slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj – - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj – primjena EU zakonodavstva i tehničkih rješenja Zakonodavni okvir iz područja energetske učinkovitosti Igor RAGUZIN, Na č elnik odjela

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Radionica u okviru projekta INTENSE Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj –' - urbana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Radionica u okviru projektaINTENSE

Energetska učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj –

primjena EU zakonodavstva i tehničkih rješenja

Zakonodavni okvir iz područja energetske učinkovitosti

Igor RAGUZIN, Načelnik odjela

Đorđe BALABUŠIĆ, Savjetnik za energetsku učinkovitost

Odjel za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost

MINGORP, Zagreb 12. veljace 2010.

energetska u inkovitost
ENERGETSKA UČINKOVITOST
 • Regulatorni okvir
 • Zgradarstvo EE - EPBD direktiva
 • Označavanje EE kućanskih uređaja direktive
 • Ekodizajn direktive
 • KOGEN direktiva
 • EU direktiva za krajnju en. potrošnju i en. usluge - ESD
 • Energy Star

ENERGETSKA

UČINKOVITOST

 • Ekonomski instrumenti
 • Fond ZOEU
 • državne potpore
 • posebni projekti GEF-UNDP-WB, HBOR
 • Programi,
 • mjere, projekti
 • VRH
 • područna/lokalna samouprava
 • NEP Nacionalni.Energ.Prog.
energetska u inkovitost u hrvatskoj
ENERGETSKA UČINKOVITOST U HRVATSKOJ
 • Hrvatska u pretpristupnom periodu za punopravno članstvo u Europskoj uniji također preuzima obveze iz ciljeva 3 puta 20% do 2020
 • Hrvatska troši otprilike 12% više energije po jedinici BDP-a od prosjeka 27 članica Europske unije
 • Energetska učinkovitost je jedan od strateških ciljeva nacionalne energetske politike Republike Hrvatske
zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji
ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

Na području EnU u Hrvatskoj provedeni su značajni koraci:

 • Program energetske učinkovitosti za RH 2008.-2016.
 • Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost za razdoblje 2008.-2010. godine
 • Nacrt Strategije energetskog razvitka RH

Pregovori o pristupanju RH Europskoj uniji - Zakon o učinkovitom korištenju energije NN152/08 - prijenos zahtjeva Direktive 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD)

zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji1
ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
 • Predmet
  • Programiranje i planiranje poboljšanja EnU na svim razinama
  • Ovlasti za provođenje politike EnU – MINGORP i FZOEU
  • Mjere EnU (posebno energetske usluge i energetski pregledi)
  • Obveze javnog sektora, energetskih subjekata, velikih potrošača i prava potrošača
  • Ne odnosi se na energetske preglede u svrhu izdavanja certifikatazgrada
  • Ne odnosi na EnU u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju energije, prijenos i distribuciju energije
zakon o u inkovitom kori tenju energije u neposrednoj potro nji2
ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
 • Svrha
  • poboljšanje EnU u sektorima neposredne potrošnje energije → instrument ostvarivanja ciljeva energetske politike i politike zaštite okoliša
 • Supsidijarnost
  • Niz područja u koja EnU zadire, tj. koja su uređena drugim zakonima i propisima
 • Definicije
  • Prema EU direktivama (ESD, EPBD, eko-dizajn)
  • Dodatne prema utvrđenim potrebama → dopuna i usklađivanje s postojećim energetskim zakonodavstvom, zakonodavstvom iz područja graditeljstva, komunalnog gospodarstva i dr.
energetska usluga ugovor o ostvarenom u inku i obveza
ENERGETSKA USLUGA, UGOVOR O OSTVARENOM UČINKU I OBVEZA
 • Energetska usluga je nova djelatnost povezana s projektiranjem, građenjem, rekonstrukcijom, održavanjem građevine i/ili upravljanjem te nadzorom nad potrošnjom energij
 • Energetska usluga se obavlja na osnovi ugovora o energetskomučinku, a plaća se na osnovi ostvarenihušteda
 • Ugovor o energetskom učinku je novi tip ugovora koji pripada vrsti ugovora o djelu, a sadrži podatke o:
  • korisniku, izvođaču i eventualno trećoj strani;
  • osnovnoj potrošnji energije građevine;
  • procjeni energetske učinkovitosti;
  • zajamčenim uštedama i verifikaciji ušteda;
  • načinu financiranja i načinu plaćanja.
slide9
PODZAKONSKI AKTI

ZUKE

Pravlinik

o op

ćim uvjetima za

eko

dizajn proizvoda koji koriste

energiju i zahtjevima

za

njihovo stavljanje na tr

ž

i

š

te

i uporabu

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

Pravilnik

o postupku

o postupku

o metodologiji za

o metodologiji za

o izdavanju

o izdavanju

planiranja i kori

planiranja i kori

š

š

tenja

tenja

Pravilnik

Pravilnik

izra

izra

čun i određivanje

?

?

un i odre?ivanje

Pravilnik

ovla

ovla

š

š

tenja za

tenja za

sredstava za

sredstava za

o jedinstvenom

o jedinstvenom

nacionalnog okvirnog

nacionalnog okvirnog

o mjerenju i

Pravilnik

Pravilnik

energetske

energetske

primjenu mjera

primjenu mjera

informacijskom

informacijskom

cilja u

cilja u

š

š

teda energije

teda energije

verifikaciju

o energetskim

o energetskim

preglede

preglede

energetske

energetske

sustavu za

sustavu za

te izradu, ocjenu i

te izradu, ocjenu i

energetskih

pregledima

pregledima

gra?evine

građevine

,

,

u

u

?

č

inkovitosti u

inkovitosti u

energetsku

energetsku

provedbu programa

provedbu programa

u

š

teda

kotla za grijanje i

kotla za grijanje i

učinkovitost

zgradama javnog

zgradama javnog

u

?

inkovitost

energetske

energetske

klimatizacijskog

klimatizacijskog

sektora i javnoj

sektora i javnoj

u

u

?

č

inkovitosti

inkovitosti

sustava

sustava

rasvjeti

rasvjeti

Izmjena i dopuna Pravilnika

Izmjena i dopuna Pravilnika

Pravilnik

Pravilnik

o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih

o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih

o zahtjevima za energetsku u

o zahtjevima za energetsku u

?

č

inkovitost

inkovitost

predspojnih

predspojnih

toplovodnih

toplovodnih

kotlova na teku

kotlova na teku

?

ć

e i plinovito gorivo

e i plinovito gorivo

naprava (

naprava (

prigu

prigu

š

š

nice

nice

)

)

flourescentne

flourescentne

rasvjete

rasvjete

(tehni

(tehni

?

č

ki propisi)

ki propisi)

(tehni

(tehni

?

č

ki propis)

ki propis)

prijenos direktiva 2002 91 ec 2006 32 ez
PRIJENOS DIREKTIVA 2002/91/EC 2006/32/EZ
 • Prijenos zahtjeva Direktive 2002/91/EZ o energetskim svojstvima zgrada, tzv. EPBD direktive, u području redovnih pregleda sustava grijanja i klimatizacije
 • Prijenos zahtjeva Direktive 2005/32/EZ o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda koji koriste energiju i implementacijskih direktiva, tzv. provedbenih mjera
i na kraju krenimo zajedno
I NA KRAJU KRENIMO ZAJEDNO

MALIM KORACIMA PREMA

VELIKIM POSTIGNUĆIMA

hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI

Dodatne informacije:

Tel:01 610-6113;

fax:01 610-9113

www.mingorp.hr

ad