pangngalan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PANGNGALAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PANGNGALAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

PANGNGALAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 5574 Views
 • Uploaded on

PANGNGALAN. salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao , bagay , pook ,  hayo , at pangyayari . KATANGIAN NG PANGNGALAN. PANTANGI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PANGNGALAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pangngalan

PANGNGALAN

salitao bahagingpangungusapnatumutukoysangalanngtao, bagay, pook, hayo, at pangyayari.

katangian ng pangngalan
KATANGIAN NG PANGNGALAN
 • PANTANGI

-mgapangngalangnagsisimulasamalakingtitiknatumutukoysatangi o tiyaknangalanngtao, hayop, bagay, lugar, kaisipangdiwa, o pangyayarinaibinubukodsa kauri nito. Tinitiyakngpangngalangpantanginahindimaipagkamaliangtinutukoysaiba.

Halimbawa: Rusty Lopez, Manuel, Selekta, Safeguard, Palmolive,Alaska

slide3

PAMBALANA

-mgapangngalangnagsisimulasamaliitnatitiknatumutukoysapangkalahatangngalanngtao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at iba pa. Kasamarinangkabuuanngmga basal nasalita.

Halimbawa: bayan,aso, katamisan ,pagdiriwang, pusa.

uri ng pambalana
URI NG PAMBALANA
 • TAHAS

-pangngalangnararanasanngisasamgalimangpadamdam (paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam at pang amoy)at may katangiangpisikal.

Halimbawa: musika, apoy, pagkain, drayber at sabon

slide5

LANSAK

-tumutukoysaisanggrupo o kabuuangtawagnito.

Halimbawa: angkan, grupo, madla at batalyon

ayon sa kasarian
AYON SA KASARIAN
 • Panlalaki - pari, hari, tatay, kuya, manong, tandang (lalakingmanok), kalaykan (lalakingkalabaw)
 • Pambabae- madre, reyna, nanay, ate, libay (usangbabae), dumalaga , sirena (hindi pa nanganganaknababainghayop)
 • Di tiyak- tumutukoysangalangmaaringbabae o lalaki
 • WalangKasarian- ngalangtumutukoysabagaynawalangbuhay
kailanan ng pangngalan
KAILANAN NG PANGNGALAN
 • Isahan

- pangngalanggumagamitngpantukoynasi, ni, o kaykapagmgataoangtinutukoy, at ang, ng (nang), o sakapagmgapangngalangpambalana.

Halimbawa:Angburolayisanganyonglupa.

slide8

Dalawahan

- pangngalanggumagamitngpantukoynasina, nina, kina, at angmga (manga, ngmga, samga) at gumagamit din ngmgapamilangnagmulasadalawa.

Halimbawa: Sina Roberto at Rowenaangbumatosamgaibonglumilipad.

slide9

Maramihan

pangngalannapinagsama-samaangmgabagaynamagkakatulad.

Halimbawa: kabahayan o kabukiran oKabisayaan

pagtataya
PAGTATAYA

Panuto

Salungguhitanangpangngalannaginamit at tukuyin kung anongkasarianangginamit.

 • Si Maria ay pumuntangbayan.
 • Namatayangmatandangtumawidsakalsada.
 • BinatoniJose angmgaibon.
 • Angmgapuno ay nilagasngbagyo.
slide11

5. Nagbakasyonkami kina Lolo.

6. Binilhanakongisangmanika.

7. SinaRen at Jing ay bumilingbagongsapatos.

8. Maramingbulaklakangnalanta.

9. Isangmagarangkotseangtimigilsatapatngbahaynamin.

10. Dumatinggaling abroad angakingitay.