rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland. Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o. problematyka items. prawo do opłat od rozmnożeń własnych, uprawy objęte odstępstwem rolnym, zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych, struktura agrarna w Polsce,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland' - umeko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland

Rozmnożenia własne w PolsceFarm saved seeds in Poland

Karol Marciniak

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o.

problematyka items
problematykaitems
 • prawo do opłat od rozmnożeń własnych,
 • uprawy objęte odstępstwem rolnym,
 • zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych,
 • struktura agrarna w Polsce,
 • system zbierania opłat licencyjnych,
 • odmiany niechronione w Polsce,
 • hodowcy obecni w Polsce,
 • bariery i perspektywy zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce.
ochrona prawna odmian w polsce legislation on fss
Ochrona prawna odmian w PolsceLegislation on fss
 • Konwencja UPOV 1991 r.,
 • Rozporządzenie Rady (WE)

Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994r,

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
  • nowelizacja ustawy o prawnej ochronie odmian w toku.
nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian amendment of the plant variety act
Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

1. definicja małego rolnika:

 • 5 ha
 • posiadacz gruntów rolnych uprawiający bardzo wczesne lub wczesne odmiany ziemniaka na powierzchni do 1 ha, a w przypadku pozostałych odmian ziemniaka na powierzchni do 2 ha.

20 ha

nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian amendment of the plant variety act1
Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

2. Zobowiązanie wszystkich rolników i przetwórców do udzielenia wyczerpujących informacji o fss,

3. Umożliwienie hodowcom kontroli uzyskanej informacji,

4. Potraktowanie naruszeń wyłącznego prawa jako przestępstwa

uprawa zb ziemniak w i rzepaku w polsce w 2005 roku crop cultivation
Uprawa zbóż, ziemniaków i rzepaku w Polsce w 2005 roku (Crop cultivation)

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

pszenica

wheat

jęczmień

barley

owies

oats

żyto

rye

pszenżyto

triticale

mieszanki

mixed

ziemniaki

potatoes

rzepak oz.

w. rape

struktura gospodarstw rolnych agrarian structure of the farms
Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

1 - 5 ha

1 146

2 764

5 – 20 ha

693

6 688

> 20 ha

116

7 050

suma

total

1 956

16 500

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002

struktura gospodarstw rolnych agrarian structure of the farms1
Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002

struktura gospodarstw rolnych agrarian structure of the farms2
Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002

slide13
Powierzchnia uprawy gatunków objętych odstępstwem rolnym (tys. ha)Cultivation area of crops at „big farmers”

Powyżej 5 ha

5 ha and more

Powyżej 20 ha

20 ha and more

Zboża

cereals

6 300

2 900

Ziemniaki

potatoes

200

25

rzepak oz.

w. rape

400

310

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002

op aty licencyjne royalties
Opłaty licencyjneRoyalties

system udzielania i rozliczania licencji

 • hodowca firma nasienna

(breeder) (seed company)

 • Agencja Nasienna Sp. z o.o.
  • kontrola realizacji umów licencyjnych,
  • przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi nasion

umowa licencyjna

opłaty licencyjne

agencja nasienna sp z o o
Agencja Nasienna Sp. z o.o.
 • Udziałowcy spółki:
 • shareholders
 • Danko Hodowla Roślin
 • Poznańska Hodowla Roślin
 • Małopolska Hodowla Roślin HBC
 • Nasiona Kobierzyc
 • Hodowla Roślin Szelejewo
 • Hodowla Roślin Strzelce
 • Hodowla Roślin Smolice
poziom op at licencyjnych royalty level
Poziom opłat licencyjnychRoyalty level

poziom opłat licencyjnych w 2005 r

 • zboża 8 – 18 PLN/q śr. 11PLN

cereals

 • ziemniaki 4 – 10 PLN/q

potatoes

 • rzepak 1 - 2 PLN/kg

winter rape

warto op at licencyjnych i op at od rozmno e w asnych volume of royalties on certified seed and fss
Wartość opłat licencyjnych i opłat od rozmnożeń własnychVolume of royalties on certified seed and fss

40

mln

PLN

.

40,0

35

30

25

20

15

10,0

10,2

10

3,7

4

5

1,5

0

opłaty licencyjne (royalties)

fss

zboża

ziemniaki

rzepak

slide26
Areał upraw nasiennych odmian zbóż niechronionych w Polsce w 2005Seed production area of unprotected cereal varieties

50,0

4,7%

7,7%

40,0

27,8%

RO

NL

30,0

47,7

tys ha

95,3%

20,0

64,6%

10,0

0,0

produkcja nasion

area of seed production

rejestracja

listing

ochrona

protection

slide27
Areał upraw nasiennych niechronionych odmian ziemniaka Seed potatoproduction area of unprotected varieties

5

15%

25,1%

4

RO

NL

3

32,5%

4634ha

2

85%

1

42,4%

0

areał upraw

area of reproduction

rejestracja

listing

ochrona

protection

hodowcy lub pe nomocnicy plant breeders or their representatives
Hodowcy lub pełnomocnicy Plant breeders or their representatives
 • zboża cereals 18
 • rzepak w. rape 9
 • ziemniaki potatoes 15

razem 36

organizacje hodowc w i rolnik w organizations of breeders and farmers
Organizacje hodowców i rolnikówOrganizations of breeders and farmers
 • Polska Izba Nasienna
  • Komitet Hodowców

wspólne przedstawicielstwo

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych?
przetw rcy nasion seed processors
Przetwórcy nasionSeed processors
 • mały rynek przetwórców profesjonalnych,
 • brak rejestru podmiotów świadczących usługi przygotowania nasion do siewu,
 • trudności z otrzymaniem informacji
 • niezrozumienie i niechęć przetwórców do współpracy
jaki system zbierania op at od rozmno e w asnych w polsce which system shall we follow in poland
Jaki system zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce?Which system shall we follow in Poland?
 • francuski?
 • fiński?
 • angielski?
 • czeski?
 • niemiecki?
perspektywy zbudowania efektywnego systemu zbierania op at od rozmno e w asnych w polsce
Perspektywy zbudowania efektywnego systemu zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce
 • brak rozwiązań prawnych pozwalających efektywnie egzekwować prawa hodowcy – zmiany w toku
 • możliwości aktywnej pomocy ze strony państwa,
 • determinacja hodowców,
 • mentalność oraz siła polityczna rolników,
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Dziękuję Panu Pawłowi Kochańskiemu,

Prezesowi Agencji Nasiennej,

za pomoc w zebraniu materiałów

ad