strategia de reform a administra iei publice centrale 2006 2008 ministerul justi iei
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategia de reformă a Administraţiei Publice Centrale 2006-2008 Ministerul Justiţiei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Strategia de reformă a Administraţiei Publice Centrale 2006-2008 Ministerul Justiţiei - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Strategia de reformă a Administraţiei Publice Centrale 2006-2008 Ministerul Justiţiei. 16-17 octombrie 2008. I. Reorganizări. 1. Creat Centrul de armonizare a legislaţiei (Hotărîrea Guvernului nr.160 din 21 februarie 2007)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia de reformă a Administraţiei Publice Centrale 2006-2008 Ministerul Justiţiei' - una


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategia de reform a administra iei publice centrale 2006 2008 ministerul justi iei

Strategia de reformă a Administraţiei Publice Centrale2006-2008Ministerul Justiţiei

16-17 octombrie 2008

i reorganiz ri
I. Reorganizări

1.Creat Centrul de armonizare a legislaţiei(Hotărîrea Guvernului nr.160 din 21 februarie 2007)

2. Creat Departamentul de administrare judecătorească(Hotărîrea Guvernului nr.670 din 15 iunie 2007; Hotărîrea Guvernului nr.1202 din 6 noiembrie 2007)

3. Reorganizat Centrul de Informaţii Juridice şi Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor în Centrul de InformaţiiJuridice(Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007; Hotărîrea Guvernului nr.488 din 29 martie 2008)

4.Creată Direcţia apostilă(Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007)

5. Creată Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor(Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007)

6. Reoganizarea Direcţiei de executare a documentelor penale, nonprivative de libertate în Direcţia probaţiune (Departamentul de executare)(Hotărîrea Guvernului nr.44 din 12 ianuarie 2007)

ii consolidarea procesului decizional
II. Consolidarea procesului decizional

1. Eficientizarea procesului decizional prin intermediul sistemului de planificare şi raportare(Planul de acţiuni al Ministerului Justiţiei pentru anul 2008, aprobat prin Ordinul nr.415 din 27 decembrie 2007):

a)Planuri şi strategii naţionale(Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011, Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008; Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei pe anii 2007-2009; etc.)

b)Planuri şi strategii sectoriale(Planul Naţional de implementare a Programului comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene pentru „ Sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova” pe anii 2006-2009; Planul de măsuri al Ministerului Justiţiei privind implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc, etc.)

2. Consolidarea capacităţilor de raportare prin intermediul secţiei de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

3. Antrenarea societăţii civile în procesul decizional(Discuţii publice, mese rotunde cu privire la proiectele de acte normative elaborate de Minister, privind conceptele promovate de Minister, actualizarea paginii web a Ministerului Justiţiei, etc.);

iii managementul resurselor umane
III. Managementul resurselor umane

1. Instruirea continuă a funcţionarilor publici, promovarea şi implementarea normelor de conduită în rîndul funcţionarilor publici

spre exemplu: 2007 (aparatul central)

- instruire internă – 94funcţionari

- instruire externă – 33 funcţionari

ianuarie-septembrie 2008 (aparatul central, structuri subordonate)

- instruire internă – 888funcţionari

- instruire externă – 98funcţionari

2.Asigurarea completării funcţiilor vacante prin concurs spre exemplu:

2007, angajate prin concurs - 35persoane din 36 (1 persoană prin detaşare)

iv managementul finan elor publice
IV. Managementul finanţelor publice

1. Utilizarea mecanismului de identificare a costurilor în procesul de planificare a activităţii;

2. Corelarea resurselor financiare cu direcţiile de politică stabilite de Minister prin participarea la procesul de elaborare (actualizare) a Cadrului de Cheltuieli pe termen mediu (CCTM 2009-2011).

v ac iuni nerealizate probleme nt mpinate
V. Acţiuni nerealizate. Probleme întîmpinate
 • Transferul izolatoarelor de detenţie preventivă din gestiunea Ministerului Afacerilor Interne în gestiunea Ministerului Justiţiei
 • Dificultăţi:- imposibilitatea realizării de facto

- insuficienţa mijloacelor financiare pentru construcţia caselor de arest

vi ac iuni planificate planul de dezvoltare institu ional a ministerului justi iei 2009 2011
VI. Acţiuni planificate - Planul de dezvoltare instituţională a Ministerului Justiţiei 2009-2011

Obiective:

1. Perfecţionarea cadrului normativ şi asigurarea managementului eficient în domeniul justiţiei

2. Consolidarea democraţiei, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

3. Modernizarea şi eficientizarea sistemului judiciar

priorit i
Priorităţi:
 • Sporirea calităţii actelor normative;
 • Asigurarea accesului la servicii publice de calitate;
 • Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului Justiţiei;
 • Consolidarea sistemului judecătoresc;
 • Dezvoltarea serviciului de probaţiune;
 • Eficientizarea măsurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti;
 • Asigurarea accesului liber la justiţie;
 • Consolidarea domeniului expertizelor judiciare;
 • Asigurarea drepturilor persoanelor aflate în detenţie.
ad