Download
historische steekproef nederlandse bevolking n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historische Steekproef Nederlandse bevolking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historische Steekproef Nederlandse bevolking

Historische Steekproef Nederlandse bevolking

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Historische Steekproef Nederlandse bevolking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historische Steekproef Nederlandse bevolking Symposium Digitalisering Volkstellingen 12 november 2004 CBS, Voorburg

 2. HSN Historische Steekproef Nederlandsebevolking • Wat is de HSN ? • Bronnen en ontwikkeling database • Life courses in context • Overige samenwerkingsprojecten

 3. HSN • Wat is de HSN ? • Database met levensgeschiedenissen • Organisatie binnen onderzoeksafdeling IISG • Opgezet en gestuurd vanuit de wetenschappelijke wereld

 4. HSN Basisbestand HSN Steekproef uit geboorteakten • Volgen levensloop tot overlijden . Bevolkingsregister . Persoonskaarten . Overlijdensakten / Huwelijksakten

 5. Inschrijving bevolkingsregister

 6. Series inschrijvingen bevolkingsregister Ouderlijk gezin On the road kostganger dienstbode knecht Eigen gezin

 7. Chart 1 Research persons by region of birth, period 1883-1922. □ Data collecting in region of birth not yet started ■Data collecting in region of birth not yet completed ■ Data collecting in region of birth completed

 8. Chart 2 Research persons by region of birth, period 1863-1882. □ Data collecting in region of birth not yet started ■Data collecting in region of birth not yet completed ■ Data collecting in region of birth completed

 9. HSN Wat is de HSN ? II Basisbestand • Periode 1991 - 2002 • Periode 2003 - 2007 • Life Courses in Context Software Samenwerkingsprojecten

 10. HSN • Software HSN • Invoer • Beheer - Data / verrijking - Overzicht produktieproces • Output/releases

 11. HSN • Uitbreidingen op HSN-basisbestand • - Oversamplings steekproefpersonen • - binnen familieverband • - regionaal • broers/zussen • 2e en 3e generaties • - Aanvullende bronnen

 12. HSN • Overige archieven • - Kadaster • - Dossiers leger, marine • - Belastingen • - Armenzorg • - Notariële akten etc.

 13. HSN • Resultaten HSN • Twee dissertaties • Drie dissertaties in voorbereiding • Ongeveer 80 publicaties • Ongeveer 150 lezingen, interviews • Ongeveer 25 data-releases

 14. OVF–onderzoek Luc Smits, Piet Jongbloet, Gerard Zielhuis Moeders -> Dochters Rotterdam 1873-1902 -> Vruchtbaarheid

 15. OVF–onderzoek Luc Smits, Piet Jongbloet, Gerard Zielhuis Risico-groepen 1 Geboren voor 20e levensjaar 2 Geboren vlak na eerdere geboorte 3 Geboren lang na eerdere geboorte 4 Geboren na 40e levensjaar

 16. DVI –onderzoek Leo Lucassen Margaret Chotkowski Gerard van der Harst Henk Delger Twee perioden van vestiging in Rotterdam: 1860-1870 en 1920-1930 (Italianen ook Amsterdam) Drie generaties (1860-1870) Twee generaties (1920-1930)

 17. DVI –onderzoek Leo Lucassen Margaret Chotkowski Gerard van der Harst Henk Delger • PIONIER project : • Determinanten Vestigingsproces Immigranten • Italianen • Duitsers • Brabanders& Zeeuwen

 18. ESM –onderzoek Frans van Poppel Internationaal project (George Alter) - Zweden, België, Nederland - Nederland: drie provincies: Utrecht, Zeeland en Friesland

 19. ESM –onderzoek Frans van Poppel • Kindertijd, Beroepsloopbaan, • Huwelijkservaringen --> Sterfte • leeftijd van overlijden, doodsoorzaak • - lengte bij keuring militie

 20. MFZ–onderzoek Hilde Bras • Geografische en Sociale Mobiliteit van Zeeuwse meiden 1860-1920 • n=450 + zusters (n=250) • Noord- en Zuid-Beveland • Schouwen-Duiveland, Tholen

 21. MFZ–onderzoek Hilde Bras

 22. Historical Sample of the Netherlands International Institute for Social History

 23. MNI –onderzoek Ulbe Bosma VERGELIJKING NEDERLANDSE & INDISCHE CARRIÈRES (n = ca. 2 * 400)

 24. MNI –onderzoek Ulbe Bosma • Opzoeken van HSN-onderzoekspersonen • Indische archieven (adresboeken) • Stamboeken militairen, ambtenaren • - Scheepslijsten etc

 25. GBW –onderzoek Jan Kok Testen Hajnal These Doorgeven bezit (testamenten) Kadastrale gegevens

 26. GBW –onderzoek Jan Kok • Internationaal project (Taiwan, Stanford) • 300 Gezinnen in Akersloot • - Bevolkingsregisters • Huwelijksakten • Volgen alle kinderen

 27. RAM –onderzoek Marijke van der Woude

 28. RAM –onderzoek Marijke van der Woude • Rotterdammers geboren 1843-1862 • & 2e generatie siblings • Periode 1860 - 1920 1e generatie • Periode 1880 - 1960 2e generatie