g y gyszert r l tes t si k rd sek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G yógyszertár-létesítési kérdések PowerPoint Presentation
Download Presentation
G yógyszertár-létesítési kérdések

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

G yógyszertár-létesítési kérdések - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

G yógyszertár-létesítési kérdések. 1. Gyógyszerellátás, lakossági gyógyszerellátás. ELŐSZÖR:. Ahogyan a Gyógyszertörvény szabályozza. 2. Gyógyszerellátás. A következő tevékenységek összessége: gyártás és patikai előállítás forgalmazás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'G yógyszertár-létesítési kérdések' - urbano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gy gyszerell t s lakoss gi gy gyszerell t s
Gyógyszerellátás, lakossági gyógyszerellátás

ELŐSZÖR:

Ahogyan a Gyógyszertörvény szabályozza

2

gy gyszerell t s
Gyógyszerellátás
 • A következő tevékenységek összessége:
 • gyártás és patikai előállítás
 • forgalmazás

amelyek eredményeként a gyógyszer a közvetlen felhasználóhoz beteg, orvos, kórház eljut

3

lakoss gi gy gyszerell t s
Lakossági gyógyszerellátás
 • Közforgalmú, fiók-, kézi- és intézeti gyógyszertár által végzett szakellátó tevékenység

amelynek során

 • az egészségügyi szolgáltató a gyógyszert és az alkalmazásával összefüggő szakmai információt a betegek részére közvetlenül biztosítja

4

honnan vehet gy gyszert r gy gyszert
Honnan vehet gyógyszertár gyógyszert?
 • Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultjától
 • Mástól (pl. másik gyógyszertártól) nem! (Kivétel: egyes magisztrális készítmények – szerződés alapján, lásd később)
 • Igény esetén minden gyógyszert be kell szereznie. Ha nem tudja azonnal kiadni, tájékoztatni kell a beszerzés legkorábbi időpontjáról

5

hogyan juthat a j r beteg gy gyszerhez
Hogyan juthat a járóbeteg gyógyszerhez?
 • Gyógyszertárból
 • Ha jogszabály lehetővé teszi: mástól is
  • egyes vény nélkül kapható szerek: erre engedélyt kapott üzletekből
  • csak orvosi oxigént és CAPD oldatot vihet beteghez gyógyszer-nagykereskedő
 • Internetről vény nélkül kiadható gyógyszert*
 • Csomagküldés révén*

*csak gyógyszertár végezhet ilyet!

(ezt a gyógyszerek rendeléséről szóló miniszteri rendelet állapítja meg)

6

mi a gy gyszert r
Mi a gyógyszertár

“A gyógyszertár a gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató (ideértve a gyógyszer-kiskereskedelmet is) tevékenységet végző egészségügyi intézmény”

 • azaz: csak másodlagosan “magánvállalkozás”

7

a gy gyszert rak fajt i
A gyógyszertárak fajtái
 • közforgalmú
 • fiók
 • kézi
 • intézeti (ezzel később foglalkozunk)

8

a gy gyszert rak tov bbi szab lyoz sa
A gyógyszertárak további szabályozása
 • A „gyógyszer-gazdaságossági” törvényben külön fejezet (létesítési kérdések)
 • egészségügyi miniszteri rendelet (a működésről, lásd később)

9

k zforgalm gy gyszert r
Közforgalmú gyógyszertár

Elsődlegesen a beteg teljeskörű és közvetlen gyógyszerellátását végző intézmény

Fiókgyógyszertár

A közforgalmú része, de azzal nem azonos településen működik. Közforgalmú gyógyszertár telephelye!

10

k zi gy gyszert r
Kézi gyógyszertár

háziorvos és házi gyermekorvos gyógyító munkájának segítésére, a gyógyszerek meghatározott körét tartalmazza

Nem azonos az orvosi táska gyógyszerkészletével!

11

j defin ci
Új definíció
 • Személyes gyógyszertár-működtetési (személyi) jog: megfelelő gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, közforgalmú gyógyszertár (ide nem értve intézeti gyógyszertár lakossági gyógyszerellátást végző részlegét) vezetésére jogosító engedély, az ÁNTSZ OTH adja
 • Az adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére jogosít

12

a szem lyi jog felt telei
A személyi jog feltételei
 • Gyógyszerész a diploma megszerzése után EGT-tagállamban közforgalmú, fiók, vagy intézeti gyógyszertárban (figyelembe vehető nem-EGT-tagállam is)
 • 5 éves gyakorlatot szerzett
 • 2 év, ha legalább 3 év gyakorlata van az alábbi helyeken, s ez nem 3 évnél régebben volt:
  • a gyógyszerészettel összefüggő
   • tudományos, oktatási terület
   • közigazgatás
  • gyógyszergyártás, -kereskedelem
  • nem-EGT-tagállami gyógyszertárban
 • 1 év, ha
  • >10 év szakmai gyakorlat és
  • a szakirányú gyakorlat

szakirányú gyakorlat

szem lyi jog
Személyi jog
 • Nem engedélyezhető, ha:
  • visszavonták, 5 évig
  • büntetett előéletű vagy eltiltották a gyógyszerészi foglalkozástól
 • Le lehet mondani a személyi jogról (írásban, az OTH-hoz), de a gyógyszertárnak még 6 hónapig működnie kell (kivéve, ha van másik a településen)
 • Vissza kell vonni a személyi jogot, ha
  • a kérelmező rosszhiszemű volt,
  • már vezet közforgalmú gyógyszertárat és 3 éven belül legalább 2 alkalommal hatósági vezetőt kellett kirendelni
  • ismételt figyelmeztetés ellenére a gyógyszertárat nem személyesen vezeti
  • foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vagy gazdasági bűncselekmény miatt büntetett előéletűvé válik vagy letöltendő szabadságvesztésre ítélik vagy eltiltják a gyógyszerészi hivatás gyakorlásától
  • csődbűncselekmény miatt jogerősen elítélik
  • a személyi jogos vagy más a gyógyszertárban ismételten megsérti az ajándékozási szabályokat
szem lyi jog visszavon sa folytat s
Személyi jog visszavonása, folytatás
 • Személyi jog visszavonása után a működése engedélyt is vissza kell vonni, hacsak a működtető gazdasági társaság 6 hónapon belül nem biztosít személyi jogos gyógyszerészt…
 • …de ha csődbűntett miatt vonják vissza, az az ítélet hatályba lépésének napján életbe lép!
 • Olyan gazdasági társaság részére, amelynek csődbűntett miatt elítélt tagja volt, a bűntetett előélet hatálya alatt, illetve 5 évig, létesítési és működési engedély nem adható
szem lyi jog folyt
Személyi jog (folyt.)
 • Megszűnik a személyi jog
  • lemondás
  • halál
  • visszavonták
 • Ha lemondás vagy halál miatt, akkor a feltételeknek megfelelő házastárs, leszármazott, felmenő – kérelem esetén – lesz a személyi jogos
  • ha több ilyen van, megegyezésükről a lemondást/halált követő 45 napon belül megállapodást nyújtanak be az OTH-hoz
  • ha házastárs vagy gyermek nem felel meg a személyi jog feltételeinek, de gyógyszerész vagy gyógyszerész egyetemi hallgató, úgy a gyógyszertár felelős vezetővel működhet az alkalmassá válásig
 • A személyi jog átruházható a feltételeknek megfelelő más gyógyszerésznek az OTH engedélyével és a gyógyszertárat működtető GT jóváhagyásával – ekkor a szakigazgatási szerv módosítja a működési engedélyt
gy gyszert r m k d s nek enged lyez se
Gyógyszertár működésének engedélyezése

Szükséges:

 • létesítési engedély
 • működési engedély
 • közforgalmú gyógyszertár:
  • személyi joggal rendelkező gyógyszerész
  • felelősségbiztosítás
j gy gyszert r
Új gyógyszertár
 • Ha nem közforgalmú: a kérelem beérkezését követően 60 napon belül döntés a létesítésről
 • A kérelem:
  • a gyógyszertár típusa
  • működési helyének pontos címe
  • megnyitásának tervezett időpontja
  • műszaki tervdokumentáció
  • fiókgyógyszertár esetén
   • egész évben vagy adott idényben
   • épületben vagy mozgó egységként
k zforgalm gy gyszert r l tes t se
Közforgalmú gyógyszertár létesítése

Új közforgalmú gyógyszertár országos pályázat alapján létesíthető

A pályázatot az OTH írja ki, ha

 • a településen nem működik közforgalmú gyógyszertár
 • már működik, de
  • a tervezett új gyógyszertárral együtt egy közforgalmú gyógyszertárra átlagosan
   • 4000 lakos jut, ha a település lélekszáma >50.000,
   • 4500 lakos jut ha a település lélekszáma <50.000
  • és a meglévő és a tervezett új gyógyszertárak bejárata között
   • legalább 250 m, ha a település lélekszáma >50.000,
   • legalább 300 m, ha a település lélekszáma <50.000
k zforgalm gy gyszert r l tes t se1
Közforgalmú gyógyszertár létesítése

A pályázatot az OTH

 • a települési Önkormányzat kezdeményezésére vagy
 • hivatalból írja ki (ehhez fél évenként felülvizsgálja, fennállnak-e az előző feltételek)
 • Ez után
  • 60 napon belül, közzéteszi a Minisztérium hivatalos Közlönyében és saját honlapján
  • legalább 30 napot hagy a benyújtásra
  • majd 60 napon belül elbírálja
  • majd a létesítést határozatban engedélyezi

(ha eredménytelen: csak 1 hónapon túl lehet újra kiírni)

k zforgalm gy gyszert rak
(közforgalmú gyógyszertárak)

A pályázati kiírás:

 • az új gyógyszertár helye (település/rész, kerület)
 • megnyitásának legkésőbbi időpontja
 • a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás
 • speciális elvárásokat (vagyoni biztosíték, többletszolgáltatások elvárása)
 • a gyógyszertár tervdokumentációja, egyéb dokumentumok
 • nyilatkozat, hogy a pályázó megfelel a személyi jog feltételeinek, s erre vonatkozó kérelmét a létesítési engedély kézhez vétele után 5 napon belül benyújtja
 • gazdasági társaság esetén annak adatai, ha még nem alakult meg, bejegyzését a létesítési engedély kézhez vételétől számolt 15 napon belül kezdeményezik, s a személyi jogos gyógyszerész plusz a többi dolgozó gyógyszerész együttes tulajdonhányada >50%,
 • az épület tulajdoni lapja, a tulajdonos adatai,
 • nyilatkozat, hogy ő (és az ingatlan tulajdonosa) adott esetben hozzájárul hatósági vezető kirendeléséhez
a k zforgalm gy gyszert r p ly zat nyertese t bb eset n
A közforgalmú gyógyszertár-pályázat nyertese (több esetén):
 • fiókgyógyszertár működtetését is vállalja,
 • ha egy sem, vagy több is, az, aki az alábbi sorrend szerint vállal
  • 24 órás nyitvatartást
  • folyamatos ügyeletet
  • folyamatos készenlétet
  • legalább 5 éven át a kiíráshoz képest nyújtott nyitvatartást
 • ha így sem lehet dönteni, aki az alábbiak közül – legalább 5 éven át - többet vállal:
  • nem csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök forgalmazását
  • a forgalmazott termék házhoz szállítását
  • betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtását
 • ha így sem lehet dönteni: a legelsőnek beérkezett pályázat
h zhoz sz ll t s
Házhoz szállítás
 • gyógyszert- gyógyászati segédeszközt
 • a megrendelő általi helyre juttat el
 • közvetlen lakossági gyógyszerellátó (=gyógyszertár!) vagy gyógyászati segédeszköz-forgalmazó vállalkozás
 • megbízottja

(szó sincs „2 km-en belül” vagy hasonló megkötő szabályról!)

magyar zat k t gy gyszert r k zti t vols g a
Magyarázat: két gyógyszertár közti távolság, a)

A bejáratok között, közúton mért legkisebb távolság

(Természetesen a közúton szabályosan közlekedve!)

(Bizony előfordult, hogy kollégák 1-2 m-en veszekedtek!)

24

fi kgy gyszert r l tes t se
Fiókgyógyszertár létesítése
 • Olyan településen, ahol nem működik közforgalmú gyógyszertár
 • Épületben vagy mozgó egységként is, állandóan vagy meghatározott időszakra is („szezonális”)
 • Melyik gyógyszertár kaphat engedélyt (=„anyagyógyszertár”):
  • a legközelebbi közforgalmú
  • he nem kívánja, vagy nem felel meg
  • a többi vállalkozó közül a közúton legközelebb eső
 • Egy közforgalmú gyógyszertár = maximum 3 fiók, ebből 1 lehet mozgó
 • A közforgalmú gyógyszertár telephelye
 • Mozgó egység: a létesítési engedély megjelöli az anyagyógyszertár székhelyéhez legközelebb eső ellátható települések körét, ezek összlakossága nem haladhatja meg a 4500 főt
gy gyszert rak ell t si szintje f szab ly
Gyógyszertárak ellátási szintje, főszabály

Ha a településen közforgalmú gyógyszertár működik (létesül), fiókgyógyszertár nem létesíthető (ha működik: vissza kell az engedélyét vonni!)

28

fi kgy gyszert r
Fiókgyógyszertár
 • A fiókgyógyszertár az anya-gyógyszertár telephelye, csak onnan rendelhet gyógyszert)
 • Magisztrális gyógyszert viszont készíthet, ha megvannak a tárgyi feltételek (lásd később)

29

int zeti gy gyszert r l tes t se
Intézeti gyógyszertár létesítése
 • Kérelmezheti:
  • a fekvőbeteg-gyógyintézet
  • annak gyógyszerellátási feladatait ellátója (ha ilyennel az intézet megállapodást kötött)
 • Az intézeti gyógyszertár a fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra és közvetlen lakossági gyógyszerellátás céljából szolgáltathat ki gyógyszert
 • ezt a két feladatot köteles elkülöníteni
k zigy gyszert r l tes t se
Kézigyógyszertár létesítése
 • olyan települése, ahol sem közforgalmú, sem fiókgyógyszertár nem (utóbbi időszakosan sem) működik
 • háziorvos
  • kérelmére,
  • annak személyéhez kötötten
  • az ő tevékenységének földrajzi területére

engedélyezhető (ha ott más gyógyszertár létesül, vissza kell vonni)

 • A gyógyszereket – megállapodás alapján – elsősorban legközelebbi közforgalmú gyógyszertárból lehet beszerezni
 • Csak a nyilvántartásában szereplő beteg részére rendelt gyógyszereket. Ezek (közül a közfinanszírozottak) körét az OEP az orvossal kötött szerződésben korlátozhatja is
ism t gy gyszert rak ell t si szintje f szab ly
Ismét: gyógyszertárak ellátási szintje, főszabály

Ha a településen közforgalmú vagy fiókgyógyszertár működik (létesül), kézigyógyszertár nem létesíthető (ha működött: vissza kell az engedélyét vonni!)

32

m k d si enged ly
Működési engedély
 • Kérni kell a tervezett megnyitás előtt legalább 60 nappal a megyei szakigazgatási szervtől
 • Ezután 30 napon belül döntés
 • A működési engedélyben:
 • működtető neve, székhelye, (képviselője, elérhetősége)
 • a személyi jogos gyógyszerész neve
 • a gyógyszertár neve, címe
 • szolgálati rendje
 • forgalmazási köre
 • fiók- és kézigyógyszertár: az ellátó gyógyszertár neve, címe
 • mozgó egységként működő fiókgyógyszertár: az ellátható települések köre
m k d si enged ly visszavon sa 1
Működési engedély visszavonása, 1

a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, ha ismételten és súlyosan megsértik a

 • gyógyszer beszerzésére/készletben tartására,
 • forgalmazási körre
 • szolgálati rendre
 • gyógyszerkiadásra
 • gyógyszer árára

vonatkozó szakmai szabályokat

34

m k d si enged ly visszavon sa 2
Működési engedély visszavonása, 2

ha

 • 1 éven belül nem nyitja meg
 • 2 éven belül ismételten fel kellett a tevékenységet szabálytalanságok miatt függeszteni

35

a gy gyszert r m k d s nek sz neteltet se
A gyógyszertár működésének szüneteltetése
 • Évente legfeljebb 21 napig
 • Be kell jelenteni az engedélyezőnek (ok, kezedet, várható ideje)
 • Ha előre nem tervezett: azonnal, de legfeljebb a következő munkanapon
k zforgalm gy gyszert r thelyez se
Közforgalmú gyógyszertár áthelyezése
 • A működtető kérheti, ha a bérbeadó hátrányos rendelkezése miatt megszűnik a bérleti jog, vagy az épület megsemmisül
 • De csak az adott település(rész)en belül, s a távolsági feltételnek teljesülni kell
a gy gyszert rak vezet se
A gyógyszertárak vezetése
 • Csak gyógyszerész (a kézigyógyszertár kivételével), aki
  • magyar egyetemen gyógyszerészi diploma (vagy külföldi honosított/egyenértékű/elismerték)
  • ha külföldi állampolgár: igazolja jártasságát a magyar nyelvben
  • szerepel a működési nyilvántartásban
 • Nem lehet gyógyszertár vezetője:
  • cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt áll
  • bíróság jogerősen eltiltott a gyógyszerészi foglalkozástól
 • A közforgalmú gyógyszertárat (kivéve hatósági vagy felelős vezető esetét) a személyi jogos gyógyszerész (köteles) vezet(n)i
a gy gyszert r vezet je
A gyógyszertár vezetője
 • Csak egy gyógyszertárat vezethet (ide nem értve a fiók- vagy a fiókból közforgalmúvá alakult patikát)
 • Más gyógyszertárban vagy gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban nem dolgozhat (ilyennel munkavégzésre irányuló semmilyen jogviszonyban nem lehet)
 • Felelős a szakmai munkáért, ellenőrizhet, utasíthat (ez a fiókgyógyszertárakra is vonatkozik)
felel s vezet
Felelős vezető
 • Ha a személyi jogos adott ideig nem tudja vezetni a gyógyszertárat, felelős vezetőről köteles gondoskodni
 • A felelős vezető
 • <60 napig látja ezt el: feleljen meg a gyógyszertárvezetői feltételeknek + be kell jelenteni a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek
 • >60 napig: feleljen meg a személyi jogos gyógyszerész feltételeinek + a megyei szakigazgatási szerv engedélye kell
jogos tv nyok 1
„Jogosítványok” 1
 • A személyi jogos gyógyszerész írásban rögzíti, minden beosztott személyre
 • Gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens adhat ki.
 • Gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkező személy gyógyszer készítésénél csak gyógyszerész felügyelete és irányítása mellett segédkezhet.
 • Házhozszállítás esetén a gyógyszertár vezetője a felelős a kiszolgáltatás szakszerűségéért és pontosságáért.
t bb gy gyszert rat m k dtet v llalkoz s
Több gyógyszertárat működtető vállalkozás
 • Egy vállalkozás(csoport) legfeljebb 4 közforgalmú gyógyszertárat irányíthat
 • 20.000 lakos alatti település gyógyszertárai esetében ez maximum 3 lehet
k zforgalm gy gyszert r s gt
Közforgalmú gyógyszertár és GT

Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság

 • a gyógyszertár szakmai vezetését, a szakellátási feladatokat ellátó személyeket gyógyszerellátással kapcsolatos kérdésekben (kiadás, eltartás, betegtájékoztatás) nem utasíthatja
 • legfőbb szerve (pl. közgyűlés) ilyen kérdésekben (ide értve a termékkör kialakítását is) döntést csak a személyi jogos igenlő szavazata esetén hozhat.
 • Ilyen kérdésekben az ügyvezető = a személyi jogos

Ezekkel ellentétes döntés, megállapodás: semmis!

k zforgalm gy gyszert r s gt1
Közforgalmú gyógyszertár és GT

GT akkor működtetheti, ha

 • a személyi jogos gyógyszerész vagy
 • az ő és az ott dolgozó többi gyógyszerész

tulajdoni hányadosa a GT-ben meghaladja az 50%-ot!

 • Ennek 2017. jan. 1-ig kell megfelelni, de
 • az összes gyógyszerész tulajdoni hányada 2014. jan. 1-ig haladja meg a 25%-ot
k zfinansz rozott gy gyszer kiad s ra szerz d tt gy gyszert r
Közfinanszírozott gyógyszer kiadására szerződött gyógyszertár
 • Gyógyszergyár,
 • gyógyszer-nagykereskedő
 • olyan vállalkozás, amely már legalább 4 gyógyszertárat működtet (ilyenben tulajdonnal rendelkezik)
 • olyan GT, amelynek székhelye olyan államban van, ahol nem végez gazdasági tevékenységet vagy nincs társasági adó, vagy az kisebb, mint a nálunk kötelező társasági adó 2/3-a*

sem közvetve, sem közvetlenül nem szerezhet tulajdont ilyen gyógyszertárban!

  • (A 3.-nak – működő ilyen gyógyszertár esetén - 2011. május 31.-ig kell megfelelni)

*off-shore!

k zfinansz rozott gy gyszer kiad s ra szerz d tt gy gyszert r1
Közfinanszírozott gyógyszer kiadására szerződött gyógyszertár
 • Ha támogatott gyógyszer rendelésére jogosult orvosnak ilyenben tulajdona van, az egészségügyi szakigazgatási szerv ellenőrzi, hogy nincs-e olyan megállapodás, ami a betegek hatékony és biztonságos gyógyszerellátását nem veszélyezteti
a gy gyszert rak ellen rz se
A gyógyszertárak ellenőrzése
 • A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladata!
 • Ha a működési feltételek nem biztosítottak: határidővel felfüggeszti
 • Ha a határidőre nem pótolja:visszavonja a működési engedélyt
 • Hiba lehet:
  • a gyógyszerek készletben tartása
  • szolgálati rend betartása
  • gyógyszer kiadása (ára)
  • berendezés, felszerelés, forgalmazói kör
gy gyszerell t si garanci k
Gyógyszerellátási garanciák
 • A (nem kézi) gyógyszertár az officina betegforgalmi részén, ill. (ha van) honlapján tájékoztató rendszert működtet: a helyettesíthető gyógyszerek, segédeszközök árainak összehasonlítása, vény nélküli gyógyszer esetén a szükséges információ
 • Fogyatékos személyek részére a gyógyszer kiadója segítséget nyújt
gy gyszerell t si garanci k1
Gyógyszerellátási garanciák
 • A gyógyszertár köteles készletben tartani a gyógyszerek más jogszabályban meghatározott körét és mennyiségét
 • Az OEP további feltételeket állapíthat meg közfinanszírozott gyógyszerek tartására a szerződésben
 • 14 év alatti személynek gyógyszer nem adható ki (a személyi adatok ellenőrizhetők)
 • (Nem intézeti) Gyógyszertár számára közfinanszírozott gyógyszer ingyen nem adható, szállítható, ajánlható
tb t mogatott gy gyszer ra
Tb-támogatott gyógyszer ára
 • (a támogatási tárgyalások során az OEP elfogadta a közfinanszírozás alapjául szolgáló termelői árat)

A gyógyszer forgalmazója

 • az ebből [a rendeletben meghatározott árrésekkel ]számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabbat nem köthet ki
 • a megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól sem közvetlenül, sem közvetve nem térhet el

azaz: a támogatott gyógyszer ára és térítési díja „annyi”, nem lehet tőle eltérni!

a generikus programban r sztvev gy gyszert rak honor l sa
A generikus programban résztvevő gyógyszertárak honorálása

Közforgalmú gyógyszertár(at működtető vállalkozás) és lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár

 • az E. Alap éves költségvetésében e célra előirányzott keret terhéig

juttatásban részesülhet, amennyiben az orvos által felírt gyógyszert

 • hatóanyag-alapú fix csoport esetén a referencia-gyógyszerrel (ill. ezzel megegyező vagy ennél alacsonyabb napi terápiás költségűvel)
 • ha fix csoport még nem került meghatározásra: ennél alacsonyabb napi terápiás költségűvel

helyettesíti, ha az OGYI a helyettesíthetőséget megállapította

a racion lisan rendel eg szs g gyi szolg ltat k honor l sa
A racionálisan rendelő egészségügyi szolgáltatók honorálása

A területi EP szerv értékeli a szolgáltatókat, hogy szakmailag megfelelően, de egyben az E. Alap számára kedvezően rendelik-e a gyógyszereket

Ha igen, az előzőekhez hasonlóan juttatásban részesítheti ezeket

t mogat s rossz helyen l v gy gyszert raknak
Támogatás „rossz helyen lévő” gyógyszertáraknak
 • a „jól menő” gyógyszertárak (> 10 Mio Ft negyedéves árréstömeg) által befizetett szolidaritási alapból, annak kimerüléséig az állam működési támogatást nyújt (EüM honlap!)
 • Igényelheti az a közforgalmú gyógyszertár:
  • a településen kizárólag ez a közforgalmú gyógyszertár van
  • ennek árréstömege – a hatékony működés mellett sem – éri el a külön jogszabályban megadott mértéket

53

a k l n jogszab ly s a t mogat s felt telei
A „külön jogszabály” és a támogatás feltételei
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. r. a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • A támogatás feltétele: az előző évben a közfinanszírozott gyógyszer (lásd később) forgalmazásából származó árréstömege legfeljebb 12 Mio Ft
 • A támogatás: a szolidaritási díjból befolyt összeget negyedévente egyenlően elosztják a jogosult gyógyszertárak között
ezen fel l m g
Ezen felül még…

…a közforgalmú gyógyszertár indokolt esetben az OEP-től a tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget is kaphat (a részleteket lásd a tb-támogatások elszámolásánál)

hat s gi vezet 1
Hatósági vezető, 1

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hivatalból kirendel hatósági vezetőt, ha a településen csak egy gyógyszertár van, és ott

 • megszűnt a személyi jog,
 • lemondtak a személyi jogról, de a gyógyszertár működtetője 6 hónapon belül nem jelentett be más személyi jogost,
 • a személyi jogos vagy a gyógyszertár vezetője nem mondott le, de nem is működteti a gyógyszertárat,
 • a működés szakmai szabályait súlyosan megsértik.

57

hat s gi vezet 2
Hatósági vezető, 2
 • Feleljen meg gyógyszertár vezetésére
 • Működteti a gyógyszertárat
 • A javadalmazása annak a gyógyszertárnak a költsége, ahova kirendelték

58

egy gy gyszert rra jut lakosok sz ma deutsche apotekerzeitung 2008
Egy gyógyszertárra jutó lakosok száma(Deutsche Apotekerzeitung, 2008)

SV

SLO

FI

LU

HU

PR

EST

IT

FR

LIT

BE

CY

59

slide60
Ebből azt hinnénk, hogy jóval több (GR) vagy kevesebb (DK) gyógyszertár is elegendő lehet, nincs szabály… De…

GR: a lakos/patika kiugróan alacsony: szigetek!

DK ugyanez kiugróan magas – ha nem tudjuk, hogy nagyon sok „szatellit” is működik! Ezek gyógyszertárnak asszisztens által működtetett „lerakatai”

60