Energetick
Download
1 / 39

Energetick ý ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Energetick ý ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí. Závěrečné bakalářské práce z oboru B2339-00 - Strojní inženýrství /P/. Energetick ý ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí. Technická 2896/2 616 69 Brno Budova A2, 3. patro web: www.ottp.fme.vutbr.cz/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energetick ý ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Energetický ústavOdbor termomechaniky a techniky prostředí

Závěrečné bakalářské práce z oboru

B2339-00 - Strojní inženýrství /P/


Energetický ústavOdbor termomechaniky a techniky prostředí

Technická 2896/2

616 69 Brno

Budova A2, 3. patro

web: www.ottp.fme.vutbr.cz/

fax: +420 541 143 365

Vedoucí odboru:

Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc

tel: +420 541 143 271

[email protected]

Zástupce vedoucího odboru:

Ing. Jaroslav Katolický,Ph.D.

tel: +420 541 143 366

[email protected]

Tajemník odboru:

Dr. Ing. Michal Jaroš

tel: +420 541 143 282

[email protected]


Energetický ústav

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

ottp

Technika prostředí

Odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu zajišťuje magisterský studijní obor

Technika prostředí.

Co to je Technika prostředí??

Obor magisterského studia, který vychovává inženýry pro vytápění, větrání a klimatizaci. Studium oboru je zaměřeno na návrh a provoz zařízení pro vytváření pohody v obytném a pracovním prostředí a v dopravních prostředcích i s využitím obnovitelných zdrojů energie.


Energetický ústav

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

ottp

Tématické

okruhy

 • 1. Tepelná čerpadla

 • Heat pumps

 • 2. Průmyslová chladicí zařízení

 • Industrial cooling equipment

 • 3. Komfortní klimatizace

 • Comfort air conditioning

 • 4. Větrací systémy obytných domů

 • Ventilation systems in residential houses

 • 5. Průmyslové větrání

 • Industrial ventilation

 • 6. Měřicí metody

 • Measuring methods


Energetický ústav

Odbor termomechaniky a techniky prostředí

ottp

Tématické

okruhy

 • 7. Termoregulační procesy lidského těla

 • Thermal control of the human body

 • 8. Vytápěcí systémy

 • Heating systems

 • 9. Vnitřní prostředí v obytných místnostech

 • Indoor climate in habitable rooms

 • 10. Vnitřní prostředí v kabině dopravních prostředků

 • Indoor climate in aircraft and car cabines

 • 11. Tepelné výměníky

 • Heat exchangers

 • 12. Využití obnovitelných energií

 • Renewable energy utilization


Tématický okruh č. 1

Tepelná čerpadla

Heat Pumps

ottp

Zadání č.1

Využití tepelných čerpadel pro vytápění

Cíl práce:

Rešerše dostupných typů tepelných čerpadel vhodných pro vytápění budov. Porovnat jejich parametry z hlediska vhodnosti pro různé druhy vytápění (klasické radiátorové, podlahové apod.) a z hlediska pokrytí celoroční spotřeby tepla.

Kontakt:

Budova A3/306

Telefon: 541 143 282

Email: [email protected]

Vedoucí práce:

Dr. Ing. M. Jaroš


Tématický okruh č. 1

Tepelná čerpadla

Heat Pumps

ottp

Zadání č.2

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla

Cíl práce:

Porovnat jednotlivé možné zdroje tepla pro TČ z hlediska dostupnosti, celoroční stálosti a investičních, resp. provozních nákladů. Vytipovat nejvhodnější zdroje tepla pro vytápění budov a přípravu TUV tepelnými čerpadly. Zhodnotit možnosti jejich využití v podmínkách ČR.

Kontakt:

Budova A3/306

Telefon: 541 143 282

Email: [email protected]

Vedoucí práce:

Dr. Ing. M. Jaroš


Tématický okruh č. 2

Průmyslová chladicí zařízení

Industrial cooling equipment

ottp

Zadání č.3

Přehled chladiv, jejich vlastnosti a použití

Cíl práce:

Přehled o vlastnostech pracovních látek používaných v zařízení strojního chlazení a možnosti jejich použití.

Vedoucí práce:

Ing. B. Sekanina, CSc

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 270

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 2

Průmyslová chladicí zařízení

Industrial cooling equipment

ottp

Zadání č.4

Sestavení algoritmu řešení vícestupňových kompresorů

Cíl práce:

Sestavit algoritmus s použitím Matlab, Mathcad, Excel a pod., který umožní pro zadaný průtok, tlak atd. navrhnout základní rozměry kompresoru a jeho příkon, případně provedení inverzní úlohy. Program by měl umožnit snadné zadávání parametrů a provedení výpočtu jedním příkazem

Vedoucí práce:

Ing. J. Jedelský, Ph.D.

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 266

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 2

Průmyslová chladicí zařízení

Industrial cooling equipment

ottp

Zadání č.5

Používané principy chlazení

Cíl práce:

Student se formou literární rešerše tuzemské i zahraniční literatury seznámí s tradičními ale i méně běžnými principy chlazení a jejich aplikací.

Vedoucí práce:

Prof. Ing. F. Kavička, CSc

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 267

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 3

Komfortní klimatizace

Comfort air- conditioning

ottp

Zadání č.6

Komfortní klimatizační systémy a jejich použití

Cíl práce:

Provést literární rešerši systémů vhodných pro komfortní klimatizaci. Porovnání, hodnocení a použití

jednotlivých systémů.

Vedoucí práce:

Doc. Ing. E. Janotková, CSc

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 268

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 3

Komfortní klimatizace

Comfort air- conditioning

ottp

Zadání č.7

Klimatizace pro obytné budovy

Cíl práce:

Literární rešerše systémů používaných pro klimatizaci obytných budov. Porovnáni a hodnocení jednotlivých systémů.

Vedoucí práce:

Doc. Ing. E. Janotková, CSc

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 268

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 4

Větrací systémy obytných domů

Ventilation systems in residentialhouses

ottp

Zadání č.8

Větrání nízkoenergetických rodinných domů

Cíl práce:

Odborná rešeršee způsobů větrání

rodinných domů, výběr systémů vhodných

pro nízkoenergetické domy.

Vedoucí práce:

ing. P. Charvát, Ph.D.

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 245

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 4

Větrací systémy obytných domů

Ventilation systems in residentialhouses

ottp

Zadání č.9

Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání

Cíl práce:

Rešerše způsobů zpětného získávání

tepla při větrání, hodnocení z hlediska

dosahovaných účinností a složitosti

použití.

Vedoucí práce:

ing. P. Charvát, Ph.D.

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 245

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 4

Větrací systémy obytných domů

Ventilation systems in residentialhouses

ottp

Zadání č.10

Systémy větrání a jejich použití

Cíl práce:

Vytvořit stručný přehled větracích systému

a jejich základní rozdělení. Možnosti použití

jednotlivých větracích systému v průmyslových,

kancelárských, obytných a jiných prostorech.

Vedoucí práce:

ing. A. Bystřická.

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 242

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 5

Průmyslové větrání

Industrial ventilation

ottp

Zadání č.11

Lokální větrání

Cíl práce:

Seznámit se z možnostmi místního větrání nejen z hlediska principu a použití, ale také z pohledu provozních nákladů.

Vedoucí práce:

ing. V. Krejčí

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 284

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 5

Průmyslové větrání

Industrial ventilation

ottp

Zadání č.12

Větrání a vytápění průmyslových hal

Cíl práce:

Seznámit se s hlavními způsoby úpravy vnitřního prostředí průmyslových hal a jejich možnostmi jak z hlediska dosaženého komfortu na pracovišti, tak z hlediska provozních nároků.

Vedoucí práce:

ing. V. Krejčí

Kontakt:

Budova A3/305

Telefon: 541 143 284

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 5

Průmyslové větrání

Industrial ventilation

ottp

Zadání č.13

Větrání čistých prostor

Cíl práce:

Přehled směrnic pro tvorbu

prostředí v čistých prostorách,

třídy filtrů, pohyb osob, tlakové poměry apod.

Vedoucí práce:

ing. M. Scholler

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 241

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 6

Měřicí metody

Measuring methods

ottp

Zadání č.14

Snímače pro měření teplot

Cíl práce:

Vytvořit přehled různých snímačů teplot s elektrickým výstupem měřené veličiny vhodných pro měření a řízení vnitřního prostředí v budovách. Vytipovat cenově a technicky nejvhodnější teplotní snímače pro měření vnitřního prostředí.

Vedoucí práce:

ing. J. Štětina

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 269

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 6

Měřicí metody

Measuring methods

ottp

Zadání č.15

Kalibrace snímačů teplot

Cíl práce:

Vytvořit přehled kalibračních metod pro kalibraci snímačů teplot s elektrickým výstupem měřené veličiny v teplotním rozsahu obvyklém ve vnitřním prostředí v budovách. Vybrat nejvhodnější metodiku kalibrace včetně zpracování výsledků kalibrace.

Vedoucí práce:

ing. J. Štětina

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 269

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 6

Měřicí metody

Measuring methods

ottp

Zadání č.16

Metody měření rychlosti proudění vzduchu

Cíl práce:

Zhodnotit jednotlivé měřicí metody

a vybrat vhodné způsoby měření

malých rychlostí prouděn¡ vzduchu

vyskytujících se v technice prostřed¡.

Vedoucí práce:

Doc. Ing. M. Pavelek, CSc

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 272

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 6

Měřicí metody

Measuring methods

ottp

Zadání č.17

Moderní laserové metody měření rychlostí

proudění

Cíl práce:

Provést rešerši moderních laserových metod měření rychlostí proudění zejména s ohledem na plynná prostředí, zaměřit se na jejich klasifikaci, popis a stručné vysvětlení principu měření, možnosti použití, výhody a nevýhody.

Vedoucí práce:

Ing. J. Jedelský,Ph.D.

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 266

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 6

Měřicí metody

Measuring methods

ottp

Zadání č.18 (dvě zadání)

Zkoušení vlastností termostatických hlavic

Cíl práce:

Zpracovat evropskou normu EN 215 do metodického postupu a navrhnout funkční schéma zkušebního zařízení.

18a: Zkoušení tepelně regulačních vlastností

18b: Zkoušení mechanické odolnosti

Vedoucí práce:

ing. J. Štětina

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 269

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 7

Termo-regulační procesy lidského těla

Thermal control of the human body

ottp

Zadání č.19

Přenos tepla a vlhkosti z povrchu lidského těla

Cíl práce:

Stanovení potřebných fyzikálních parametrů pro umělou kůži na model lidského těla sloužící k hodnocení tepelného stavu prostředí - tepelné pohody nebo zátěže.

Vedoucí práce:

Ing. R. Mlčák

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 241

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 7

Termo-regulační procesy lidského těla

Thermal control of the human body

ottp

Zadání č.20

Přenos tepla a vlhkosti při dýchání

Cíl práce:

Stanovení potřebných fyzikálních parametrů

dýchání pro model lidského těla sloužící

k hodnocení tepelného stavu prostředí -

tepelné pohody nebo zátěže.

Vedoucí práce:

Ing. R. Mlčák

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 241

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 8

Vytápěcí systémy

Heating systems

ottp

Zadání č.21

Vytápění nízkoenergetických rodinných domů

Cíl práce:

Vybrat otopné systémy vhodné pro aplikaci v oblasti nízkoenergetických rodinných domů.

Provést posouzení vhodnosti jednotlivých otopných systémů pro vybrané nízkoenergetické objekty.

Vedoucí práce:

Ing. J. Košner

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 244

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 8

Vytápěcí systémy

Heating systems

ottp

Zadání č.22

Sálavé systémy vytápění

Cíl práce:

Přehled možností vytápění průmyslových objektů

sálavými systémy, podmínky jejich nasazení a

dostupné typy sálavých panelů.

Porovnání vlastností sálavých

systémů a ostatních systémů vhodných k

vytápění průmyslových objektů.

Vedoucí práce:

Ing. D. Novák

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 244

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 8

Vytápěcí systémy

Heating systems

ottp

Zadání č.23

Teplovodní otopné soustavy

Cíl práce:

Zpracovat souhrn teplovodních otopných soustav a prvků používaných v těchto

soustavách. Provést zhodnocení

těchto otopných soustav

a vhodnost jejích použití.

Vedoucí práce:

Ing. J. Katolický, Ph.D.

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 366

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 8

Vytápěcí systémy

Heating systems

ottp

Zadání č.24

Druhy otopných těles

Cíl práce:

Rešerše otopných těles používaných

pro vytápění obytných prostorů.

Současné trendy v oblasti vytápění

otopnými tělesya zásady pro umístění

otopných těles v obytných místnostech.

Vedoucí práce:

Ing. D. Novák

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 244

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 8

Vytápěcí systémy

Heating systems

ottp

Zadání č.25

Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů

Cíl práce:

Posoudit přednosti a nedostatky systému teplovzdušného vytápění.

Zhodnotit výhodnost současného vytápění a větrání obytných prostor.

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 244

Email: [email protected]

Vedoucí práce:

Ing. J. Košner


Tématický okruh č. 9

Vnitřní prostředí v obytnýchmístnostech

Indoor climate in habitable rooms

ottp

ottp

Zadání č.26

Hodnocení stavu vnitřního prostředí

Cíl práce:

Seznámit se s parametry používanými k posouzení kvality vnitřního mikroklimatu a se způsoby měření vybraných parametrů.

Vedoucí práce:

Ing. V. Krejčí

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 284

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 10

Vnitřní prostředí v kabině dopravních prostředků

Indoor climate in aircraft and car cabins

ottp

Zadání č.27

Klimatizační systém kabin letadel

Cíl práce:

Přehled současných klimatizačních systémů. Popis jednotlivých podsystémů, jejich funkce a celková funkce klimatizačního systému.

Vedoucí práce:

Ing. J. Fišer

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 242

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 10

Vnitřní prostředí v kabině dopravních prostředků

Indoor climate in aircraft and car cabins

ottp

Zadání č.28

Větrání a klimatizace kabin automobilů

Cíl práce:

Přehled klimatizačních jednotek a způsobu

větrání automobilové kabiny. Zonální

větrání, spotřeba energie na

klimatizaci, pokrokové

způsoby redukce tepelných

zisků v kabině.

Vedoucí práce:

Prof. Ing. M. Jícha, CSc

Kontakt:

Budova A3/307a

Telefon: 541 143 271

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 11

Tepelné výměníky

Heat exchangers

ottp

Zadání č.29

Tepelné výměníky pro vytápění

Cíl práce:

Rešerše typů tepelných výměníků používaných k vytápění. Stanovit kritéria jejich výběru pro určitou aplikaci (obytné budovy, kancelářské prostory, průmyslové haly apod.) a porovnat podle nich jednotlivé typy. Navrhnout vhodný typ výměníku pro typické příklady využití.

Vedoucí práce:

Dr. Ing. M. Jaroš

Kontakt:

Budova A3/306

Telefon: 541 143 282

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 11

Tepelné výměníky

Heat exchangers

ottp

Zadání č.30

Tepelné výměníky pro větrání

Cíl práce:

Stanovit požadavky na rekuperační výměníky moderních větracích systémů a jejich naplnění současnými konstrukcemi.

Vedoucí práce:

Ing. J. Hejčík

Kontakt:

Budova A3/306

Telefon: 541 143 284

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 11

Tepelné výměníky

Heat exchangers

ottp

Zadání č.31

Tepelné výměníky pro klimatizaci

Cíl práce:

Provést rešerši a shrnutí požadavků a konstrukcí tepelných výměníků využívaných v klimatizační technice.

Vedoucí práce:

Ing. J. Hejčík

Kontakt:

Budova A3/306

Telefon: 541 143 284

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 12

Využití obnovitelných energií

Renewable energy utilization

ottp

Zadání č.32

Typy solárních kolektorů a jejich hodnocení

Cíl práce:

Rešerše současných typů a konstrukcí solárních kolektorů a zhodnocení jejich předností a nedostatků. Navrhnout vhodný typ kolektoru pro vybranou aplikaci a jeho začlenění do systému budovy.

Vedoucí práce:

Dr. Ing. M. Jaroš

Kontakt:

Budova A3/306

Telefon: 541 143 282

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 12

Využití obnovitelných energií

Renewable energy utilization

ottp

Zadání č.33

Využití solární energie pro vytápění a větrání

Cíl práce:

Přehled současných trendů ve využívaní solární energie při vytápění a větrání budov (včetně příkladů jednotlivých způsobů využití). Posoudit vhodnost jednotlivých řešení v podmínkách ČR a navrhnout případné modifikace.

Vedoucí práce:

Ing. M. Scholler

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 241

Email: [email protected]


Tématický okruh č. 12

Využití obnovitelných energií

Renewable energy utilization

ottp

Zadání č.34

Potenciál využití větrné energie v České republice

Cíl práce:

Posoudit reálné možnosti využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území České republiky. Navrhnout kriteria pro výběr nejvhodnější lokality pro stavbu větrné elektrárny.

Vedoucí práce:

Ing. J. Košner

Kontakt:

Budova A3/301

Telefon: 541 143 244

Email: [email protected]


ad