replikace dna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Replikace DNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Replikace DNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Replikace DNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Replikace DNA. DNA replikace (kapitola 10) Replikace chromozómu u bakterií (kapitola 10) Replikace plasmidů (částečně kapitola 25 + 20) Replikace lineárních chromozómů u Eukaryot (kapitola 10) PCR (kapitola 6). Buněčné dělení vs. reprodukce. Jednobuněčný organismus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Replikace DNA' - urania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
replikace dna

Replikace DNA

DNA replikace (kapitola 10)

Replikace chromozómu u bakterií (kapitola 10)

Replikace plasmidů (částečně kapitola 25 + 20)

Replikace lineárních chromozómů u Eukaryot (kapitola 10)

PCR (kapitola 6)

bun n d len vs reprodukce
Buněčné dělení vs. reprodukce

Jednobuněčný organismus

Mnohobuněčný organismus

Buněčné dělení vede k diferenciaci (zvětšení objemu jedince a jeho komplexity)

Reprodukce

asexuální

sexuální (meióza)

 • Buněčné dělení a reprodukce je simultální
   • Prokaryota (baktérie)
   • Eukaryota (Protista)
 • Horizontální přenos genů - přenos DNA bez reprodukce
 • Vertikální přenos genů - z generace na generaci
dna struktura
DNA struktura

fosfodiesterová

kostra

sense

vlákno

antisense

vlákno

báze

malý

žlábek

velký

žlábek

DNA se skládázedvouantiparalelníchřetězcůtvořícívětšinoupravotočivoušroubovici.

Bázejsouuvnitř, fosfo-diesterovákostrazvnějšku.

dna replikace
DNA replikace
 • 50. léta
dna replikace meselson stahl pokus
DNA replikace - Meselson-Stahl pokus
 • 1958
 • „ the most beautiful experiment in biology“
dna replikace1
DNA replikace
 • DNA musí být rozdělena na 2 vlákna (enzymatický komplex replisome)
 • Každé vlákno je replikováno (původní vlákno slouží jako templát)– replikace je semikonzervativní
obecn mechanismus replikace
Obecný mechanismus replikace
 • Počátek replikace (ori)
 • DNA polymeráza (DNAP)
 • Vždy ve směru 5‘  3‘
 • Leading strand vs lagging strand
obecn mechanismus replikace1
Obecný mechanismus replikace
 • DNA polymeráza potřebuje RNA primer
 • Okazakiho fragmenty (1000 – 2000bp)
 • Odstranění primerů exonuklázovou aktivitou DNAP
 • Ligace niků
obecn mechanismus replikace2
Obecný mechanismus replikace
 • Nukleotidy jsou prekurzory pro DNA syntézu
 • dNTPs jsou vytvořeny z NTPs ribonucleotide reduktázou, kromě dUTP
obecn mechanismus replikace3
Obecný mechanismus replikace
 • Polymerizace nukleotidů
obecn mechanismus replikace4
Obecný mechanismus replikace
 • DNA polymeráza (Objevena v roce 1956 A. Kornbergem (E.coli)
  • Syntetizuje ssDNA ve směru 5‘ - 3‘
  • Může mít exonukleázovou aktivitu ve směru 3‘- 5‘
  • Potřebuje primer
  • Neumí rozplétat dvouvlákno
 • DNA polymeráza III – replikační enzym
 • DNA polymeráza I – odstraňuje primery
 • DNA polymeráza II – reparační enzym
dna polymer za iii
DNA polymeráza III
 • Několik podjednotek
  • DnaE (-podjednotka, syntéza)
  • DnaQ (-podjednotka, proof-reading – korekturní aktivita)
  • HolE (-podjednotka, potřebná pro stabilitu)
  • DnaN (-podjednotka)
  • Přídatné podjednotky (, , , , ) – clamp loading complex
dna polymer za iii1
DNA polymeráza III
 • Korekturní aktivita – proofreading activity
 • 1 chybana 109 bází
synt za lagging opo uj c ho se vl kna
Syntéza lagging, opožďujícího se vlákna
 • Okazakiho fragmenty
 • Priming complex – primosom
  • PriA vyváže SSB
  • Naváže se primáza (DnaG)
  • Syntetizuje krátký RNA fragment
synt za lagging opo uj c ho se vl kna1
Syntéza lagging, opožďujícího se vlákna
 • Ukončení syntézy
  • Série fragmentů, které nejsou spojeny
  • 3-krokové spojení daných fragmentů: Ribonukleáza H, DNA polymeráza I a DNA ligáza
topologick probl my p i replikaci dna
Topologické problémy při replikaci DNA
 • Rozpletení dvoušrobovice (800b/s) pomocí helikázy
  • Oba řetezce je nutno oddělit a prootočit (-100 na 1000b)
  • Chromozom nemůže jen tak rotovat
  • Vzniklé napětí je uvolněno topoisomerázami (DNA gyrázou)
   • DNA gyráza zavádí negativní superspiralizace a tím uvolňuje pozitivní superspiralizaci způsobenou helikázou
komplex replika n vidli ky
Komplex replikační vidličky
 • Proteiny, které se účastní replikace
  • DNA gyráza
  • Helikáza
  • Single-strand binding protein
  • DNA polymerase
replikace kruhov molekuly
Replikace kruhové molekuly
 • Baktérie
 • 2 replikační vidličky (-replikace)
 • DNA replikace a buněčné dělení je synchronizováno
 • iniciace replikace v ori (oriC)
  • Iniciační komplex obsahuje 5 proteinů: DnaA, DnaB, DnaC, DNA gyrázu, SSB
  • oriC obsahuje repetice 3x GATCTNTTNTTTTa 4x TTATNCANA
  • Vazba DnaA proteinu
  • Na rozvolněnou DNA se naváže DnaB a DnaC – začátek replikační vidličky
  • Helikáza aktivuje primázu a tím pádem syntézu primeru
replikace kruhov molekuly1
Replikace kruhové molekuly
 • Ukončení replikace – Ter místa
 • Replikace probíha v obou směrech (po směru a proti směru hodinových ručiček)
  • TerC, TerB, TerF
  • TerA, TerD, Ter E
  • Vážou Tus proteiny
  • Jejich delece jsou slučitelné se životem, replikační vidlička je nepotřebuje k ukončení replikace
  • Separace spojených molekul toposiomerázou IV
bun n d len a replikace
Buněčné dělení a replikace
 • Generační čas E. coli od 20-ti minut po několik hodin
 • Replikace chromozómu vždy 40minut
 • Kompletace buněčného dělení 20 minut
replikon
Replikon
 • Jakákoliv DNA či RNA schopna replikace (kruhová s ori, nebo linearní)
  • Genomy virů, viroids
  • Chromozómy - kruhové
  • Chromozómy - lineární (konce musí být chráněné před exonukleázovou aktivitou – smyčky, nebo proteiny)
  • Genomy mitochondrií a chloroplastů
  • Plasmidy – prokaryotické (kruhové a lineární)
  • Plasmidy – eukaryotické (2 u kvasinek)
  • Mitochondrie
  • Plastidy (primární a sekundární)
plasmidy
Plasmidy
 • Kruhové molekuly DNA samostatně se množící
  • Vyjímka jsou lineární plasmidy a RNA plasmidy (zjednodušené RNA viry)
 • Parazitují na buněčném aparátu pro svou replikaci
 • Přinášejí buňce určitou selekční výhodu
 • Nemohou být bez buňky
 • Vyskytují se v různém počtu (obvykle 1-2 plasmidy/chromozóm, ale až 50)
 • Velikost plasmidu je velmi různá
 • Plasmidy mohou nést gen zajišťující resistenci na antibiotikum
 • Kryptické plasmidy (bez očividné funkce)
 • F-plasmidy – specificke pro E.coli a baktérie rodu Shigella a Salmonela
 • P-plasmidy – promiskuitní
 • Transferability vs mobility
 • Některé plasmidy mohou být lineární (z Borrelia a Streptomyces)
line rn plasmidy vyj mka
Lineární plasmidy - vyjímka
 • Nalezeny u některých baktériích a hub
 • Nemají telomery
 • Vlásenková struktura chrání konce DNA u Borrelia (plasmid je velmi důležitý pro virulenci borélií)
 • dsDNA vazebné proteiny chrání konce DNA u Streptomyces
replikace plasmidu
Replikace plasmidu
 • Obousměrná replikace
 • Replikace valivou kružnicí
replikace valivou kru nic je tak pou v na viry
Replikace valivou kružnicí je také používána viry
 • Stejný mechanismus replikace ukazuje na příbuzný vztah mezi plasmidy a viry
mechanismus replikace plasmidu f konjugace
Mechanismus replikace plasmidu F - konjugace
 • Nejstarší známý plasmid (byl náhodou přítomne v izolátu E.coli K12, Stanford, 1928)
 • Nízké copy number, 100kb
 • Konjugativní vlastnosti
  • Tra+ transfer positive plasmidy
  • tra geny (nejméně 30 genů)
  • F+ (donor) and F- (recipient)
  • Bakteriální sex
mechanismus replikace plasmidu f conjugation
Mechanismus replikace plasmidu F - conjugation
 • Replikace valivou kružnicí
 • ssDNA se pohybuje skrz konjugační most do druhé buňky
 • Některé malé plasmidy jsou tra-, ale mob+ (mohou být mobilizovány za přítomnosti Tra+ plasmidu)
p enos chromozom ln dna d ky f plasmidu
Přenos chromozomální DNA díky F-plasmidu
 • Integrace plasmid do chromozomu přes IS místa (insertion sequence)
 • baktérie, které mají F plasmid v chromozómu - Hfr strains
 • Celý chromozóm může být přenesen za 90 minut
 • F plasmid se umí vyštípnout z chromozómu, nese část chromozómu – F‘ plasmid
p enos chromozom ln dna d ky f plasmidu1
Přenos chromozomální DNA díky F-plasmidu
 • Integrace plasmid do chromozomu přes IS místa (insertion sequence)
k ontrola po tu plasmid v bu ce pomoc anti sense rna
Kontrola počtu plasmidů v buňce pomocí anti-sense RNA
 • High copy plasmid regulují svůj počet pomocí limitace startu replikace
 • Low copy plasmid – striktní regulace, replikují se s replikací buňky
 • Regulace studovaná pro plasmid ColE1
 • Iniciace replikace ColE1
  • Syntéze pre-primeru (555bp) – RNA_II
  • Je štípnut ribonukleázou H (volný 3‘-OH)
   • Tento enzyme je specifický pro DNA:RNA
  • DNA polymeráza pokračuje
  • NEBO
  • Syntéza RNA_I – 108bp, váže se na RNA_II
  • Ribunukleáze nemůže štípnout RNA_II
  • DNA polymeráza nemá volný 3‘-OH konecx
  • Replikace nemůže začít
z vislost bu ky na plasmidu
Závislost buňky na plasmidu
 • Buňka přežije pouze v případě, že si udrží plasmid
  • 2 komponenty produkované plasmidem: toxin (více stabilní) and protijed (méně stabilní)
  • Protein-based operon F-plasmidu: CcdA (protijed) a Ccd B (toxin, inhibuje DNA gyrázu)
  • RNA-based systém: protijed je antisense RNA, která neumožňuje translaci toxinu (Hos-killing protein – Hok and Sok antisense RNA)
 • Benefiční plasmidy
  • Resistence na antibiotika
  • Resistence na těžké kovy
  • Resistence vůči UV atd. (Table 20.01)
plasmidy s resistenc na antibiotika
Plasmidy s resistencínaantibiotika
 • R plasmidy
 • Objeveny během 2.svět. války v Japonsku
 • Bacteria Shigella resistentní vůči sulfonamidům
 • R plasmidy jsou transferu schopné
 • Resistentní kmeny baktérií jsou velmi problematické
 • Zákaz používaní lidských antibiotik na prevenci nákazy u zvířat
 • Použití v genovém inženýrství
resistance v i laktam antibiotik m
Resistance vůči -laktam antibiotikům
 • Nejrozšířenější skupina antibiotik (penicilín, ampicilín, cephalosporin)
 • Působí na buněčnou stěnu baktérií
 • Obsahují -laktam kruh
 • Resistence díky enzymu -laktamázy (bla gen)
 • Modifikace antibiotické struktury – více odolná na štěpení enzymem
 • Administrace antibiotika + lactam analogu (clavulanic kyselina), který se váže na enzym
resistence to chloramphenicol
Resistence to chloramphenicol
 • Chloramphenicol, streptomycin a kanamycin
 • Působí na bakteriální translaci (vážou se na 23S rRNA)
 • Resistence:
  • Chromozomální mutace ribosomálních proteinů – nedojde k inhibici pomocí antibiotika, ale sníží se efikace translace
  • Plasmidová – chloramphenicol acetyl transferáza (CAT)
re z istence na aminoglykosidy
Rezistence na aminoglykosidy
 • Streptomycin, kanamycin, neomycin
 • Obvykle 3 cukerné kruhy, z nichž alespoň jeden nese aminokyselinu
 • Vážou se na SSU ribozómu a inhibují translaci
 • Inaktivace jejich aktivit pomocí modifikací (fosforylace, acetylace, adenylace)
 • Resistence: neomycin phosphotransferase (npt gen)
 • Derivát kanamycinu U – Amikacin – jeho acetylace schopný cukerný zbytek je blokován hydroxybutyratovou skupinu – i přes to již došlo k evoluci nové N-Acetyl transferázy, která je schopna acetylovat tuto molekulu
resistence v i tetracyklinu
Resistence vůči tetracyklinu
 • Tetracyklin se váže na 16S rRNA a inhibuje translaci
 • Inhibuje prokaryotickou i eukaryotickou translaci (eukaryota ho aktivně neimportují, spíše naopak, efektivně ho exportují)
 • Resistence:
  • Plasmid R kódující transporter, který umožnuje efektivní export tetracycklinu zpět do prostředí
ti plasmids
Ti plasmids
 • Tumor-inducing (Ti)
 • Přenos mezi baktérií a rostlinou
 • Ti plasmid se nachází v baktérii Agrobacterium
 • Část plasmidu je přenesena do rostlinné buňky pomocí procesu připomínající konjugaci
 • Dojde k začlenění (náhodnému) do chromozómu a k expresi růstových hormonů – nádor a místo pro množení baktérie
ti plasmid
Ti plasmid
 • T oblast plasmidu obsahuje geny pro auxin (zvětšuje objem buňky), cytokin (indukuje replikaci buňky) a opin (zdroj energie pro bakéterii)
  • Ti plasmid může vstoupit také du kvasinkové a savčí buňky (v laboratoři)
 • Použití v genovém inženýrství
  • Arabidopsis thalianna – 27 000 genů přerušeno pomocí Ti plasmidu – inaktivace genu – studium fenotypu
2 plasmid kvasinek
2 plasmid kvasinek
 • Kruhová molekula 6318bp (dsDNA)
 • 50-100 kopií/haploidní genom
 • Nachází se v jádře!, váže histony a formuje nukleozóm
 • Použítí v genovém inženýrství – eukaryotický klonovací vektor
 • Skladba:
  • 2 obrácené repetice (rozdělují plasmid na 2774 a 2346bp)
  • Flp rekombináza (flippase) katalyzuje rekombinace, rozeznáva Frt místo
  • Může dojít k inzercím, či delecím daných segmentů pokud jsou ohraničeny Frt místy
  • Flp/Frt systém je podobný Cre/loxP systému
replikace line rn ch chromoz m telomery
Replikace lineárních chromozómů - telomery
 • Problém při replikace lineárních chromozómů
  • DNA polymeráza potřebuje primer
  • Po odstranění RNA primeru dojde ke zkrácení DNA
  • Buněčné hodiny
  • Telomery
   • OPAKOVANÉ KRÁTKÉ SEKVENCE (20-STOVKY), OBVYKLE 6 BÁZÍ
   • TTAGGG – OBRATLOVCI
   • TELOMERASE – PRODLOUŽÍ KONCE DNA O JEDEN TANDEM
   • PROTEKCE PROTI EXONUKLEAZOVÉ AKTIVITĚ
   • EXTRÉMNĚ KONZERVOVANÉ
replikace line rn ch chromoz m
Replikace lineárních chromozómů
 • Protein primery
  • DNA polymeráza může použít volnou –OH skupinu z proteinu
  • Systém používán některými viry a bakterií rodu Streptomyces (lineární chromozóm)
replikace line rn ch chromoz m1
Replikace lineárních chromozómů
 • Mnoho počátků replikace (10 000 až 100 000 u dělící se somatické buňky)
 • Obousměrná
 • Replikační bublina
 • Synchronizace
  • každý chromozóm je replikován pouze jednou
  • každý počátek prochází iniciací pouze jednou
po tek replikace
Počátek replikace
 • Nejlépe studován u kvasinek
 • ORC komplex (origin recognition complex) se váže na na počátek replikace a spouští řadu reakcí:
  • Cdc6, Cdt1 a ORC a MCM (helicase) = pre-replicative complex (pre-RC)
  • Tento komplex se formuje pouze v G1 fázi
  • Pre-RC je aktivován kinázou S-CDK a aktivuje Sld2 a Sld3
  • Sld2 a Sld3 se váže na Dpb11 a ten přináší cdc45a DNAP 
  • Pre-loading complex, pre-LC
synt za eukaroytick dna
Syntéza eukaroytické DNA
 • Stejný princip jak u baktérií
 • Komplikovanější
 • MCM – minichromosome maintenance
 • DNAP  , , 
  • DNAP  - primase – iniciace replikace, syntetizuje primer, který pak prodlužuje pomocí dNTPs – 20nt – iDNA
  • RPA A – replication protein A – chrání ss
  • RFC – replication factor C – váže se na iDNA, přibírá do komplexu posuvnou svorku (PCNA protein) + 2 DNAP
  • DNAP  - přepisuje opožďující se vlákno
  • DNAP  - přepisuje vedoucí vlákno
  • PCNA protein je trimer
  • Regulatory proteiny – Cdc45, GINS complex – neznámá funkce
  • Primery jsou odstraněny pomocí exonukleázy Fen1 a/nebo Dna2 (rozdíl oproti baktériím)
  • Mezery jsou dosyntetizovány DNAP  a spojeny pomocí DNA ligázy
slide48
PCR
 • Polymerázova řetezcová reakce
  • Umožňuje namnožení DNA z velmi malého množství
slide49
PCR
 • Polymerázova řetezcová reakce
  • Komponenty PCR reakce jsou:
   • PCR primery
   • DNA polymerase (from Thermus aquaticus)
   • dNTPs
   • PCR instrument
slide50
PCR
 • Polymerázová řetězová reakce
  • Cyklus:
   • 90°C – denaturace
   • 50°C – 60°C – nasedání primerů
   • 72°C – elongace
   • 90°C – denaturace

30x

slide51
PCR
 • Polymerázová řetězová reakce
  • 2. cyklus
slide52
PCR
 • Polymerázová řetězová reakce
  • 3. cyklus
slide53
PCR
 • PCR primers
  • Primer design
  • Degenerativní primery
  • Přidání restrikčních míst
inverzn pcr
Inverzní PCR
 • Sekvenování neznáme sekvence kolem známé
 • Štípnutí DNA restrikčním enzymem (nesmí štípat ve známé sekvenci)
 • Vytvoření kruhovité molekuly
 • PCR
 • Sekvence
rt pcr
RT PCR
 • Složitá manipulace s geny obsahující exony
 • mRNA již obsahuje sekvenci, která je translatovatelná
 • Pomocí reverzní transkriptázy (enzym z retrovirů) vytvoření DNA z mRNA
 • Vytvoření jednoho vlákna cDNA – templátová DNA
 • Studium exprese genů
race rapid amplification of cdna ends
RACE – rapid amplification of cDNA ends
 • Celou délku cDNA jednoho genu je občas složité získat
 • Nedostatečné množství cDNA pro další experimenty
 • Na 5‘ konci bývají sekundární struktury
 • RACE generuje kompletní konce 5‘ a 3‘ ve dvou produktech
 • Na rozdíl od RT PCR, primer obsahuje ukotvující sekvenci
directed mutagenesis
Directed mutagenesis
 • Umožňuje změnu sekvence
 • Substitute, delece či inzerce aminokyselin
 • Původní plasmidová DNA izolovaná z baktérií je methylována
 • Nová pomocí PCR vytvořená plasmidová DNA není methylována
 • Restrikce za použití enzymu, který štípe pouze methylovanou sekvenci
 • Transformace pouze nově vytvořeného plasmidu
pojmy kter jsou d le it k zapamatov n
Pojmy, které jsou důležité k zapamatování
 • Horizontální a vertikální přenos genů
 • Replikace
 • Vedoucí a opožďující se vlákno
 • Replikační vidlička
 • Replisom
 • Semi-konzervativní replikace
 • Obousměrná replikace
 • DNA gyráza
 • Topoisomeráza IV
 • DNA polymeráza vs. RNA polymeráza
 • RNA primer vs iDNA
 • SSB proteiny
 • NTP vs dNTP
 •  replikace
 • Primáza
 • Syntéza dNPTs a enzymy účastnící se
 • DNA polymeráza I, II, III
 • DNA polymeráza ,,
 • Proofreading, mismatch
 • Okazakiho fragmenty
 • DNA ligáza
 • Počátek replikace
 • Ter místa, terminus
 • Telomera, telomeráza
 • Eukaryotická replikace vs. Prokaryoticá
 • MCM, PCNA protein, pre-RC a pre-LC komplexy
 • Plasmid
 • Copy number
 • Replikace valivou kružnicí
 • Mobilita vs transferabilita
 • Antibiotika a resistence
 • CoEl plasmid
 • R plasmid
 • Ti plasmid
 • 2 plasmid
 • Flipáza a frt místo
 • PCR
 • RT PCR
 • RACE
 • Inverzní PCR
 • mutageneze