udviklingen i pesticiders belastning af milj et i perioden 1986 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006. Kim Gustavson, DHI kig@dhigroup.com. Formål. At kvantificere pesticiders belastning af miljø og natur i perioden 1986-2006. Belastning af miljø og natur. Belastningstal for vandlevende organismer (fisk, dafnier, alger)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udviklingen i pesticiders belastning af milj et i perioden 1986 2006

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006

Kim Gustavson, DHI

kig@dhigroup.com

form l
Formål
 • At kvantificere pesticiders belastning af miljø og natur i perioden 1986-2006
belastning af milj og natur
Belastning af miljø og natur
 • Belastningstal for
  • vandlevende organismer (fisk, dafnier, alger)
  • landlevende organismer (bier, regnorme, fugle og pattedyr)
 • Forbrug af pesticider med potentielt hormonforstyrrende og kræftfremkaldende egenskaber
 • Forbruget af pesticider med risiko for udvaskning til grundvandet
belastningstal
Belastningstal
 • Belastningstallet for et givet pesticid for en given organisme kombinerer det årlige forbrug (baseret på salgstal) af pesticidet med giftigheden (toksicitet) af pesticidet over for organismen
 • Belastningstallet er ikke et mål for faktiske effekter eller for tilstanden i miljøet, men kan bruges til at vurdere generelle tendenser i udviklingen med hensyn til belastning af miljø og natur
udviklingen i anvendelsen af pesticider med hormonforstyrrende egenskaber
Udviklingen i anvendelsen af pesticider med hormonforstyrrende egenskaber
udviklingen i anvendelsen af pesticider med kr ftfremkaldende egenskaber
Udviklingen i anvendelsen af pesticider med kræftfremkaldende egenskaber
udviklingen i anvendelse af pesticider i relation til risikoen for udvaskning til grundvandet
Udviklingen i anvendelse af pesticider i relation til risikoen for udvaskning til grundvandet
opsamling
Opsamling
 • Generelt et fald gennem halvfemserne, hvorefter udviklingen mere eller mindre stagnerer
 • For nogle tal er der tendens til fald - for andre til stigning de seneste år
 • Samme tendens er set for anvendelse af pesticider med hormonforstyrrende og kræftfremkaldende egenskaber, og for forbrug af pesticider med stor risiko for udvaskning til grundvandet
opsamling1
Opsamling
 • Stigningen i behandlingshyppigheden i perioden efter 2000 er ikke tydeligt afspejlet i udviklingen i belastningstallene
 • Dette skyldes, at der ved beregningen af behandlingshyppigheden ikke tages hensyn til pesticidernes giftighed
 • Skærpede krav til godkendelse af pesticider har derimod haft betydning for miljøbelastningen
perspektivering
Perspektivering
 • Belastningstallene vil fremover kunne:
  • supplere behandlingshyppigheden med en mere videnbaseret vurdering af udviklingen i pesticiders belastning af miljøet
  • anvendes til at identificere de pesticider, der har størst betydning for miljøbelastning
  • kunne videreudvikles til også at medtage betydningen af beskyttelseszoner og/eller sprøjtefri randzoner
perspektivering1
Perspektivering
 • Belastningstallene vil fremover kunne:
  • supplere behandlingshyppigheden med en mere videnbaseret vurdering af udviklingen i pesticiders belastning af miljøet
  • anvendes til at identificere de pesticider, der har størst betydning for miljøbelastning
  • kunne videreudvikles til også at medtage betydningen af beskyttelseszoner og/eller sprøjtefri randzoner
gr n v kst
Grøn Vækst
 • Markant reduktion af pesticiders skadevirkninger
 • Reduktion i belastningsomfanget med pesticider fra 2,1
 • til 1,4 ved udgangen af 2013, svarende til en reduktion i
 • behandlingshyppighed fra 2,5 til 1,7.
 • Pesticidafgiften forhøjes og omlægges, så afgiften på
 • de mest miljøbelastende pesticider bliver højest.
gr n v kst1
Grøn Vækst
 • Målene i den nuværende Pesticidplan 2004-2009 er endnu ikke nået. Det gælder både målet om en behandlingshyppighed på 1,7 og målet om frivillig udlægning af 25.000 ha sprøjtefri randzoner langs vandløb og søer. Det skal der rettes op på med Grøn Vækst.
 • Regeringen ønsker at fastholde ambitionsniveauet fra Pesticidplan 2004-2009. Der skal ikke sprøjtes mere, end naturen og miljøet kan bære.
 • Regeringen erstatter den hidtidige indikator behandlingshyppighed med en ny indikator for belastningsomfang.
 • Regeringens mål er, at belastningsomfanget nedsættes til 1,4 ved udgangen af 2013.
 • Herudover øger regeringen ambitionsniveauet for målet om udlægning af sprøjtefri randzoner.
 • Danmark får næsten alt sit drikkevand fra grundvandet. Regeringen vil fortsat prioritere beskyttelsen af de danske grundvandsreserver højt.