrueres if lge konstruktivisterne1
Hvordan kan sammenligninger konstrueres ifølge konstruktivisterne?
 • 2. Hermeneutisk forståelse:
 • Hermeneutisk/ dialektisk forståelse går ud på at sammenstille det partikulære med det generelle, det lokale med det fjerne osv.
 • Hoppe frem og tilbage mellem helheden og delene.
 • Finde i det små, hvad der kendetegner det store.
 • = implicit sammenligning
 • Konstruktivister bruger sammenligninger til at fortolke partikulære begivenheder i forhold til det bredere perspektiv.
hermeneutiske studier i praksis indeb rer ofte to niveauer
Hermeneutiske studier i praksis indebærer ofte to niveauer:

Sammenligning af partikulære begivenheder med generelle former/ normer.

Sammenligninger er nødvendige for at bestemme naturen af disse generelle former/normer.

Hvilke særlige karakteristika har denne form/norm?

Fx: Kommunalt selvstyre = dansk demokrati = nordisk decentralistisk demokratimodel?

fortolkende eksperimenter
Fortolkende eksperimenter
 • Naturalister: Eksperimenter går via manipulation af den empiriske kontekst
 • Konstruktivister: Eksperimenter er tankeeksperimenter = skabe og forstille sig alternative verdener
tankeeksperimenter
Tankeeksperimenter
 • Tankeeksperimenter
 • Eksempler:
 • Helge Ingstadforestillede sig via et kvalificeret gæt/ en forestilling fra Grønland, hvordan vikingerne kunne være være kommet til Amerika: L’AnseauxMeadows i 985 (Vinland i sagaerne).
 • Hvorfor uddøde maya-civilisationen? Svar af Richarson B. Gill: Tørke. Kendte det hjemme fra Texas.
sociale tankeeksperimenter
Sociale tankeeksperimenter
 • Velkendt fra politisk teori:
 • Platon: Idealsamfundet i staten var en tankekonstruktion m.h.p. at sammenligne med det reelt eksisterende athenske samfund.
 • Hobbes: Naturtilstanden er ”solitary, poor, nasty, brutish and short”. Det var et tankeeksperiment for at legitimere staten med kongen i toppen.
 • Rousseau: Mennesket er af naturen en ædel vild, men samfundet korrumperer mennesket. Tankeeksperimentet med henblik på reformer af nutidssamfundet – bl.a. en mere fri børneopdragelse, politisk struktur (små bysamfund) osv.
rational choice teorien
Rational choice-teorien
 • Rational choice-teorien er statskundskabens enfant terrible:
 • Basis for den er en række aktiomer/ tankeeksperimenter om bl.a.
 • rationalitet,
 • egeninteresse,
 • mere eller mindre fuldstændig information,
 • metodologisk individualisme osv.
rational choice teorien1
Rational choice-teorien

Målet er at forklare komplekse kollektive handlingsmønstre via disse simple antagelser.

= tankekonstruktioner

Hviler rational choice-teorien på et konstruktivistisk grundlag?