Download
1 / 17

Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски” - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Национален семинар по електронно обучение на тема: “Центрове за дистанционно обучение” 7 Октомври 2005 г. Гранд хотел София,. Веселин Ковачев. Какво е свършено ...?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски”' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Център за дистанционно обучение на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Национален семинар по електронно обучение на тема:

“Центрове за дистанционно обучение”

7 Октомври 2005 г.

Гранд хотел София,

Веселин Ковачев


Какво е свършено ...? на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

 • Приет е от АС “Правилник за организация и провеждане на дистанционна форма на обучение в Софийския университет “Св. Климент Охридски””.

 • Създаден е неформален кръг от хора от различни специалности и факултети, ратуващи за Въвеждане на ДО.

 • Много от факултетите имат свои сайтове, на които са публикувани учебни материали, отговарящи напълно или частично на изискванията за ДО.

 • Въведена е и се използва от ФМИ учебна средаArcade.

 • Проведени са няколко курса за обучение на преподаватели за подготовка на материали за електронно обучение.

 • Говори се за въвеждане на дистанционно обучение...


Какво ни предстои ...? на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

 • Да въведем на практика приетите в Правилник за ДО основни принципи за организация и реализиране на ДО в университета.


Кои са основните принципи в правилника?

 • Дистанционната форма е равнопоставена спрямо редовната и задочната форма на обучение.

 • Дистанционната форма на обучение се провежда от основните звена на университета (факултети, департаменти и катедри).

 • Центъра за дистанционно обучение осъществява методическо ръководство, оценка и контрол на качеството на обучението.

 • Дистанционната форма на обучение е приложима за всички образователно-квалификационни и научно-образователни степени и за повишаване на квалификацията, като се отчитат особеностите на съответните специалности.


Каква е основната стратегия в началния етап?

 • Въвеждане на ДО в магистърската образователно квалификационна степен.

 • Въвеждане на ДО в интерфакултетнимагистърски програми.

 • Платено обучение.


Структурни звена при началния етап?ДО


База и оборудване началния етап?


Основни задачи на ЦДО началния етап?

 • Да подпомага въвеждането и развитието на дистанционната форма на обучение в университета.

 • Да изработва и предлага на АС за одобрение правила за организация и управление на дистанционното обучение в университета.

 • Да контролира изпълнението на държавните нормативни документи и университетските правилници, касаещи дистанционната форма на обучение.


Основни задачи на ЦДО началния етап?

 • Да оценявакачествотона предлаганите програми за дистанционно обучение в съответствие с критериите на НАОА за акредитиране на дистанционни програми.

 • Да проверява и контролира качеството на реализиране на програмите за дистанционно обучение в периодите между две акредитации на НАОА.

 • Да организира обучение на преподаватели от университета с цел подготовка на курсове и програми за дистанционно обучение.


Поднормативни актове на ЦДО началния етап?

Предстои изработването на:

 • Устройствен правилник за дейността на ЦДО.

 • Правила за организацията на програма, провеждана в дистанционна форма на обучение.

 • Правила за техническо и технологично осигуряване на дистанционната форма на обучение.

 • Методическо ръководство за провеждане на дистанционната форма на обучение в СУ.


Устройство на ЦДО началния етап?

Структурата и съставът на ЦДО се дискутира, като се търси оптимума на този начален етап.

Един възможен вариант е:

 • Изпълнително тяло в състав до 3 души;

 • Съвет за дистанционно обучение с по един представител от всеки факултет, който разработва програми за ДО;


Финансиране на ЦДО началния етап?

 • Средства от държавната субсидия на университета, в рамките на бюджета на основните звена и/или целеви средства;

 • Постъпления от такси за обучение;

 • Собствени средства на основните звена или университета;

 • Средства от различни видове програми или проекти;

 • Дарения

 • Други


Разпределение на таксите от ДО началния етап?

 • СУ „Св. Климент Охридски” – 20 %;

 • ЦДО – 10 %;

 • Основно звено, провеждащо обучението – 70 %.


Кадри ......... началния етап?

 • Няма необходимия брой подготвени преподаватели за изготвяне на учебни помагала, програми и планове за дистанционно обучение.

 • Изключение в това отношение е Факултета по математика и информатика.

 • В рамките на изпълнение на проект “Въвеждане на електронно обучение (E-learning) за специалностите от природните науки в Софийския университет «Св. Климент Охридски», финансиран от Световната банка са обучени 25 преподаватели.


Дейности началния етап?

На първия етап от въвеждането на електронно обучение в Софийския университет “Св. Климент Охридски” се предвижда:

 • Организиране на курсове за подготовка на преподаватели за планиране и провеждане на дистанционно обучение;

 • Подготовка на учебна документация, учебни материали и организиране на дистанционно обучение за магистърска образователно квалификационна степен;

 • Въвеждане на единна учебна среда за електронна форма на дистанционно обучение;

 • Подготовка на единични дисциплини, отговарящи на изискванията за електронно обучение, с оглед използването им по-късно в програми за ДО.


Проблеми? Има ги...! началния етап?

Само някои от тях:

Финансиране на началния етап от създаване на ЦДО.

Преодоляване на отхвърлянето на новото....

Подготовка на преподавателите и студентите.

Мотивация на преподавателите за приемане на ДО.


Всяко начало е трудно... началния етап?

...но това не е спряло развитието!

[email protected]

www.mmc.gea.uni-sofia.bg

02 944 50 98


ad