V cekriteri ln rozhodov n i
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ I. Obsah. Typy modelů vícekriteriálního rozhodování Základní pojmy Cíl řešení modelů Grafické zobrazení problému Typy informací o preferencích Metody stanovení vah kritérií. Typy modelů. Vícekriteriální optimalizační model

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - upton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Obsah
Obsah

 • Typy modelů vícekriteriálního rozhodování

 • Základní pojmy

 • Cíl řešení modelů

 • Grafické zobrazení problému

 • Typy informací o preferencích

 • Metody stanovení vah kritérií


Typy model
Typy modelů

 • Vícekriteriální optimalizační model

  • Množina přípustných řešení je nekonečná

 • Model vícekriteriální analýzy variant

  • Množina přípustných řešení je konečná


V cekriteri ln optimaliza n model
Vícekriteriální optimalizační model

 • Množina přípustných řešení je nekonečná

 • Alespoň dvě účelové funkce

 • Vícekriteriální lineární optimalizační model


Model v cekriteri ln anal zy variant
Model vícekriteriální analýzy variant

 • Množina přípustných řešení je konečná

 • Každá varianta je hodnocena podle několika kritérií


Model v cekriteri ln anal zy variant1
Model vícekriteriální analýzy variant

 • Komponenty modelu

  • Varianty

  • Kritéria

  • Kriteriální matice

  • Váhy kritérií


Koup motorov kosy
Koupě motorové kosy

Vyberte nejvhodnější motorovou kosu ze tří možností podle ceny, výkonu a hmotnosti.


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Ideální a bazální varianta

 • Dominance řešení

 • Kompromisní řešení


Ide ln a baz ln varianta
Ideální a bazální varianta

 • Ideální řešení (varianta) je hypotetické nebo reálné řešení, reprezentované ve všech kritériích současně nejlepšími možnými hodnotami.

  • varianta H s ohodnocením (h1, ..., hk)

 • Bazální řešení (varianta) je hypotetické nebo reálné řešení, reprezentované nejhorším ohodnocením podle všech kritérií.

  • varianta D s ohodnocením (d1, ..., dk).


Dominance e en
Dominance řešení

V této definici předpokládáme všechna kritéria maximalizační.

 • Varianta ai dominuje variantu aj , jestliže pro její ohodnocení platí

  (yi1, yi2 ,…, yik)  (yj1, yj2,…, yjk)

  a existuje alespoň jedno kritérium fl , že yil > yjl .

 • Řešení je nedominované (efektivní) řešení problému, pokud neexistuje žádné jiné řešení, které by jej dominovalo.


Kompromisn e en
Kompromisní řešení

 • Kompromisní varianta (řešení) má od ideální varianty (řešení) nejmenší vzdálenost podle vhodné metriky (měřenou vhodným způsobem).

 • Kompromisem může být i zanedbání některých kritérií.


C l e en model
Cíl řešení modelů

 • Nalezení jediné kompromisní varianty, kompromisního řešení (Nalezení určitého počtu kompromisních variant)

 • Rozdělení řešení na efektivní a neefektivní

 • Uspořádání všech řešení od nejlepšího k nejhoršímu

 • Problémy umožňující kompenzaci a problémy nepovolující kompenzaci


Grafick zobrazen probl mu i

f2

a1

H

a2

a3

D

a4

f1

Grafické zobrazení problému I


Grafick zobrazen probl mu ii

a1

a2

a1

a2

S

S

Grafické zobrazení problému II


Typy informac
Typy informací

 • Inter a intra kriteriální preference

  • Preference jednotlivých kritérií

  • Hodnocení variant podle každého kritéria

   • žádná informace

   • nominální informace - aspiračních úrovně

   • ordinální informace - kvalitativní – uspořádání

   • kardinální informace - kvantitativní


Metody kvantifikace informace
Metody kvantifikace informace

 • Metoda pořadí

  • nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium bude první v pořadí

 • Bodovací metoda

  • nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium dostane nejvíce bodů

 • Párové porovnávání

  • porovnává se důležitost kritérií či ohodnocení variant podle jednotlivých kritérií


Metody kvantifikace informace1
Metody kvantifikace informace

 • Saatyho metoda

  • Metoda kvantitativního párového porovnání

  • Stupnice:

   • 1…rovnocenné

   • 3…slabá preference

   • 5…silná preference

   • 7…velmi silná preference

   • 9…absolutní preference

  • Saatyho matice – čtvercová, reciproční

  • Váhy – normalizovaný geometrický průměr řádků Saatyho matice


P klad k procvi en
Příklad k procvičení

Výběr firmy na realizaci www portálu

Bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci www portálu. Nabídky jednotlivých firem jsou hodnoceny pomocí čtyř kritérií takto:

1) Zvolte vhodné grafické zobrazení a problém zakreslete

2) Určete ideální a bazální variantu

3) Prověřte, zda v souboru neexistuje dominovaná varianta

4) Podle vlastního uvážení stanovte pomocí různých metod váhy kritérií